Emne

forfatningstraktaten

Europas motor

Nye tilslutnings-rekorder til EU i Centraleuropa er druknet i kampen om opmærk-somheden. Tilhængere af folkeafstemninger vil gerne bruge dem som løftestang for flere af slagsen – denne gang om Europas nye forfatning

Institutionel forvirring

Klarhed, åbenhed og sammenhæng er nøgleordene, der kan styrke EU’s demokratiske legitimitet

Vinger og rødder

(2. sektion) »Den Europæiske Union er hverken føderal eller mellemstatslig. Den er kosmopolitisk. Men idéen om et kosmopolitisk Europa er endnu ikke ordentligt forstået. EU er blevet set som et teknokratisk og økonomisk projekt...

Det går faktisk godt

Unionen skal gøres mere demokratisk og effektiv – og danskerne kan godt regne med endnu en folkeafstemning. Henning Christophersen, regeringens repræsen-tant i Konventet, gør status kort før deadline

LÆSERDEBAT

Det demokratiske EU Jens Kimby efterlyser i Information (15.03) en forklaring fra Europabevægelsen på, hvorfor den kommende EU-forfatningstraktat gør EU mere demokratisk. Den forklaring vil jeg forsøge at give ham – uden at blande demokratispørgsmålet sammen med spørgsmålet om central vs...

EU-forblændelsen

Når USA rykker sammen, gøres det til et problem. Det er omvendt med EU

Sider

Mest læste

  1. Lissabontraktaten griber ind i den grundlovsbestemte beslutningsret i så omfattende og ubestemt omfang, at det er uforeneligt med Grundloven. Derfor har 28 personer rejst en retssag mod bl.a. statsministeren
  2. Protektionismen i EU er til skade for udviklingslandene og bør derfor bekæmpes
  3. Information har haft Folketingets Europaudvalg til eksamen i den nye forfatningstraktat. Nogle snøvlede gevaldigt i det, andre nægtede at være med og en enkelt klarede sig fejlfrit igennem spørgsmålene
  4. Grundloven kræver folkeafstemning for deltagelse i fredelig EU-rumforskning, men ikke for at gå i krig
  5. Forfatningstraktaten er i hus, og blikket er allerede stift rettet mod den kommende danske folkeafstemning. Der vil blive flirtet med norske tilstande, men det er værd at tænke sig om, inden vi falder for Norges model
  6. Statsministeren præsenterer i løbet af få dage navnet på Danmarks næste ansigt i Bruxelles, den vigtigste danske post i udlandet tidligere besat af Finn Gundelach, Poul Dalsager, Henning Christophersen, Ritt Bjerrregaard og Poul Nielson. Hvad skal man egentlig kunne på posten?
  7. Valgforsker vil ikke udelukke muligheden for endnu et EU-nej. Politikerne på Christiansborg frygter for konsekvenserne, hvis de danske vælgere siger nej til forfatningstraktaten den 27. september
  8. Udenrigsministeriets redegørelse til Folketinget - og en oplysningspjece, der er sendt ud til 100.000 danskere - hævder fejlagtigt, at EU med den nye forfatning vil blive repræsentativt demokrati