Emne

forfatningstraktaten

EU og det svære demokrati

Det er meget sigende for EU, at man betragter demokratiske handlinger som strabadser og et usikkert eventyr

Bred afvisning af SF-forslag om social pagt

De fleste partier på Christiansborg affærdiger SF-forslag om, at Danmark skal foreslå en social pagt

Nervekrig om EU's fremtid

Forfatningstraktaten er ikke død, den vil blot blive lagt på is. Storbritanniens Tony Blair, der nu sidder med ansvaret for at afsige dødsdommen, har nemlig ingen interesse i en død EU-forfatning, men derimod i at den udskydes

Beck: 'Frankrig findes ikke mere'

Eksperterne er ikke enige om, hvordan nej'et til den europæiske forfatning kan fortolkes. For nej-sigerne er ikke enige indbyrdes

Krise er ordet...

Skuffelse og vrede blandt øst- og centraleuropæiske intellektuelle efter det franske nej til EU-traktaten

Europaudvalget går til traktat-eksamen med Information

Information har haft Folketingets Europaudvalg til eksamen i den nye forfatningstraktat. Nogle snøvlede gevaldigt i det, andre nægtede at være med og en enkelt klarede sig fejlfrit igennem spørgsmålene

2 X EU-nej - hvor skal EU hen ?

Ikke overraskende fulgte hollænderne trop efter det franske EU-nej søndag og afviste også den nye EU-forfatning. De to nej-resultater kalder på omtanke og bekymring. Hvad betyder de to nej'er - hvilke konsekvenser vil det få for fremtidens EU-samarbejde ? For at begribe risikoen kan det være nyttigt at repetere det europæiske samarbejdes nyere historie...

Holmsgaard skal lede SF's EU-kampagne

Det bliver den EU-begejstrede Anne Grete Holmsgaard, der skal overbevise SF's vælgere om, at de skal stemme ja til forfatningstraktaten

Forfatning til tælling

Vejen ud af EU-krisen er uklar og usikker, så det første er at finde fodslag, formentlig om en længerevarende suspension af forfatningsprocessen. Dermed tyder det på, at den danske afstemning bliver strøget

Good Bye Europe

Når den britiske premierminister Tony Blair på mandag vil give forfatningen nådestødet er det ikke et udslag af en genfundet form for demokratisk idealisme. Blair ved - som den populistiske politiker han er - at de europæiske vælgere er modstandere af mere integration, mere EU, og flere Bruxelleske luftkasteller

Sider

Mest læste

  1. Protektionismen i EU er til skade for udviklingslandene og bør derfor bekæmpes
  2. Frankrig kan gøre Europa en tjeneste ved at stemme nej til EU’s forfatningstraktat 29. maj. Det mener Nicolas Dupont-Aignan, leder af den gaullistiske modstand i præsident Chiracs UMP-parti
  3. Forskningsfri kanon Kanonen er en afvisning af de sidste 20-30 års forskning i litteratur: Den store nordiske kvindelitteraturhistorie, Det moderne gennembrudskvinder, og en lang række værker om kvindelige forfattere, der giver et mere komplet billede af, hvad der er skrevet af kvinder i vores litterære bagland...
  4. Den 19. marts et det 50 år siden, at forløberen for Europa-Parlamentet trådte sammen. På 50-års dagen er Jean Monnets folkevalgte forsamling næsten et rigtigt parlament
  5. Folketinget har idag vedtaget at ratificere Lissabontraktaten. Flere kritiserer at konfliktretten ikke er sikret og at vedtagelsen kan medføre suverænitetsafgivelse
  6. (2. sektion) »Den Europæiske Union er hverken føderal eller mellemstatslig. Den er kosmopolitisk. Men idéen om et kosmopolitisk Europa er endnu ikke ordentligt forstået. EU er blevet set som et teknokratisk og økonomisk projekt...
  7. Statsministeren præsenterer i løbet af få dage navnet på Danmarks næste ansigt i Bruxelles, den vigtigste danske post i udlandet tidligere besat af Finn Gundelach, Poul Dalsager, Henning Christophersen, Ritt Bjerrregaard og Poul Nielson. Hvad skal man egentlig kunne på posten?
  8. Den svenske riksdag vil godkende EU's nye forfatning i december 2005 efter en bred folkelig debat, men uden folkeafstemning