Emne

folkeret

Som om man kan tænke sig terror

Habermas og Derrida filosoferer formiddabelt over terrorens trusler

Nyt amerikansk syn på tortur-konvention

USA's udenrigsminister Condoleezza Rice justerer Bush-regeringens holdning til forhørsmetoder efter pres fra Kongressen og Europa. Men der mangler stadig reel politisk handling, advarer kritikere

To-statsløsningens endeligtnærmer sig på grund af muren

Hvis visionen om en palæstinesisk stat reduceres til et velbevogtet udendørsfængsel på Gaza-striben og nogle militært indhegnede og territorialt adskilte enklaver på 50 pct. af Vestbreddens areal, umuliggøres en to-statsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt

Grænser for politik

Menneskeretten binder de politiske beslutningstagere; de fratages det nødvendige handlerum, der kan matche terror og pres på Europas grænser, lyder det fra mange sider. Nogle veje er ganske rigtigt blokerede, men det har dog ikke hejst stop for nye initiativer

Usikker fremtid for nyt afghansk parlament

Det spirende afghanske demokrati skal navigere mellem helt forskellige dagsordener fra vestligt orienterede demokrater, krigsherrer og islamister. Mens urolighederne tager til, og Talebans indflydelse vokser, er domstolene splittet mellem reformister og dogmatiske islamister

Reaktionære røvhuller

Overværede Hamas' store valgdemonstration som var flot med alle de grønne flag, men deres 'Allahu Akbar!'-råb akkompagneret af lyden af maskingeværsalver fra højttalere på lastbilen var ubehagelige...

Må Allah have barmhjertighed med vores land

Hvordan kunne det være, at netop Danmark, vores lille nordiske paradis, der engang var berømt for tolerance, frisind og fredelighed, blev det land, der tændte denne voldsomme konfrontation med den muslimske verden?

Maghrebs Kuwait

Rigdommen en velsignelse og en forbandelse

Når ytringsfrihed og ydmygelser støder sammen

Det bliver utroligt svært, sagde den berømte egyptiske sociolog Doktor Yassin på møde for den frie presse og udveksling i Cairo. 'Men vi bliver nødt til fortælle vores egne folk, at ikke alle mennesker i Vesten er fordrukne blasfemister'

Er rigsadvokaten den bedste?

Rigsadvokaten er som øverste anklager bundet af, at der kun må rejses straffesag, hvis det med rimelighed kan forventes at lede til straf. Kronikken påpeger forskellige fejl og mangler ved afgørelsen i sagen om Muhammed-tegningerne samt forslag til en helt anden måde at gribe sådanne sager an på

Sider

Mest læste

  1. Menneskerettighedernes universalitet er i fare - muslimske stater foretrækker deres egen 'islamiske menneskerettighedserklæring', og selv om de ser den som et supplement, er den reelt uforenelig med FN's universelle erklæring. Samtidig har de islamiske stater og deres støtter sat sig på de institutioner, hvor menneskerettighedserklæringen blev vedtaget i dag for 60 år siden
  2. Uden nævneværdig folkelig debat er der siden Den Kolde Krigs ophør gradvist sket et historisk fundamentskred for væsentlige sider af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
  3. Angreb på hospitaler og andre sundhedsfaciliteter udgør et klokkeklart brud på folkeretten, siger eksperter. Men FN’s Sikkerhedsråd kan indtil videre ikke blive enige om at indbringe Syrien for den Internationale Straffedomstol i Haag
  4. Professor emeritus i folkeret og tidligere dommer ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag Frederik Harhoff er gæst i ugens sommerudgave af Radio Information
  5. Et FN som en overstatslig supermagt forudsætter, at staterne føjer FN – og det er netop det, der er problemet
  6. RET BESET Besættelsestidens retsopgør er endnu en gang bragt tilbage i medierne. Det skete under forårets debat om tilbagelevering af de tyskejede danske godser, der efter krigen blev konfiskerede...
  7. Hvis man vil forstå volden i de palæstinensiske områder, er man nødt til at forstå, hvordan dets folk er underlagt de strengeste økonomiske restriktioner
  8. Politisk filosofi handler bl.a. om begrundelserne for den gældende retsordens forpligtende karakter. Det internationale samfunds ageren i relation til Nordpolen afslører noget om den gældende retsordens legitimitet