Emne

fødsel

Planlagt kejsersnit kan være mindre risikabelt for barnet

Det kan være sikrere for barnet, hvis moderen vælger et planlagt kejsersnit frem for at forsøge en vaginal fødsel, viser ny forskning. Færre af de børn, som er født ved planlagt kejsersnit, har en lav Apgar-score. Lav score er forbundet med risiko for alvorlige sygdomme senere i livet

For sygeliggjort

Men kan dårligt klandre Politikens journalist for ikke at gå kritisk til overlægen – at tale op imod argumenter, der handler om spædbarnsdød, er svært

Man gjorde en nybagt mor fortræd

Jeg var fødselshjælper, da pigen Alessia blev født og senere tvangsvaccineret af myndighederne. Det var skræmmende at opleve en børnelæge, der ubønhørligt trodsede den nybagte mors ønske og satte spørgsmålstegn ved hendes moderevne. Og det er desværre ikke første gang, jeg oplever det

Fødselsveer

Mange niveauer støder sammen i den debatten om børnefødsler og folketal. Kun én ting er hævet over diskussion: Børn er vidunderlige. At få dem er et under. Så er dét sagt. Men ellers står alt til debat

’Det er svært at ændre en kultur’

Hjemmefødsler er ikke er farligere end hospitalsfødsler, men den danske kultur bliver næppe ændret. Til gengæld efterspørger Jordemoderforeningen en ny kultur for hospitalsfødsler

En personlig beslutning

En fødsel i hjemmet sker i tæt samarbejde med én jordemor, og det skaber en tryghed, som næppe kan opstå på et klinisk hospital, fortæller en kvinde, der har født hjemme

Fødende kvinder må genvinde magten

I hospitalernes sterile univers sygeliggøres den fødende kvinde og reduceres til et kropsliggjort maskineri med en latent risiko for sammenbrud. Det har betydning for fødslen og fødselsoplevelsen. Så skal vi ikke begynde at tage kvindernes følelser og tryghed mere alvorligt?

Kampen for retten til en sikker fødsel

99 procent af alle kvinder, der dør under en graviditet eller fødsel, bor i udviklingslandene. Hvornår begynder vi at se denne ulighed i øjnene og gøre noget ved den?

Jordemødrenes lighedskultur

Hvorfor er det helt ok med bedøvelse hos tandlægen, men ikke ved en fødsel? Svaret ligger i en kombination af lighedskultur – alle skal have ondt på samme måde – og en stærk branche, der styrer festen: jordemødrene

Hvorfor skal adoption være plan c?

Ved at gøre det langt sværere og dyrere for barnløse at opfylde familiedrømmen gennem adoption end gennem fertilitetsbehandling, sender man indirekte et signal om, at det ikke er lige så godt at adoptere som at få et biologisk barn

Sider

Mest læste

  1. Den danske arkæolog Søren Nancke-Krogh er på vej med banebrydende forskning ud fra de få, men spektakulære fund, der slap ud til forskerne før røverbanderne overtog Afghanistans udgravninger
  2. I det øjeblik mennesket træder ud af paradiset, starter livet. Først med syndefaldet bliver den menneskelige historie til. En historie, hvor kvinden er den drivende, men også skyldbelagte kraft skriver svensk littera-turhistoriker i en eksi-stentiel fortolkning af myten om syndefaldet Tro & Filosofi Efter Skabelsen Syndefaldet...
  3. 25 år efter sin oprindelige udgivelse fremtræder Michel Foucaults hovedværk ’Overvågning og straf’ som en eminent analyse af magtteknikker og disciplinering
  4. den værste synd (16.817 bytes)__ Af KAREN SYBERG Men er det også danskernes nationalsynd? Det mener indvandreren. Men hvad siger teologen, filosoffen, psykiateren, lægen og direktøren? Og hvad siger kunsten? "Det danske nationalkompleks er hovmod, klædt i mindreværdets klæder"...
  5. Smagsdommeriets ulidelige lethed
  6. I dag har hver anden kvinde en kompliceret fødsel, og det øger risikoen for alvorlige helbredsproblemer for barnet. Fødselsforberedelse er helt nødvendig for at forebygge indgreb, men den bliver sparet væk
  7. Filosoffen Merleau-Ponty søgte at hele den klassiske splittelse mellem krop og tanke. Uadskilleligheden illustrerede han med maleren Cézannes værker: Øjets og tankens gensidige virke DET FILOSOFISKE RUM Øjet ser - og tanken fødes...
  8. I dagene mellem ramadanen og julen har vi med udgangspunkt i undfangelsesberetnin-gerne gjort os overvejelser over de to store skriftreligioners opfattelser af Jesu rolle i Koranen og Det Nye Testamente