Emne

forfatningstraktaten

Europas motor

Nye tilslutnings-rekorder til EU i Centraleuropa er druknet i kampen om opmærk-somheden. Tilhængere af folkeafstemninger vil gerne bruge dem som løftestang for flere af slagsen – denne gang om Europas nye forfatning

Institutionel forvirring

Klarhed, åbenhed og sammenhæng er nøgleordene, der kan styrke EU’s demokratiske legitimitet

Vinger og rødder

(2. sektion) »Den Europæiske Union er hverken føderal eller mellemstatslig. Den er kosmopolitisk. Men idéen om et kosmopolitisk Europa er endnu ikke ordentligt forstået. EU er blevet set som et teknokratisk og økonomisk projekt...

Det går faktisk godt

Unionen skal gøres mere demokratisk og effektiv – og danskerne kan godt regne med endnu en folkeafstemning. Henning Christophersen, regeringens repræsen-tant i Konventet, gør status kort før deadline

LÆSERDEBAT

Det demokratiske EU Jens Kimby efterlyser i Information (15.03) en forklaring fra Europabevægelsen på, hvorfor den kommende EU-forfatningstraktat gør EU mere demokratisk. Den forklaring vil jeg forsøge at give ham – uden at blande demokratispørgsmålet sammen med spørgsmålet om central vs...

EU-forblændelsen

Når USA rykker sammen, gøres det til et problem. Det er omvendt med EU

Sider

Mest læste

  1. EU's forfatningstraktat fik kunstigt åndedræt i Luxembourg, men skal godkendes af alle 25 lande for at træde i kraft
  2. Den 19. marts et det 50 år siden, at forløberen for Europa-Parlamentet trådte sammen. På 50-års dagen er Jean Monnets folkevalgte forsamling næsten et rigtigt parlament
  3. 15 år efter, at SF var arkitekten bag de danske EU-forbehold, er partiet nu moden til af afskaffe flere af dem
  4. Polen er et af Unionens mest begejstrede EU-lande - men i 'det gamle Europa' er ikke alle lige begejstrede for polakkerne
  5. Når et polsk firma og en norsk forretningsmand arbejder på at erobre opgaver i byggeriet ved hjælp af en timeløn på 45 kroner, er det social dumping
  6. Efter det franske nej er der tilsyneladende stor enighed i EU-regi om, at et eller andet er slået fejl i formidlingen af hele EU-projektet
  7. Det socialdemokratiske tabu Karaktermordet på Svend Auken i 1992 affødte fløjkrigen i Socialdemokratiet, og her ligger partiets krise begravet. Uenigheder vil man altid have...
  8. Socialistisk Folkeparti sidder med nøglen til den danske Europa-politik. Og manden, der gjorde det muligt, er SF's tidligere formand Holger K. Nielsen. Vi har bedt ham fortælle sin historie om, hvordan han gik fra langhåret student og glødende EF-modstander til i dag