Emne

fri forskning

Leder
29. januar 2009

Bestilt forskning

Da landets universiteter for nogle år siden blev presset til at fusionere, lå det i kortene, at de såkaldte sektorforskningsinstitutioner, som tidligere hørte under ministerierne, skulle være en del af fusionerne. Og sådan blev det
26. januar 2009

Professorer: Fjern den politiske forskning fra universiteterne

Siden universitetsfusionerne i 2007 har danske universiteter lavet rapporter for ministerierne. Og i mindst to tilfælde kan man så tvivl om disse rapporters vederhæftighed, mener Videnskabernes Selskab
Kommentar
21. januar 2009

Forskningen, friheden og fremtiden

Mange af de seneste års reformer på universitets-området har forringet arbejdsvilkårene for forskere i en sådan grad, at de danske universite-ter risikerer at miste deres status som efter-tragtede arbejdspladser
Kommentar
15. december 2008

Hvem har ansvaret for forskningen?

Forskningsfrihed er ikke et tema, der optager ret mange andre end de ramte i den offentlige debat
Kronik
5. december 2008

Vi hjælper gerne med et konstruktivt blik på universitetsloven

SF og de radikale hilser Socialdemokraternes vilje til at revidere universitetsloven velkommen. Et universitet baseret på forskningsfrihed er nødt til at have flere demokratiske elementer, end den nuværende lovgivning giver rum for
SF og de radikale foreslår, at institutbestyrelserne suppleres af et valgt institutråd, så bl.a. de studerende får større indflydelse. Her byder KU-s rektor, Ralf Hemmingsen, nye studerende velkommen.
20. november 2008

Det monumentale mindreværd

Lykkeberg og hans hird ser kun, hvad de selv har i hovedet, og af den grund kommer de til at stå som de egentlig nedladende, for det er dem, der mener, at man ikke kan tale klarsprog til godtfolk, for det kan folk ikke tåle!
Lykkeberg og hans hird ser kun, hvad de selv har i hovedet, og af den grund kommer de til at stå som de egentlig nedladende, for det er dem, der mener, at man ikke kan tale klarsprog til godtfolk, for det kan folk ikke tåle!
Kronik
5. november 2008

Der er brug for et grundigt eftersyn af universitetsloven

Der skal sættes fokus på målet om øget frihed fra central styring i forbindelse med evalueringen af universitetsloven. Universiteterne kan og skal ikke konkurrere med det private erhvervsliv på løn, men netop forskningsfrihed skal fortsat være dét trækplaster, der gør en universitetskarriere attraktiv
Universitetsbestyrelserne rundt i landet har langt fra modtaget den nødvendige tillid fra regeringens side. Derfor skal der sættes fokus på målet om øget frihed fra central styring i forbindelse med evalueringen af universitetsloven.
Kommentar
29. oktober 2008

Taktik, strategi og grundforskning

Det er tankevækkende, at politikerne, der opererer taktisk med kort horisont, taler om strategi, mens forskerne, der tænker langsigtet må bruge taktik for at tilpasse sig politikernes 'strategiske mål'
5. juli 2008

Den bortgemte nødvendighed

Socialdemokratiets krise er ikke mere en gammel floskel, men et spørgsmål om en politisk kulturs eksistens
»Det er sagt før, men gentages gerne: Det er vanskeligt at indse, hvilken nødvendighed, der for tiden knytter sig til Socialdemokratiets væren,« skriver Georg Metz. På billedet ses partiformand Helle Thorning-Schmidtmed Socialdemokraternes fane.
4. juli 2008

Den politisk styrede forskning

Flertallet af de danske forskningsmiljøer dør ud pga. manglende nyansættelser. Selv den anvendte forskning oplever nedskæringer i katastrofal grad. Helt mod de gentagne politiske løfter og de langsigtede planer for EU er Danmark sakket agterud inden for forskning i f.eks. vindkraft og bølgeenergi
I disse år sker der et betydeligt tab af viden fra danske forskningsinstitutioner, når de få fastansatte forskere (ofte begrænset til en pr. forskningsfelt) forlader deres stillinger, og som konsekvens tabes forskningsområdet for dansk forskning og undervisning. Et politisk forsøg på styring af forskningsresultaterne i Danmark er Bjørn Lomborg-sagen.

Sider