Emne

forfatningstraktaten

Europas motor

Nye tilslutnings-rekorder til EU i Centraleuropa er druknet i kampen om opmærk-somheden. Tilhængere af folkeafstemninger vil gerne bruge dem som løftestang for flere af slagsen – denne gang om Europas nye forfatning

Institutionel forvirring

Klarhed, åbenhed og sammenhæng er nøgleordene, der kan styrke EU’s demokratiske legitimitet

Vinger og rødder

(2. sektion) »Den Europæiske Union er hverken føderal eller mellemstatslig. Den er kosmopolitisk. Men idéen om et kosmopolitisk Europa er endnu ikke ordentligt forstået. EU er blevet set som et teknokratisk og økonomisk projekt...

Det går faktisk godt

Unionen skal gøres mere demokratisk og effektiv – og danskerne kan godt regne med endnu en folkeafstemning. Henning Christophersen, regeringens repræsen-tant i Konventet, gør status kort før deadline

LÆSERDEBAT

Det demokratiske EU Jens Kimby efterlyser i Information (15.03) en forklaring fra Europabevægelsen på, hvorfor den kommende EU-forfatningstraktat gør EU mere demokratisk. Den forklaring vil jeg forsøge at give ham – uden at blande demokratispørgsmålet sammen med spørgsmålet om central vs...

EU-forblændelsen

Når USA rykker sammen, gøres det til et problem. Det er omvendt med EU

Sider

Mest læste

  1. 15 år efter, at SF var arkitekten bag de danske EU-forbehold, er partiet nu moden til af afskaffe flere af dem
  2. Irsk folkeafstemning om Lissabon-traktaten, Kosovos selvstændighed, en reform af EU's fælles budget og en besværlig klimadiskussion bliver fire af de største udfordringer for den europæiske union i det kommende år. Dertil kommer besværlige relationer mellem de tre største medlemslande
  3. (2. sektion) »Den Europæiske Union er hverken føderal eller mellemstatslig. Den er kosmopolitisk. Men idéen om et kosmopolitisk Europa er endnu ikke ordentligt forstået. EU er blevet set som et teknokratisk og økonomisk projekt...
  4. Den svenske riksdag vil godkende EU's nye forfatning i december 2005 efter en bred folkelig debat, men uden folkeafstemning
  5. Når EU er fraværende i valgkampen, forspilder politikerne en oplagt anledning til at fortælle vælgerne, at EU er vigtigt
  6. Valgforsker vil ikke udelukke muligheden for endnu et EU-nej. Politikerne på Christiansborg frygter for konsekvenserne, hvis de danske vælgere siger nej til forfatningstraktaten den 27. september
  7. Protektionismen i EU er til skade for udviklingslandene og bør derfor bekæmpes
  8. Efter det franske nej er der tilsyneladende stor enighed i EU-regi om, at et eller andet er slået fejl i formidlingen af hele EU-projektet