Emne

forvaltning

Artikler
Kommentar
12. april 2023

Dybvad-udvalget: Samspillet mellem politikere og embedsværk skal styrkes gennem god ledelse

Den danske forvaltningsmodel er en international inspiration, men der er stadig grund til at tage Dybvad-udvalgets anbefalinger til sig. For der er brug for bedre ledelsesmæssige kompetencer til at bibeholde et af verdens bedste embedsværk
Dybvad-udvalgets rapport kalder på selvrefleksion, eftertænksomhed og debat, skriver Hanne Fugl Eskjær fra Djøf.
Dobbelt husførelse
4. marts 2023

Brød reglerne i boligsag: Alex Vanopslagh skal nu betale al støtte tilbage

Alex Vanopslagh slipper ikke med de 30.000 kroner, han allerede har betalt tilbage til Folketinget. Ifølge Struer Kommune var det uberettiget, at partiformanden havde adresse i en lejlighed i byen fra 2020 til 2022
Alex Vanopslagh slipper ikke med de 30.000 kroner, han allerede har betalt tilbage til Folketinget. Ifølge Struer Kommune var det uberettiget, at partiformanden havde adresse i en lejlighed i byen fra 2020 til 2022
Kronik
17. oktober 2022

Vi bør oprette en forvaltningsdomstol og genetablere tilliden til vores klagesystem

Ud af mere end 500.000 klagesager har ankestyrelsen ikke en eneste gang sanktioneret kommunerne for en ulovlig afgørelse. Klagesystemet fungerer ikke, og tilliden til det er derfor forsvundet. Løsningen er at oprette en forvaltningsdomstol
Ud af mere end 500.000 klagesager har ankestyrelsen ikke en eneste gang sanktioneret kommunerne for en ulovlig afgørelse. Klagesystemet fungerer ikke, og tilliden til det er derfor forsvundet. Løsningen er at oprette en forvaltningsdomstol
Læserbrev
22. oktober 2021

Hvis ansvaret for stammere spredes i forvaltningen, ender det med at høre ingen steder hjemme

Det kan gå slemt ud over 40.000 stammere, når stammeområdet snart bliver spredt for alle vinde i forvaltningen. Området fortjener bedre forankring og mere opmærksomhed, når vi med ganske få ressourcer kunne hjælpe så mange mennesker til et bedre liv, skriver journalist og stammer Erik Holm i dette debatindlæg
Kronik
31. december 2020

Med DR-serien ’Ulven kommer’ får vi endelig fokus på socialrådgiveres umenneskelige arbejdsvilkår

Takket være DR’s dramaserie ’Ulven kommer’ bliver der endelig sat fokus på den indsats, kommunale socialrådgivere udfører. Men karakteren Lars’ heroiske kamp for én familie afspejler ikke det kolossale sagspres og ressourcemangel, socialrådgivere arbejder under, skriver specialkonsulent Cecilie Gadegaard i denne kronik
I DR’s søndagsdramaserie ’Ulven kommer’ følger man blandt andet socialrådgiveren Lars og ser, hvordan han som repræsentant for en offentlig instans må kæmpe imod selve det system, han er en del af, og som er til for at hjælpe den enkelte borger. Paradokset i serien belyser det komplekse og til tider umenneskelige krydspres, socialrådgivere i dag er underlagt, hvor arbejdsvilkårene ofte gør det umuligt at udføre kvalificeret socialt arbejde, skriver dagens kronikør.
Nyhed
5. oktober 2020

SF vil styrke statens interne revisioner for at forebygge skandalesager

SF vil genbemande og styrke statens interne revisioner, der fører kontrol med forvaltningen. Partiet mener, at det vil kunne forebygge kommende skandalesager i staten. Det er et skridt på vejen, men ikke vidtgående nok til at løse problemerne, mener professor i forvaltningsrevision
»Jeg tror, at nogle af de skandaler, vi ser, kunne være undgået, hvis vi havde interne revisioner, som blev lyttet til,« siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr. Partiet ønsker med et nyt udspil at styrke kontrollen med forvaltningen, blandt andet ved at genindføre de såkaldte paragraf 9-aftaler.
Kronik
26. juli 2019

Stabschefer og politiske sekretariater styrker både politikudvikling og forvaltning

Mette Frederiksens oprettelse af et politisk sekretariat i Statsministeriet kan være første skridt på vejen til en opdatering af dansk regeringsførelse, der både styrker den politiske ledelse og giver departementscheferne tid til at koncentrere sig om den faglige kvalitet, skriver tidligere departementschef Jørgen Rosted i dette debatindlæg
Stabschef Martin Rossen smiler, mens Mette Frederiksen taler med pressen efter regeringsforhandlinger på Christiansborg.
Kronik
12. december 2018

Afhøring af embedsmænd bryder med princippet om en ministerledet forvaltning

Folketingets kontrol med regering og ministre er en demokratisk kerneopgave. Spørgsmålet er, om adgangen til at indkalde embedsmænd til afhøring er formålstjenlig kontrolpolitik
Daværende justitsminister Morten Bødskovs ’nødløgn’ om, hvorfor Retsudvalgets besøg på Christiania måtte aflyses, var i 2013 medvirkende til at genstarte debatten om at indføre parlamentariske høringer af embedsmænd.
Kronik
5. december 2018

Tim Knudsen: Giv politikerne mulighed for at afhøre embedsmænd

Folketinget har kun ganske få redskaber til at kontrollere regering og statsapparat sammenlignet med parlamenter i andre lande. Det er et demokratisk problem. Mindretal i Folketinget burde have mulighed for at kræve problematiske sager undersøgt af en parlamentarisk komité, som kan udspørge implicerede embedsfolk
Kunne man ikke forestille sig, at embedsmænd, der kunne risikere en sjælden gang at skulle forklare en sag for et særligt folketingsudvalg, ville holde sig tættere på dydens smalle vej? Det kunne måske ligefrem beskytte dem mod at få deres embedsmandsdyder presset af regeringen, skriver Tim Knudsen.