Emne

forskningsfrihed

Forskning
7. maj 2021

Tilsynsmyndighed tog Aarhus Universitets usande forklaring for gode varer

To gange tog Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en usand forklaring fra Aarhus Universitet for pålydende. Først da Ombudsmanden krævede interne dokumenter udleveret, kom det frem, at universitetet havde brudt loven og dækket over det. Sagen bør være en lære for tilsynsmyndigheder, mener jurist
Det er ikke Uddannelses- og Forskningsstyrelsens fortjeneste som tilsynsmyndighed, at Aarhus Universitet er blevet afsløret i bevidst at tilbageholde aktindsigter i strid med loven og efterfølgende dække over det ved at give en falsk forklaring, siger jurist og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen. Han mener, at sagen er udtryk for et mere grundlæggende problem, nemlig at tilsynsmyndigheder stoler for meget på de oplysninger, som de modtager fra dem, de skal kontrollere.
Magt
10. april 2021

Center for Vild Analyse: Hvad stiller vi op med med filosoffer, der diskuterer fuldstændig ligegyldige tankeeksperimenter?

Kravet om en form for politisk kontrol med selvforherligende akademiske miljøer på universiteterne rummer større perspektiver end først antaget
Kravet om en form for politisk kontrol med selvforherligende akademiske miljøer på universiteterne rummer større perspektiver end først antaget
Kommentar
9. april 2021

Med nyt kulturudspil vil DF styrke forskningsfriheden, men gør det modsatte

For at komme »venstreradikal pseudovidenskab« til livs vil DF med nyt kulturudspil nedlægge forskningsfelter og rydde ud i uddannelsers bekendtgørelser. Initiativerne modarbejder dog det, som ellers skulle være formålet: at styrke forskningsfriheden
For at komme »venstreradikal pseudovidenskab« til livs vil DF med nyt kulturudspil nedlægge forskningsfelter og rydde ud i uddannelsers bekendtgørelser. Initiativerne modarbejder dog det, som ellers skulle være formålet: at styrke forskningsfriheden
Baggrund
27. februar 2021

Findes ’venstreislamismen’? Det strides den franske forskningsminister og forskerne om

Franske universitetsmiljøer er forfærdede over, at nationens forskningsminister vil have undersøgt, om deres forskning er blind over for kritik af islam og identitetspolitiske strømninger
Den franske minister for videregående uddannelser og forskning Frédérique Vidal, har bestilt en kulegravning af fænomenet ’venstre-islamismens’ indflydelse på akademia. Opdraget er »at udrede, hvad der er akademisk forskning, og hvad der er aktivisme«.
Leder
11. februar 2021

Der er brug for mere end nye principper for at sikre forskningsfriheden på universiteterne

Danske Universiteters nye principper for at sikre forskningsfrihed i eksterne samarbejder er gode, men ikke nok. Det er nødvendigt at tage fat om de bagvedliggende problemer, nemlig afhængigheden af eksterne midler og universitetslovens hierarkiske systemer
Anbefalinger, der skal sikre forskningens uafhængighed, er blevet til i kølvandet på Informations afdækning af oksekødsrapporten, hvor Aarhus Universitet lod Landbrug & Fødevarer og Danish Crown skrive med på og påvirke pressemeddelelsen om en rapport, de havde bestilt.
Nyhed
9. februar 2021

Videnskabeligt udvalg: Principper for sponsoreret forskning sikrer ikke forskningsfrihed

Danske Universiteters nye principprogram for eksternt finansieret forskning løser ikke de mange problemer på området, mener Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, som efterlyser bindende regler om driftstilskud, når universiteter modtager bevillinger fra virksomheder og fonde
Selv om eksterne midler til forskning også fører gode ting med sig, vil der i mange tilfælde være et pres på forskerne. I nogle tilfælde handler presset om, hvilke resultater forskerne når frem til. I andre handler det om den måde, forskningen udføres på.
Nyhed
1. februar 2021

Efter oksekødsrapporten: Danske Universiteter udgiver principper for sponsoreret forskning

Med en række nye anbefalinger og principper vil de danske universiteter sikre, at det ikke går ud over forskningsfriheden, når videnskaben bliver til for eksterne midler
Interesseorganisationen Danske Universiteter lancerer et principprogram for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning om »hvordan man sikrer, at integritet, grænsedragninger og universiteternes og forskernes autonomi ikke udfordres, når videnskaben bliver til i samspil med andre,« fortæller rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener.
Leder
4. december 2020

Aarhus Universitet har sat sin troværdighed totalt over styr i sagen om oksekødsrapporten

Først tilbageholdt Aarhus Universitet dokumenter, som det var forpligtet til at udlevere hurtigst muligt. Efterfølgende dækkede universitetet over ulovlighederne med usande oplysninger
Aarhus Universitet har således erkendt, at det »blev besluttet at lade nogle anmodninger om aktindsigt afvente færdiggørelsen af den interne undersøgelse«. Hvilket universitetet betegner som »stærkt beklageligt«.
Nyhed
2. december 2020

Aarhus Universitet erkender: Tilbageholdt afslørende dokumenter efter oksekødsskandalen

Mere end et år efter skandalen om den såkaldte oksekødsrapport erkender Aarhus Universitet at have tilbageholdt dokumenter om rapporter, hvor der var begået tilsvarende fejl. Alvorlig magtfordrejning, lyder vurderingen fra jurister. Selv betegner universitetet forløbet som stærkt beklageligt
Luftfoto af Aarhus Universitet, 2019.
Analyse
17. oktober 2020

Bæredygtighed kan ikke afblæse kampen om forskningen

Vi bør skærpe vores kritiske sans, når nogen foreslår store ændringer af forskningsverdenen i bæredygtighedens navn. Men vi må samtidig huske, at moderne videnskab altid har været indlejret i hårde kampe om den rette fordeling af knappe forskningsmidler
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen ønsker strammere politisk styring med de offentlige grønne forskningsmidler.

Sider