Emne

fleksjob

Hvorfor er hver fjerde fleksjobber arbejdsløs?

Og hvad værre er, antallet af nye førtidspensionister er ikke faldet

Unge parkeres i fleksjob

Fleksjob skulle have været et alternativ til førtidspension. Nu er det bare blevet en parkeringsplads, viser rapport

Kommuner tvinger syge i arbejde

Stadig flere får afslag på førtidspension og henvises i stedet til arbejdsprøvning. Den løsning sparede sidste år kommunerne for 70 millioner kroner

Flertal vil gøre op med pensionsregler

Det skal ikke længere kunne betale sig for kommunerne at sende syge mennesker i arbejde. Et politisk flertal vil ændre den nuværende refusionsordning

Rosenhøj - et lavpunkt for dansk integrationspolitik

Boligområdet, hvor 70 procent af beboerne er på overførselsindkomster og omkring halvdelen er indvandrere, lever i frygt for mere hærværk og vrede over at være ladt i stikken af omverdenen

Fleksjob står til fedtsugning

Folk er så begejstrede for at kunne gå på deltid og få fuld løn, at regeringen nu vil barbere fleksjob-ordningen. HK og Socialdemokraterne derimod vil udvide succesen

For nemt at få fuld løn for deltidsjob

Opgørelser tyder på, at det er for nemt at få fuld løn for at arbejde på deltid. Et politisk indgreb er på trapperne over for fleksjobordningen, som er meget populær

Værdighed helt uden smerte

Kassedame Bente Hansen kalder fleksjob-ordningen 'utrolig flot' og glæder sig over, at de sidste år på arbejdsmarkedet ikke skal være sure

Det syge marked

"Når folk kan få mere i løn og samtidig gå ned i tid, så kan det nemt skabe misundelse." Carsten Riis, konsulent i HK IntenTionerne bag fleksjob-ordningen er sådan set smukke og velmente...

Der er ingen grund til misundelse

Information mener, at det er "For nemt at få fuld løn for deltidsarbejde" i fleksjob. Denne påstand på forsiden af Information den 21. november bygger på opgørelser, der viser, at 400 personer forlader fleksjobordningen og bliver selvforsørget...

Sider

Mest læste

  1. Intet i verden er gratis. Denne basale børnelærdom viste sig at være smerteligt sand, da jeg solgte mit privatliv og min tid til staten for at få et fleksjobbevis. Nu går jeg på arbejde, men må gå hjem for at lave ingenting. Er det prisen værd?
  2. På opfordring fra læge på Nørrebro flyttede patienter i to tilfælde fra Københavns Kommune for at få tilkendt førtidspension. Udsigtsløst ressourceforløb førte til depression og selvmordstanker, siger lægen
  3. Meningitis fik Henriette Haase Fischer til at miste troen på, at hun nogensinde igen ville blive en del af arbejdsmarkedet. Hun blev hjulpet af et to-årigt ressourceforløb, der gav hende tid og plads til at teste egne evner. Men et godt forløb kræver mange ressourcer fra kommunen, virksomhederne og ikke mindst den enkelte selv
  4. De skal hjælpe folk i job eller uddannelse, men hver femte jobkonsulent har ikke selv papir på sine kompetencer. Ifølge et notat fra Undervisningsministeriet har 48 procent af konsulenterne en faglig uddannelse, mens 32 procent har en mellemlang eller lang videregående uddannelse...
  5. Fleksjobbere skal fremover lønnes ud fra deres effektive arbejdstid, men det risikerer at presse dem til at arbejde til lavere løn, lyder advarslen fra fagforeninger. Også Dansk Arbejdsgiverforening er skeptisk over for forslaget
  6. Kommuner skal straffes økonomisk, hvis ikke de visiterer ledige, der reelt har nedsat arbejdsevne
  7. Hvis vores nye beskæftigelsesminister også ønsker et system, der giver værdigheden tilbage til samfundets svageste, har vi i Værdig Reform udarbejdet seks forslag til en mere retfærdig løsning, skriver fagforeningsformænd og -næstformænd i dette debatindlæg
  8. De såkaldt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har en markant højere dødelighed end andre og kæmper med mange andre udfordringer end ledighed. Deres adgang til fleksjob, ressourceforløb og førtidspension bør lettes, skriver formand for Danske Handicaporganisationer i dette debatindlæg