Emne

folkeret

Skolestart i Serbien og Kroatien

Undervisningsministeren har sørget for at få placeret partitro skoleledere over en bred front TOLERANCE I Serbien har skolebørnene haft lang sommerferie. Helt fra marts måned, hvor NATO's bombardementer begyndte...

Tyskland: Henrettelse var brud på folkeretten

Tyskland anlægger sag mod USA ved den internationale domstol i Haag BERLIN - Alle tyske appeller var nyttesløse - dette forår blev brødrene Karl og Walter LaGrand henrettet. De havde i 1982 dræbt en bankdirektør i Arizona...

Læserdebat

Hjemme-servicecirkus 8. SEPT. - Hvis ikke det var fordi, det jo er temmelig vigtigt, så kunne man jo læne sig tilbage og grine af hele det cirkus, der i disse dage rulles op for en undrende befolkning...

Folke-ret

Desertørers ret til beskyttelse Udvisning Desertører og militærnægtere opnår ret til beskyttelse mod forfølgelse, hvis de militære aktioner, som de ikke ønsker at blive forbundet med, er blevet fordømt af det internationale samfund som værende i strid med grundlæggende regler for human opførsel...

Moral og international politik

Trods forskellige holdninger til NATO's intervention i Kosovo er diskussionen foregået på en moralsk platform, der kunne være udgangspunktet for en ny retslig orden OM KRIGEN Trods divergerende synspunkter synes både kritikere og tilhængere af NATO's aktion at være enige om at bedømme interventionen/krigen moralsk...

Mund-kurv til Schweiz' politikere

Det schweiziske demokrati er ikke vidtgående nok, mener flere partier ZÜRICH - Paroler som: "Folket skal ikke længere lade sig trække rundt ved næsen!" eller "Når det schweiziske folk taler, har politikerne bare at tie stille!" kan man for tiden finde i store helsiders annoncer i de schweiziske aviser, underskrevet af Karl Schweri, grundlæggeren og ejeren af en af Schweiz' største diskountkæder, Denner...

Var Kosovo den sidste Balkan-krig?

Er en æra med våbnenes tale slut på Balkan efter Kosovo-krigen, eller vil de øvrige potentielle krudttønder eksplodere? Det spørgsmål vurderer analytikerne forskelligt Hvilken fred? "Afslutningen på ondskabens politik," nærmest skreg overskriften i en af de kroatiske aviser, da FN i sidste uge vedtog resolutionen, der gav NATO lov til at rykke ind i Kosovo, og Slobodan Milosevic endelig påbegyndte tilbagetrækningen af sine styrker fra provinsen...

Rusland smider NATO-folk ud

Meget kold luft mellem NATO og Rusland, der drager sammenligning til Cuba-krisen og Vietnam-krigen RUSLAND RASLER I protest mod NATO's angreb på Jugoslavien har Rusland afbrudt alle sine forbindelser til den vestlige alliance...

Kortsynet krigseventyr

NATO's krig skal begrunde alliancens uundværlighed Da NATO-landene med USA og England (og Danmark) i spidsen i oktober sidste år skulle begrunde, at alliancen var parat til, uden mandat fra FN's Sikkerhedsråd, at bombe Jugoslavien, var det udtrykkelige argument den forestående lange vinter: Som følge af de serbiske styrkers skånselsløse bekæmpelse af KLA-guerillaen var tusinder af Kosovo-albanere flygtet op i bjergene, hvor de nu angiveligt risikerede at dø af kulde og sult...

EU er sendt til tælling

EU-Kommissionen bliver tvunget til at gå efter en kritisk rapports afdækning af et voldsomt demokratisk underskud BRUXELLES - Ritt Bjerregaard og hendes 19 kolleger står til at miste deres job, efter en rapport i går beskrev et voldsomt demokratisk underskud og massiv ansvarsforflygtigelse i EU-Kommissionen...

Sider

Mest læste

  1. Menneskerettighedernes universalitet er i fare - muslimske stater foretrækker deres egen 'islamiske menneskerettighedserklæring', og selv om de ser den som et supplement, er den reelt uforenelig med FN's universelle erklæring. Samtidig har de islamiske stater og deres støtter sat sig på de institutioner, hvor menneskerettighedserklæringen blev vedtaget i dag for 60 år siden
  2. Uden nævneværdig folkelig debat er der siden Den Kolde Krigs ophør gradvist sket et historisk fundamentskred for væsentlige sider af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
  3. Angreb på hospitaler og andre sundhedsfaciliteter udgør et klokkeklart brud på folkeretten, siger eksperter. Men FN’s Sikkerhedsråd kan indtil videre ikke blive enige om at indbringe Syrien for den Internationale Straffedomstol i Haag
  4. Professor emeritus i folkeret og tidligere dommer ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag Frederik Harhoff er gæst i ugens sommerudgave af Radio Information
  5. Et FN som en overstatslig supermagt forudsætter, at staterne føjer FN – og det er netop det, der er problemet
  6. RET BESET Besættelsestidens retsopgør er endnu en gang bragt tilbage i medierne. Det skete under forårets debat om tilbagelevering af de tyskejede danske godser, der efter krigen blev konfiskerede...
  7. Hvis man vil forstå volden i de palæstinensiske områder, er man nødt til at forstå, hvordan dets folk er underlagt de strengeste økonomiske restriktioner
  8. Politisk filosofi handler bl.a. om begrundelserne for den gældende retsordens forpligtende karakter. Det internationale samfunds ageren i relation til Nordpolen afslører noget om den gældende retsordens legitimitet