Emne

forældremyndighed

Artikler
8. marts 2000

Homo ludens

For nylig forlod en af Storbritanniens glødende feminister, Rosalind Coward, kønskampen. "Feminismen har sejret sig ihjel og er blevet til overlegen womanism - kvinderi - som er blevet decideret nedladende over for mænd," mente hun...
8. marts 2000

MANDEDYBET

Synes du det er vigtigt at diskutere køn og kønsroller? *Søren Gregersen, 29 år, ugift, informationsmedarbejder i Europa-Parlamentet: "Ja.... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg føler ikke, at jeg løber ind i problemer i mit liv, der er kønsrolledefinerede...
31. december 1999

'Hvorfor ikke?'-samfundet

Det postnationale selskab og dets fjende: Globalisering og tab af politik, intellektuel hæmningsløshed og den nye vilkårlighed truer friheden TILLÆG (2. sektion) Når katten dropper musen Hvad kommer efter Rød-Grøn? Efter New Labour? Når den venstreorienterede midtes politik er slået fejl i Europa? Min formodning er: nye former for totalitarisme med udgangspunkt i spørgsmålet "Hvorfor egentlig ikke?"...
13. december 1999

Nu er det tid at handle

Klart behov for en reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager Skilsmissebørn Der er et klart behov for en grundig reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager ved oprettelse af familieretslige institutioner i hvert amt, hvor voksenpsykologiske og børnesagkyndige uddannede personer får hovedansvaret for skilsmissefamilier med problemer...
16. august 1999

Livet er jo heldigvis fuld af pligter

Den fælles forældremyndighed kræver som minimum to voksne mennesker, der i alt fald er enige om, at de begge har ret til at dele livet med deres børn, at deres børn har ret til en far og en mor Delebørn Mange danske børn lever i dag i delte familier, idet de biologiske forældre af mange forskellige grunde ikke længere lever sammen...
10. august 1999

Faderen er ikke herre i eget hus

Det store flertal af forældre kan sagtens selv forvalte deres fælles forældre-ansvar, også efter samlivsbrud Den kærlighed Anette Kronborg skriver i sin kronik den 6. juli et apropos til den offentlige debat om forældremyndighed og samvær: Samværstvister må væ-re forældrenes eget ansvar...
5. august 1999

Historien om Karl

Børn bliver et gode og en rettighed for forældre i skilsmisse BØRN At dele et barn er som at søge at løse cirklens kvadratur. Jeg vil fortælle om en dreng; jeg kalder ham Karl...
24. juli 1999

Samarbejde krig eller ligegyldighed?

Af alle de forskellige roller, vi voksne spiller i tilværelsen, er jeg af den mening, at forælderrollen er den mest krævende Skilsmissebørn I Joan Amalie Holcks (JAH) indlæg 'Glemmer børn' som reaktion på kronikken den 13...
23. juli 1999

Samarbejdsevner

Af SØREN SYLVEST lektor i psykologi ved Århus Akademi og rådgiver i Foreningen Far Børn kan ikke bruge voksen-egoisme til noget Skilsmissebørn Nyere undersøgelser viser, at skilsmissebørns traumer er værre, end man tidligere har troet...
Kronik
6. juli 1999

Justitia har tabt sværdet

I takt med de nye familiestrukturer har forældreretten tabt juridsk terræn overfor børnene. Forældreret er blevet til velfærdsret, hvor barnet er i centrum Retfærd og velfærd Det er i tidens brud fra ægteskabsret til forældreret, at talen er faldet på samvær...

Sider