Emne

forældremyndighed

LÆSERDEBAT

Nyrups løn er utak 17. JAN. - Nyrup Rasmussen sagde fornylig, at han ville kaste sig ud i valgkampen til EU-parlamentsvalget i juni-99. Derved kunne han måske risikere, at Socialdemokratiet bringer ham en sag på halsen for partiskadelig virksomhed! Peter Larsen Neergårdsparken 14, 1...

Gumpetunge embedsmænd

Embedsmændene i landets statsamter og Civilretsdirektoratet får af Folketingets Retsudvalg voldsom kritik for deres håndtering af konflikter mellem forældre, der slås om skilsmissebørnene SOCIALT Kære Kim Topholm Andersen...

Har du som barn talt med statsamtet

- så lad myndighederne drage nytte af dine erfaringer. Hvilke følger havde samtalen i statsamtet for dig og forholdet til dine forældre? Skriv til Information SOCIALT For nogen tid siden deltog jeg i min egenskab af sagsbehandler i et statsamt i en samtale mellem statsamtets børnesagkyndige konsulent og en dreng på 11 år...

Et tilbud til barnet

Af KIM TOPHOLM ANDERSEN statsamtsfuldmægtig,bestyrelsesmedlem i foreningen af statsamtsjurister I statsamterne bliver vi ofte skudt i skoene, at vi er partiske. Vi mener selv, at det er vores fremmeste opgave at tilgodese det enkelte barns interesser BARNETS TARV Information har på det seneste bragt nogle overvejende kritiske læserindlæg om det, at børn inddrages, når stats-amterne behandler sager om forældremyndighed og/eller samvær...

Direktoratet fejler

Civilretsdirektoratets nye linje kan betyde, at selv ganske små børn skal indkaldes til samtale i statsamtet SOCIALT Jeg har med interesse læst reaktionerne på min beskrivelse af den ulykkelige situation, en 10-årig pige blev bragt i under et møde i statsamtet, fordi hendes forældre var uenige om forældremyndigheden...

Læserdebat

De stakkels børn 2. DEC. - Informations bagsideleder: 'Barnets århundrede' (25. nov. 98) omtaler lidt af det, som vi ved om danske børns mangel på trivsel og lovgiverens flertal ignorerer, når de lovgiver til skade for børn fra brudte hjem...

Børn skal høres

Et barn skal selvfølgelig ikke udsættes for at vælge. Et barn må aldrig udsættes for pres, men barnet har ret til at blive hørt SOCIALT Jeg har med interesse læst statsamtsfuldmægtig Peder Bidstrups læserbrev i Information den 5...

Når kvinder får tæv

Er du i livsfare og i øvrigt helt færdig med manden, der slår? Hvis ikke, er det svært at få hjælp hos politiet i den svære gråzone, der går under navnet 'husspektakler' Kvinder anmelder ikke de overgreb, de er udsat for bag hjemmets fire vægge...

Afmagt i statsamtet

Havde de juridiske sagsbehandlere i statsamterne de fornødne menneskelige kvalifikationer, ville de have sagt nej til at arbejde med den seneste udgave af forældremyndigheds-loven SOCIALT Tak til statsamtsfuldmægtig Peter Bidstrup for det modige og ærlige indlæg i Information den 5...

Når staten krænker børn

Vi finder konstant på nye måder at inddrage børnene som aktive deltagere i forældrenes konflikter om forældremyndighed SOCIALT Den løbende diskussion om vore børns vilkår gør mig forstemt...

Sider