Emne

forfatningstraktaten

Militærjunta har overtaget magten i Niger

Præsident Mamadou Tandja er sat af magten i Niger. Militærjuntaen beder om folkets og international tiltro til, at kuppet 'kan gøre Niger til et eksempel på demokrati og god regeringsførelse'

Niels Hausgaard mod Fogh i landsretten

Et gruppesøgsmål fra kendte danskere mod statsministeren begynder behandlingen i landsretten. De kræver folkeafstemning om Lissabon-traktaten

SF vil have udlændingepolitikken styret af EU

For tiden er dansk udlændingepolitik på kollisionskurs med EF-retten. Det kunne være en fin anledning til at diskutere, hvor udlændingepolitikken skal besluttes

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Traktatpine fortsætter

Udviklingen i Polen og Tyskland tyder på, at det står stadig dårligere til med den danske regerings håb om at få genoplivet Lissabon-traktaten efter Irlands nej

Grundlovsdag og Grundlovsbrud

Lissabontraktaten griber ind i den grundlovsbestemte beslutningsret i så omfattende og ubestemt omfang, at det er uforeneligt med Grundloven. Derfor har 28 personer rejst en retssag mod bl.a. statsministeren

Folketinget ratificerer Lissabontraktaten - konfliktretten ikke sikret

Folketinget har idag vedtaget at ratificere Lissabontraktaten. Flere kritiserer at konfliktretten ikke er sikret og at vedtagelsen kan medføre suverænitetsafgivelse

Stor mand med visioner skabte Europa-Parlamentet

Den 19. marts et det 50 år siden, at forløberen for Europa-Parlamentet trådte sammen. På 50-års dagen er Jean Monnets folkevalgte forsamling næsten et rigtigt parlament

SF klar til opgør med forbehold

15 år efter, at SF var arkitekten bag de danske EU-forbehold, er partiet nu moden til af afskaffe flere af dem

Sider

Mest læste

  1. 15 år efter, at SF var arkitekten bag de danske EU-forbehold, er partiet nu moden til af afskaffe flere af dem
  2. EU Den af væsen lidt sky og ranglede person hed Estrup. Jacob Brønnum Scavenius Estrup. Godsejer af Kongsdal og Skaføgård. Og konseilspræsident i Danmark under den store forfatningskamp i slutningen af 1800-tallet...
  3. De neutrale lande melder om accept af EU’s gensidige forsvarsklausul. Samtidig er EU-landene blevet enige om et militært mini-EU-hovedkvarter
  4. »Den enkelte skal opleve, at der gælder ‘noget for noget’.« Statsminister Anders Fogh Rasmussen i åbningstalen i går FOR DE, som blot har fulgt en smule med i statsministerens politiske budskaber siden han i foråret 1998 blev partiformand for Venstre, bød åbningstalen overhovedet ikke på overraskelser...
  5. Irsk folkeafstemning om Lissabon-traktaten, Kosovos selvstændighed, en reform af EU's fælles budget og en besværlig klimadiskussion bliver fire af de største udfordringer for den europæiske union i det kommende år. Dertil kommer besværlige relationer mellem de tre største medlemslande