Emne

forældremyndighed

Artikler
9. marts 1999

Nyhedsoverblik

Reformer sejrede ved Irans lokalvalg *Tilhængere af Irans reformistiske præsident, Mohammad Khatami, har erobret alle 15 pladser i byrådet i landets hovedstad Teheran. Dermed har de moderate kræfter i Iran vundet endnu en forbløffende sejr over det fundamentalistisk-religiøse regime...
6. marts 1999

Væk med gummiparagrafferne

Lovgivningen bør i langt højere grad fremme skilsmisseforældres muligheder for at samarbejde i fordragelighed. Som det er nu, skærper retssystemets behandling af forældremyndigheds- og samværssager i alt for mange tilfælde uenige forældres konflikt BØRN Kære Justitsminister Frank Jensen! Den 14...
1. marts 1999

Børn til samtale i statsamtet

Af JANE BÆKGAARD,JENS ELBO,MARIANN HEDIN og MICHAEL STORM Kliniske psykologer og,børnesagkyndige rådgivere ved Frederiksborg Statsamt Forældre burde få tilbudt børnesagkyndig rådgivning, allerede når de overvejer at flytte fra hinanden SKILSMISSE Statsamtsfuldmægtig Peter Bidstrups indlæg den 5-6...
8. januar 1999

Gumpetunge embedsmænd

Embedsmændene i landets statsamter og Civilretsdirektoratet får af Folketingets Retsudvalg voldsom kritik for deres håndtering af konflikter mellem forældre, der slås om skilsmissebørnene SOCIALT Kære Kim Topholm Andersen...
8. januar 1999

Har du som barn talt med statsamtet

- så lad myndighederne drage nytte af dine erfaringer. Hvilke følger havde samtalen i statsamtet for dig og forholdet til dine forældre? Skriv til Information SOCIALT For nogen tid siden deltog jeg i min egenskab af sagsbehandler i et statsamt i en samtale mellem statsamtets børnesagkyndige konsulent og en dreng på 11 år...
29. december 1998

Et tilbud til barnet

Af KIM TOPHOLM ANDERSEN statsamtsfuldmægtig,bestyrelsesmedlem i foreningen af statsamtsjurister I statsamterne bliver vi ofte skudt i skoene, at vi er partiske. Vi mener selv, at det er vores fremmeste opgave at tilgodese det enkelte barns interesser BARNETS TARV Information har på det seneste bragt nogle overvejende kritiske læserindlæg om det, at børn inddrages, når stats-amterne behandler sager om forældremyndighed og/eller samvær...
22. december 1998

Direktoratet fejler

Civilretsdirektoratets nye linje kan betyde, at selv ganske små børn skal indkaldes til samtale i statsamtet SOCIALT Jeg har med interesse læst reaktionerne på min beskrivelse af den ulykkelige situation, en 10-årig pige blev bragt i under et møde i statsamtet, fordi hendes forældre var uenige om forældremyndigheden...
22. december 1998

Læserdebat

De stakkels børn 2. DEC. - Informations bagsideleder: 'Barnets århundrede' (25. nov. 98) omtaler lidt af det, som vi ved om danske børns mangel på trivsel og lovgiverens flertal ignorerer, når de lovgiver til skade for børn fra brudte hjem...
17. december 1998

Børn skal høres

Et barn skal selvfølgelig ikke udsættes for at vælge. Et barn må aldrig udsættes for pres, men barnet har ret til at blive hørt SOCIALT Jeg har med interesse læst statsamtsfuldmægtig Peder Bidstrups læserbrev i Information den 5...
Kronik
15. december 1998

Når kvinder får tæv

Er du i livsfare og i øvrigt helt færdig med manden, der slår? Hvis ikke, er det svært at få hjælp hos politiet i den svære gråzone, der går under navnet 'husspektakler' Kvinder anmelder ikke de overgreb, de er udsat for bag hjemmets fire vægge...

Sider