Emne

folkeret

Gillon for en dommer

Danmark har ifølge international ret pligt til at retsforfølge Carmi Gillon

Gillon mødes af protester

Gillon bliver mødt af demonstrationer, når han ankommer til Danmark

Informationalismens store gennembrud

De kendte sociologer Alain Touraine, Anthony Giddens og Manuel Castells tegner de første skitser til en ny social teori, så den passer til den nye tidsalder: Informationalismen. Men først forsøgte de på surrealisternes gamle højborg i Madrid at nedrive det gamle samfunds barrikader

Menneskerettigheder vinder over staters suverænitet

International lov og ret er ved at danne skole. Hensynet til menneskerettighederne vinder frem på bekostning af staters suverænitet

Lykketoft og promillerne

I den herskende EU-optik er demokratiet et anliggende der er for alvorligt til at kunne overlades til folket

EU fordømmer Israel

EU fordømmer Israels ulovlige bosættelser og planlægger særskat på bosættereksport. USA lancerer fredsinitiativ

Pengeløs Schengen-vagthund

Frustrationerne er store hos JSA – tilsynet der skal sikre mod misbrug og fejl i Schengen-politidatabasen. JSA har stadig ikke fået sit eget budget

Metternich kunne ikke have gjort

Polsk ekspert i menneskerettighederJanusz Simonides giver EU’s nye charter for de grundlæggende rettigheder en overhaling – men hilser alligevel charteret velkomment Charter-sjusk Alene titlen – DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER – signalerer, at det nye EU-charter er kommet til verden på en forhastet måde, så sjuskefejl og uklare formuleringer er sluppet med...

LÆSERDEBAT

Kald en spade for en spade 12. NOV. – »Skarpe skud over Jerusalem Syd« er overskriften på Hans Henrik Fafners artikel den 11.-12. november. Artiklen er stort set et referat af en samtale med to danskfødte kvinder...

Hver bosættelse en slagmark

Det internationale samfund har skabt konflikten mellem palæstinensere og israelere – og må hjælpe med at løse den. Palæstinenserne selv har gjort nok . Intifada 2000Historisk set Kampen mellem palæstinensere og israelere er en kamp med sten og våben...

Sider

Mest læste

  1. Menneskerettighedernes universalitet er i fare - muslimske stater foretrækker deres egen 'islamiske menneskerettighedserklæring', og selv om de ser den som et supplement, er den reelt uforenelig med FN's universelle erklæring. Samtidig har de islamiske stater og deres støtter sat sig på de institutioner, hvor menneskerettighedserklæringen blev vedtaget i dag for 60 år siden
  2. Uden nævneværdig folkelig debat er der siden Den Kolde Krigs ophør gradvist sket et historisk fundamentskred for væsentlige sider af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
  3. Angreb på hospitaler og andre sundhedsfaciliteter udgør et klokkeklart brud på folkeretten, siger eksperter. Men FN’s Sikkerhedsråd kan indtil videre ikke blive enige om at indbringe Syrien for den Internationale Straffedomstol i Haag
  4. Professor emeritus i folkeret og tidligere dommer ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag Frederik Harhoff er gæst i ugens sommerudgave af Radio Information
  5. Et FN som en overstatslig supermagt forudsætter, at staterne føjer FN – og det er netop det, der er problemet
  6. Hvis man vil forstå volden i de palæstinensiske områder, er man nødt til at forstå, hvordan dets folk er underlagt de strengeste økonomiske restriktioner
  7. RET BESET Besættelsestidens retsopgør er endnu en gang bragt tilbage i medierne. Det skete under forårets debat om tilbagelevering af de tyskejede danske godser, der efter krigen blev konfiskerede...
  8. Politisk filosofi handler bl.a. om begrundelserne for den gældende retsordens forpligtende karakter. Det internationale samfunds ageren i relation til Nordpolen afslører noget om den gældende retsordens legitimitet