Emne

folkeret

To udskud: Pinochet og Öcalan

Vinterens krise i det europæiske system afslører EU's politiske afmagt I løbet af 80'erne bevirkede de store opdagelser inden for billedkunst, filosofi og videnskab, at verdenspolitikkens og -økonomiens genvordigheder ikke blev gjort til genstand for mange metodiske overvejelser blandt postmoderne skribenter og kunstnere...

Irakere er vel også mennesker

Irak krænker menneskerettighederne. Det er der mange lande, der gør. Også USA. Irak producerer masseødelæggelsesvåben. Det er der mange lande, der gør. Også USA. Men vi bomber ikke USA IRAK En uge efter den verdensomspændende 50-årsjubilæumsfest for FN's Verdenser-klæring om Menneskerettighederne indledte USA og Storbritannien angrebet på Irak...

Nyhedsoverblik

Flere reform-ændringer på vej *Regeringen er igen ved at ændre på efterlønsordningen efter kritik fra fagbevægelsen. Det sker efter, at LO i går påpegede, at efterlønnere, der gerne vil arbejde ved siden af efterlønnen men kun får en lav timeløn, stort set kommer til at arbejde gratis...

Selv Hitler vil ikke kunne retsforfølges

Sagen i House of Lords om Augusto Pinochet sluttede i går, og dommerne skal nu vurdere, om Chiles eks-diktator kan retsforfølges London - Fem af Storbritanniens højeste dommere gik i går i gang med at vurdere seks dages argumenter for og imod retsforfølgning af Chiles eks-diktator Augusto Pinochet for folkemord, terrorisme, tortur, kidnapninger m...

Pinochets arrest i London ulovlig

High Court i London sagde i går, at Augusto Pinochet har immunitet for retsforfølgelse i England på grund af sin status som tidligere chilensk statsoverhoved. Sagen appelleres til House of Lords DUBLIN - Chiles eks-diktator, Augusto Pinochet, vandt i går to runder i sin kamp for at undgå at blive retsforfulgt for sine gerninger, mens han stod i spidsen for Chile mellem 1973 og 1990...

Håb om en ny verdensorden

Lykkes det at stille Pinochet til ansvar for sine forbrydelser, kan det blive startskuddet til en ny verdensorden, hvor de humanitære principper er i højsædet Det var som at høre en røst fra graven...

Hygum lover nul diskrimination

Arbejdsminister Ove Hygum garanterer, at tvungen dansk-undervisning ikke er i strid med international ret Arbejdsminister Ove Hygum afviser, at oplægget til en dagpengereform diskriminerer etniske minoriteter...

Skyldig i folkedrab

2. september blev fhv. borgmester Jean-Paul Akayesu fra Rwanda dømt for folkedrab - som den første i verden efter international ret. Dagens kronik fortæller om baggrunden for den verdenshistoriske begivenhed Onsdag d...

Farligt spil om albanerne

Den krigsstemning, som piskes op nu omkring Kosovo-problemet, truer med at globalisere en lokal konflikt Det har i den seneste tid kunnet høres igen og igen fra vestlig side, at Kosovo er ved at udvikle sig til et andet Bosnien, og at man denne gang må gribe hurtigere ind...

Kosovo krise spidser til

Situationen omkring Kosovo virker stadig mere truende og farlig, og det kan være sidste udkald for en fredelig løsning Kosovo var længe et fortrængt problem, overskygget af først og fremmest Bosnien - en lavintensitetskonflikt, en intifada uden åben kamp, hvor serbiske forsøg på at tvinge Kosovo-albanerne til at acceptere området som en del af Serbien mødtes med civil ulydighed og opbygning af et alternativt samfund...

Sider

Mest læste

  1. Menneskerettighedernes universalitet er i fare - muslimske stater foretrækker deres egen 'islamiske menneskerettighedserklæring', og selv om de ser den som et supplement, er den reelt uforenelig med FN's universelle erklæring. Samtidig har de islamiske stater og deres støtter sat sig på de institutioner, hvor menneskerettighedserklæringen blev vedtaget i dag for 60 år siden
  2. Uden nævneværdig folkelig debat er der siden Den Kolde Krigs ophør gradvist sket et historisk fundamentskred for væsentlige sider af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
  3. Angreb på hospitaler og andre sundhedsfaciliteter udgør et klokkeklart brud på folkeretten, siger eksperter. Men FN’s Sikkerhedsråd kan indtil videre ikke blive enige om at indbringe Syrien for den Internationale Straffedomstol i Haag
  4. Professor emeritus i folkeret og tidligere dommer ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag Frederik Harhoff er gæst i ugens sommerudgave af Radio Information
  5. Et FN som en overstatslig supermagt forudsætter, at staterne føjer FN – og det er netop det, der er problemet
  6. RET BESET Besættelsestidens retsopgør er endnu en gang bragt tilbage i medierne. Det skete under forårets debat om tilbagelevering af de tyskejede danske godser, der efter krigen blev konfiskerede...
  7. Hvis man vil forstå volden i de palæstinensiske områder, er man nødt til at forstå, hvordan dets folk er underlagt de strengeste økonomiske restriktioner
  8. Politisk filosofi handler bl.a. om begrundelserne for den gældende retsordens forpligtende karakter. Det internationale samfunds ageren i relation til Nordpolen afslører noget om den gældende retsordens legitimitet