Emne

forskningsmidler

Artikler
Universitetsloven
23. maj 2023

Ny rapport: Universitetsloven har kostet dyrt for demokratisk kultur og forskningsfrihed

Universitetsloven fylder 20 år. Den er lykkedes med at vende universiteterne udad mod omverdenen, men på de indre linjer har prisen været høj
Universitetsloven fylder 20 år. Den er lykkedes med at vende universiteterne udad mod omverdenen, men på de indre linjer har prisen været høj
usikker finansiering
11. april 2023

Ny undersøgelse: Ekstern finansiering af forskning skaber store problemer

Dansk forskning bliver løftet af store eksterne bevillinger, men de mange penge øger også risikoen for færre forskningsnybrud, de kan suge midler fra basismidlerne, og de kan skubbe unge talenter ud af forskningsverdenen, advarer tænketanken DEA
Sundhedsvidenskab topper listen over forskningsområder, der har oplevet den største stigning i de eksterne bidrag med 172 procent siden 2011. Her et forsøg med en rotte, som man har givet en hjerneblødning i forskerparken ved Glostrup Hospital.
Læserbrev
18. oktober 2022

Carlsbergfondet hævder armslængde, men der mangler transparens i bevillingsprocessen

Interessekonflikten hos Carlsbergfondet er reel og ligger i, at der ikke skelnes skarpt mellem forskningsformidling og marketing. Majken Schultz proklamerer armslængde i Carlsbergsfondets forskningspolitik, men fondet henvender sig også selv til forskere
Majken Schultz proklamerer armslængde i Carlsbergsfondets forskningspolitik, men fondet henvender sig også selv til forskere, skriver lektor og ph.d. ved SAXO-instituttet Sidsel Eriksen i dette læserbrev
Kommentar
17. oktober 2022

Carlsbergfondet har armslængde til både den forskning og den formidling, vi støtter

I modsætning til de anklager, som Sidsel Eriksen i en kronik i Information kommer med, så er Carlsbergfondets forskningsstøtte ikke missionsdrevet. De fleste af vores midler uddeles i fri konkurrence baseret på forskernes egne forskningsideer
Carlsbergfondet støtter forskningen på Carlsberg Laboratorium, som har huset den nylige nobelpristager professor Morten Meldals forskning i 22 år.
Kronik
20. oktober 2021

Forsker: Jeg spilder statens penge på at skrive ansøgninger, der ender i papirkurven

Danske forskere bruger alt for meget tid og penge på at søge bevillinger. Corona fik mig til at indse, at det ikke behøver være sådan. Det nuværende system har brug for en omkalfatring, for selv en dårlig løsning kan være bedre end det nuværende, skriver professor på IT-Universitetet Kasper Støy i denne kronik
Ifølge professor på IT-Universitetet Kasper Støy bliver en betydelig del af den danske forskerskares tid brugt på at så frø, som aldrig får lov til at spire, og som derfor ikke kommer nogen til gode. 
Kommentar
1. juni 2021

Eksterne fondsmidler spiser universitetets egne midler op og skaber prekære forhold

Når eksterne fonde støtter forskning, betaler de ikke altid for alle de indirekte omkostninger til blandt andet administration, husleje og el. Universiteternes egne midler bindes til disse ting, og de tidsbegrænsede projekter skaber mere prekære forhold for forskerne, skriver formand for fagforeningen DM, Camilla Gregersen, og professor Morten Rosenmeier i dette debatindlæg
De offentlige midler bliver udhulet, fordi en stor del af den finanslovsbevilling, der er afsat som basismidler til universiteternes forskning, bliver bundet til at medfinansiere de eksternt finansierede forskningsindsatser.
Leder
10. maj 2021

Aarhus-rektor skylder en forklaring: Hvordan kunne han tillade vildledning af tilsynsmyndighed?

Efter rektor Brian Bech Nielsen er blevet hvirvlet ind i den eskalerende skandale på Aarhus Universitet, må bestyrelsen kræve, at han forklarer sin rolle i universitetets fordrejning af fakta og vildledning af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, bør ikke kunne slippe af sted med at ignorere spørgsmålet om, hvordan han kunne tillade sit universitet at give oplysninger til en tilsynsmyndighed, som han burde vide var usande.
Kommentar
10. december 2020

Dansk forskning skal ikke blot beskrive samfundsproblemer, men også udbedre dem

Der hersker en gabende afgrund mellem vores viden om samfundsproblemer og vores evne til at løse dem. Forskere og politikere har et ansvar for, at forskningsmidler bidrager til at løse de problemer, forskningen er så god til at beskrive, skriver tre ph.d.-studerende i dette debatindlæg
Julefrokost for socialt udsatte i Aarhus. Omfattende danske databaser er en unik luksus for danske forskere, der ret præcist kan udpege, hvilke børn der ender uden for arbejdsmarkedet, i kriminalitet eller i misbrug. Alligevel udebliver løsningerne, skriver tre ph.d.-studerende.
Nyhed
2. december 2020

Aarhus Universitet erkender: Tilbageholdt afslørende dokumenter efter oksekødsskandalen

Mere end et år efter skandalen om den såkaldte oksekødsrapport erkender Aarhus Universitet at have tilbageholdt dokumenter om rapporter, hvor der var begået tilsvarende fejl. Alvorlig magtfordrejning, lyder vurderingen fra jurister. Selv betegner universitetet forløbet som stærkt beklageligt
Luftfoto af Aarhus Universitet, 2019.
Kommentar
21. september 2020

Lad internationale forskere bedømme ansøgerne til regeringens nye grønne forskningspulje

Forskningsministerens udmelding om, at hun vil afsætte strategiske midler til forskning i klimaløsninger, giver god mening. Men det er vigtigt, at det bliver uvildige internationale forskere, der bedømmer forskningsansøgningerne for regeringen, skriver professor emeritus Erik Steen Jensen i dette debatindlæg
’Det bliver problematisk, hvis ministerier og Innovationsfonden sætter fagfæller fra de samme universiteter til at bedømme forsknings­ansøgninger fra kolleger,’ skriver professor emeritus Erik Steen Jensen i denne kommentar.

Sider