Emne

fleksjob

Regeringen går efter forlig med VK

En af forårets varmeste kartofler bliver forhandlingerne om en reform af førtidspension og fleksjob. Med mindre der går politiske drillerier i den, tegner det til et forlig mellem regeringen og VK

V og K vildleder om de nedslidte

Mange vil komme i klemme, hvis efterlønnen afskaffes, siger en række eksperter i sociale forhold. Regeringen afviser, at de nedslidte bliver ladt i stikken, da der findes ordninger for alle. Men det passer ikke, fastslår eksperterne

Sidste stop før pensionen

Depressioner og angstanfald har holdt Tina Andersen ude af arbejdsmarkedet i mere end to år. Hun er for syg til fleksjob, men for rask til førtidspension, og er ikke længere berettiget til at modtage sygedagpenge. Men hvad er hun så?

Førtidspension og fleksjob vakler

Regeringen gør i en ny reform op med førtidspensionen. Både dem under og over 40 år kan blive omfattet af nye regler

Kommunerne fejler med fleksjob

Kommunerne er ikke det nåleøje for at få et fleksjob, de burde være. Der skal strammes op, og højtlønnede skal arbejdsprøves i andre jobfunktioner

Fleksjobordningen skal målrettes

Der skal ske ændringer i fleksjob-ordningen. De ressourcestærke tager fleksjobbene fra dem, der har mest brug for det, og ordningen er blevet en dyr udgift for det danske samfund, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Minister: Højtlønnede fleksjobbere skal i almindeligt arbejde

De højest lønnede og meste ressourcestærke fleksjobbere skal ikke længere kunne hæve en høj løn for halvtidsarbejde med tilskud fra staten og samtidig skal det være lettere for de allersvageste at komme ind i ordningen

Kommunal 'jobfest' er for elever og handicappede

Kommunerne har overtaget for jobcentrene med 1.200 ansatte, skabt flere elevpladser, skabt flere fleksjobpladser og overtaget 600 medarbejdere med fysiske og psykiske handicap. Men nu møder de mange ekstra ansættelser voldsom kritik fra de samme politikere, der indgik aftalen

Flere skal have chancen på arbejdsmarkedet

Antallet af offentligt forsørgede er steget støt trods år med højkon-juktur, og det skal der gøres noget ved nu. Rummeligheden på arbejdsmarkedet skal udvides, og det kan man opnå på flere måder

Færre får førtidspension og fleksjob

Ifølge nye tal kommer der færre på førtidspension eller i fleksjob end tidligere. Regeringen bør derfor droppe sine planer om at forringe de to ordninger, mener LO, mens Dansk Arbejdsgiverforening synes, det er på høje tid med et politisk indgreb

Sider

Mest læste

  1. Intet i verden er gratis. Denne basale børnelærdom viste sig at være smerteligt sand, da jeg solgte mit privatliv og min tid til staten for at få et fleksjobbevis. Nu går jeg på arbejde, men må gå hjem for at lave ingenting. Er det prisen værd?
  2. Siden arbejdsintensitetsbegrebet er blevet indført i fleksjobordningen, er det blevet muligt for arbejdsgivere kun at betale min mor løn for 11 procent af hendes arbejdstimer. Lad os ændre loven og stoppe den sociale dumping, skriver statskundskabsstuderende Kasper Enevoldsen i dette debatindlæg
  3. På opfordring fra læge på Nørrebro flyttede patienter i to tilfælde fra Københavns Kommune for at få tilkendt førtidspension. Udsigtsløst ressourceforløb førte til depression og selvmordstanker, siger lægen
  4. Meningitis fik Henriette Haase Fischer til at miste troen på, at hun nogensinde igen ville blive en del af arbejdsmarkedet. Hun blev hjulpet af et to-årigt ressourceforløb, der gav hende tid og plads til at teste egne evner. Men et godt forløb kræver mange ressourcer fra kommunen, virksomhederne og ikke mindst den enkelte selv
  5. Kommuner skal straffes økonomisk, hvis ikke de visiterer ledige, der reelt har nedsat arbejdsevne
  6. Efter at have kæmpet i flere år for at blive indstillet til en førtidspension i København flyttede Charlotte til Hillerød. Fem måneder senere fik hun pensionen. Sagen er et eksempel på, hvordan retten til førtidspension fortolkes vidt forskelligt på tværs af kommuner
  7. De skal hjælpe folk i job eller uddannelse, men hver femte jobkonsulent har ikke selv papir på sine kompetencer. Ifølge et notat fra Undervisningsministeriet har 48 procent af konsulenterne en faglig uddannelse, mens 32 procent har en mellemlang eller lang videregående uddannelse...
  8. På Jobcenter Lærkevej i København er man gået fra 225 borgere per sagsbehandler til 50 i ny forsøgsordning. Resultaterne er lovende, og ordningen bør derfor udbredes til andre jobcentre