Emne

forældremyndighed

Når man taler om [kvinder]

Kampen for kvinderne er et kompliceret puslespil, hvor ord, mennesker og modsætninger skal passe til brikkerne Strid om ord NEW YORK - "I taler om implementering. Om at jeres lande skal føre lovene ud i livet...

Staten ud af familierne

Debatten om skilsmissebørn og deres forældres rettigheder undlader at tage stilling til, hvorvidt staten overhovedet skal regulere forældres samvær Bliver skilsmissebørn ofre på ligestillingens alter? Det spørgsmål har i den seneste tid været genstand for debat i forbindelse med en kraftig stigning i antallet af afgørelser om samvær i statsamterne...

Når ens hjerte græder

Der tales meget om børns rettigheder. Men i konfliktfyldte skilsmissesager er det alt for ofte forældrenes behov, der varetages Fanget i konflikt En otte-årig pige har tegnet en tegning i konsultationen hos børnesagkyndig, Karl Johan Rump...

For barnets skyld - eller for biofars?

Samvær efter skilsmisse er normalt godt. Men det er problematisk, at der ikke findes retsmidler for et vidskræmt barn, imod en afgørelse i Civilretsdirektoratet Retfærd & Velfærd Der er noget galt i den udvikling, vi har set de senere år på området børn og samvær...

Der skal to til tango

Universitetet og erhverslivet ligner ikke det oplagte par. Men begge har medansvar for konkurrenceevnen og for at levere råstof i form af viden Retfærd & Velfærd Enten satser Danmark på at øge samfundets investeringer i uddannelse og forskning på vores universiteter, eller også må vi inden for få år se os distanceret af lande, som mere målrettet satser på omstilling til en ny og videnbaseret økonomi...

'De skal æde det råt..'

Individualisme skal lokke kvinderne ind i ligestillingskampen. Men hvordan skal slaget slås, lød spørgsmålet på debatmøde om feminisme "Man kan godt kritisere Fisseflokken for at være elitær, navlebeskuende og egoistisk," indrømmede den danske bidragyder til den nyfeministiske, svenske antologi Fisseflokken, Stina Willumsen...

Cuba holder selv børn tilbage

Mens Cuba kæmper for at 6-årige Elián kan vende hjem fra USA til sin far, kan cubanske eksilforældre ikke få deres børn ud af Cuba Mens det har lange udsigter med en løsning i sagen om den strandede cubanske dreng Elián González i Miami, fortsætter cubanske fædre og mødre, som har måttet efterlade deres børn i Cuba en flerårig kamp for at de cubanske myndigheder giver børnene udrejsetilladelse...

MANDEDYBET

Synes du det er vigtigt at diskutere køn og kønsroller? *Søren Gregersen, 29 år, ugift, informationsmedarbejder i Europa-Parlamentet: "Ja.... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg føler ikke, at jeg løber ind i problemer i mit liv, der er kønsrolledefinerede...

'Hvorfor ikke?'-samfundet

Det postnationale selskab og dets fjende: Globalisering og tab af politik, intellektuel hæmningsløshed og den nye vilkårlighed truer friheden TILLÆG (2. sektion) Når katten dropper musen Hvad kommer efter Rød-Grøn? Efter New Labour? Når den venstreorienterede midtes politik er slået fejl i Europa? Min formodning er: nye former for totalitarisme med udgangspunkt i spørgsmålet "Hvorfor egentlig ikke?"...

Nu er det tid at handle

Klart behov for en reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager Skilsmissebørn Der er et klart behov for en grundig reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager ved oprettelse af familieretslige institutioner i hvert amt, hvor voksenpsykologiske og børnesagkyndige uddannede personer får hovedansvaret for skilsmissefamilier med problemer...

Sider

Mest læste

  1. Når udenlandske mødre som mig flytter hjem, favoriserer dansk lovgivning danske fædre og giver dem magten til at bestemme, hvilket land børnene skal bo i. Men børn fødes ikke af et land, de fødes af en mor, skriver den finske mor til to Helena Karhu i dette debatindlæg
  2. Vi taler meget om at styrke båndet mellem fædre og børn, og derfor kan det undre, at dette bånd tilsyneladende mister al betydning, når forældrene går fra hinanden og skal dele tiden med deres børn mellem sig, skriver gymnasielærer Jeppe Just i dette debatindlæg
  3. Nye regler for forældreansvar rykker ikke rigtig ved, at mænd stadig bliver diskrimineret, når forældrepar går fra hinanden
  4. Kristoffer skal være far, og det var over hovedet ikke planen. Men han håber – på sine følelser for den lille og på, at han kan blive en god far. Unge bekymrede mænd som Kristoffer modtager ofte meddelelsen om, at de ikke har noget valg, med en blanding af lykke, vrede, selvbebrejdelse og en fornemmelse af at være blevet snydt
  5. Direktøren for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre afviser, at nogle kommer med usande påstande om vold og tjekker ind på krisecenter for at vinde deres bopælssag. Men vi har set en lang række sager, hvor netop det er sket, skriver familieretsadvokaterne Tanja Graabæk og Nanna Bolund i dette debatindlæg.
  6. Jacob Thygesens Radiofortælling ’Når frie børn leger bedst’ fortæller på forbilledlig afbalanceret vis Børnemagts opløftende historie om fællesskab og frisind og nedslående historie om misbrug og svigt. Begge dele kan sige os noget om børns vilkår og potentiale – også i dag
  7. Politikerne er alt for optaget af middelklassens krav om individuelle rettigheder. Derfor har de vedtaget en håbløs lov om forældreansvar, lyder kritikken fra ekspert i familieret
  8. Historier om skilsmisser, der går galt og ender med bortførelse af barnet, er ikke et ukendt fænomen i Kina. Selv om kidnapning er ulovligt, slipper forældre for straf og kan i stedet ende med retten til barnet