Emne

fleksjob

Fleksjobreformens grimme ansigt

Det er på høje tid, at regeringen erkender, at en aktiv og værdig handicappolitik ikke kan forenes med den foreslåede fleksjobreform

Gentænk velfærdsydelserne

Det må være muligt at honorere velfærdsydelser i stedet for at uddele almisser til passiviserede overførselsindkomstmodtagere

Grundfos-chef: Reform går ud over fleksjobberes helbredelse

Når arbejdspladserne fremover kun skal betale for de timer fleksjobberne reelt arbejder, vil det betyde, at folk bruger mindre tid på arbejdspladsen, siger arbejdsmiljøchef i Grundfos, Mogens Lindhard, der bakkes op af eksperter. Det er en uheldig konsekvens af reformen, da der er fare for, at det går ud over fleksjobbernes psykiske helbredelse, mener han

Arbejd, arbejd

Hvis ikke regeringen udvider paletten med andre tiltag i form af forbedret arbejdsmiljø og en massiv indsats for flere arbejdspladser, forbliver det rummelige arbejdsmarked et uindfriet løfte fra Mette Frederiksen

Reform risikerer at skabe flere arbejdsløse fleksjobbere

Når regeringen udvider fleksjobordningen til også at gælde folk, der kun kan arbejde ned til to timer om ugen, risikerer man blot at skabe endnu flere arbejdsløse fleksjobbere, end der er i forvejen. Det vurderer flere fagfolk og organisationer, der samtidig kritiserer regeringen for ikke at have undersøgt reformens konsekvenser på omfanget af arbejdsløse fleksjobbere

Reform af fleksjob er nyt nederlag til fagbevægelsen

Oppositionen forhindrede, at fleksjobbere bliver straffet for ikke at melde sig ind i en a-kasse. Fagbevægelsen mister rekrutteringsmulighed, vurderer ekspert

Inhabilt firma bag fleksjobanalyse

Hvis der er sket enkelte fejl, så er det det offentlige, der har ansvaret, og ikke hverken den enkelte fleksjobber eller alle fleksjobberne som helhed

Sociale klausuler hjælper intet

For en lille butik på strøget med to til fire ansatte, skal den ­tvinges til at have en fleksjobber, selvom arbejdsgiveren ikke har behovet? Der er grænser for, hvor små virksom­heder der har råd til en fleksjobber

Oppositionen kræver a-kasser ud af fleksjobreform

De dele af regeringens reformoplæg, der tilgodeser fleksjobbere på a-kasse, afvises nu fuldstændig af oppositionen, der for øjeblikket forhandler med beskæftigelses-ministeren

Tvivlsomt om sociale klausuler vil sikre rummelighed

Sociale klausuler er blevet nævnt som et værktøj til at sikre fodfæste på arbejdsmarkedet for folk med skånebehov. Det nedbryder fleksibiliteten i arbejdsmarkedet og stigmatiserer fleksjobberne, lyder kritikken fra flere sider.

Sider

Mest læste

  1. Intet i verden er gratis. Denne basale børnelærdom viste sig at være smerteligt sand, da jeg solgte mit privatliv og min tid til staten for at få et fleksjobbevis. Nu går jeg på arbejde, men må gå hjem for at lave ingenting. Er det prisen værd?
  2. Trods 20 års sygdom og afprøvning er Vladimira Kristensen ikke udredt nok til at få førtidspension. Mandag skal hun ligge på en briks under endnu et møde med jobcentret på Lærkevej i København, mens demonstranter udenfor protesterer i sympati
  3. På Jobcenter Lærkevej i København er man gået fra 225 borgere per sagsbehandler til 50 i ny forsøgsordning. Resultaterne er lovende, og ordningen bør derfor udbredes til andre jobcentre
  4. På opfordring fra læge på Nørrebro flyttede patienter i to tilfælde fra Københavns Kommune for at få tilkendt førtidspension. Udsigtsløst ressourceforløb førte til depression og selvmordstanker, siger lægen
  5. De skal hjælpe folk i job eller uddannelse, men hver femte jobkonsulent har ikke selv papir på sine kompetencer. Ifølge et notat fra Undervisningsministeriet har 48 procent af konsulenterne en faglig uddannelse, mens 32 procent har en mellemlang eller lang videregående uddannelse...
  6. Fleksjobbere skal fremover lønnes ud fra deres effektive arbejdstid, men det risikerer at presse dem til at arbejde til lavere løn, lyder advarslen fra fagforeninger. Også Dansk Arbejdsgiverforening er skeptisk over for forslaget
  7. De såkaldt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har en markant højere dødelighed end andre og kæmper med mange andre udfordringer end ledighed. Deres adgang til fleksjob, ressourceforløb og førtidspension bør lettes, skriver formand for Danske Handicaporganisationer i dette debatindlæg
  8. Meningitis fik Henriette Haase Fischer til at miste troen på, at hun nogensinde igen ville blive en del af arbejdsmarkedet. Hun blev hjulpet af et to-årigt ressourceforløb, der gav hende tid og plads til at teste egne evner. Men et godt forløb kræver mange ressourcer fra kommunen, virksomhederne og ikke mindst den enkelte selv