Emne

forældremyndighed

Livet er jo heldigvis fuld af pligter

Den fælles forældremyndighed kræver som minimum to voksne mennesker, der i alt fald er enige om, at de begge har ret til at dele livet med deres børn, at deres børn har ret til en far og en mor Delebørn Mange danske børn lever i dag i delte familier, idet de biologiske forældre af mange forskellige grunde ikke længere lever sammen...

Læserdebat

Rwanda 13. AUG. - Der bliver ikke fred i De Store Søers område, så længe en etnisk gruppe kan tillade sig at begå vold og massakrer, uden at lederne bliver stillet til ansvar og straffet...

Faderen er ikke herre i eget hus

Det store flertal af forældre kan sagtens selv forvalte deres fælles forældre-ansvar, også efter samlivsbrud Den kærlighed Anette Kronborg skriver i sin kronik den 6. juli et apropos til den offentlige debat om forældremyndighed og samvær: Samværstvister må væ-re forældrenes eget ansvar...

Historien om Karl

Børn bliver et gode og en rettighed for forældre i skilsmisse BØRN At dele et barn er som at søge at løse cirklens kvadratur. Jeg vil fortælle om en dreng; jeg kalder ham Karl...

Samarbejde krig eller ligegyldighed?

Af alle de forskellige roller, vi voksne spiller i tilværelsen, er jeg af den mening, at forælderrollen er den mest krævende Skilsmissebørn I Joan Amalie Holcks (JAH) indlæg 'Glemmer børn' som reaktion på kronikken den 13...

Samarbejdsevner

Af SØREN SYLVEST lektor i psykologi ved Århus Akademi og rådgiver i Foreningen Far Børn kan ikke bruge voksen-egoisme til noget Skilsmissebørn Nyere undersøgelser viser, at skilsmissebørns traumer er værre, end man tidligere har troet...

Justitia har tabt sværdet

I takt med de nye familiestrukturer har forældreretten tabt juridsk terræn overfor børnene. Forældreret er blevet til velfærdsret, hvor barnet er i centrum Retfærd og velfærd Det er i tidens brud fra ægteskabsret til forældreret, at talen er faldet på samvær...

Far jeg vil hellere lege med vennerne

Børn løsriver sig, også fra fædre. Statsamtet bør ikke sætte det til diskussion BØRN I Information den 14. juni er der kommentarer til mit indlæg om skilsmissebørn den 3...

Bunden af sandkassen

Kvinder har flere sygedage og prioriterer deres job lavere end mænd, men alle er enige om, at dette ikke må diskvalificere den enkelte kvindelige jobansøger. Således også fædrene i hjemmet BØRN Ved gennemlæsning af Nina Bjørners indlæg i Inf...

Mor, du er en dårlig far

Børn har brug for deres far, ikke for abstrakt 'enighed' BØRN Forskellige forskningsresultater giver et uklart billede af, hvor hurtigt processen om fædrenes voksende deltagelse i familielivet foregår...

Sider

Mest læste

  1. Når udenlandske mødre som mig flytter hjem, favoriserer dansk lovgivning danske fædre og giver dem magten til at bestemme, hvilket land børnene skal bo i. Men børn fødes ikke af et land, de fødes af en mor, skriver den finske mor til to Helena Karhu i dette debatindlæg
  2. Nye regler for forældreansvar rykker ikke rigtig ved, at mænd stadig bliver diskrimineret, når forældrepar går fra hinanden
  3. Vi taler meget om at styrke båndet mellem fædre og børn, og derfor kan det undre, at dette bånd tilsyneladende mister al betydning, når forældrene går fra hinanden og skal dele tiden med deres børn mellem sig, skriver gymnasielærer Jeppe Just i dette debatindlæg
  4. Direktøren for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre afviser, at nogle kommer med usande påstande om vold og tjekker ind på krisecenter for at vinde deres bopælssag. Men vi har set en lang række sager, hvor netop det er sket, skriver familieretsadvokaterne Tanja Graabæk og Nanna Bolund i dette debatindlæg.
  5. Jacob Thygesens Radiofortælling ’Når frie børn leger bedst’ fortæller på forbilledlig afbalanceret vis Børnemagts opløftende historie om fællesskab og frisind og nedslående historie om misbrug og svigt. Begge dele kan sige os noget om børns vilkår og potentiale – også i dag
  6. Kristoffer skal være far, og det var over hovedet ikke planen. Men han håber – på sine følelser for den lille og på, at han kan blive en god far. Unge bekymrede mænd som Kristoffer modtager ofte meddelelsen om, at de ikke har noget valg, med en blanding af lykke, vrede, selvbebrejdelse og en fornemmelse af at være blevet snydt
  7. Politikerne er alt for optaget af middelklassens krav om individuelle rettigheder. Derfor har de vedtaget en håbløs lov om forældreansvar, lyder kritikken fra ekspert i familieret
  8. Ida Jessens nye roman 'ABC', som udkommer i dag, har et klart budskab: Vi er for dårlige til at blive skilt - og det må vi gøre noget ved