Emne

globalisering

Artikler
18. april 1998

Familien - et tilflugtssted i en hjerteløs verden

I den ideologiske krig om familien betragtes forestillingen om kernefamilien, faderskabet og romantisk kærlighed som historisk parentes. Men den debat er ikke ny, viser læsning af 21 år gammel bog af Christopher Lasch, der nu udkommer på dansk Debatten om tvangsfjernelse af børn raser i Danmark i disse dage efter en følelsesladet tv-udsendelse, og læger og andre eksperter anbefaler flere tvangsfjernelser af børn fra forældre, der gør sig skyldig i groft omsorgssvigt og ikke er sig opgaven voksen...
4. april 1998

Opgår om frihandel

Mellemfolkelig Samvirke under den unge formand Christian Friis Bach er på vej til at omfavne globaliseringen. Men et nyt strategi-papir, der kræver mere frihandel og stærkere globale reguleringer, møder skarp kritik fra den gamle VS'er Steen Folke INTERVIEW Organisationen kan ende som entrepenør for regeringens politik...
Kronik
1. april 1998

Yoga eller Freuds briks

Vestlig psykologi er ikke-personlig, deterministisk og værdifri. I østlig tankegang er religion, filosofi og psykologi derimod tæt forbundet. Tør vi begrave Kipling og lade Øst og Vest mødes? TRO & FILOSOFI Øst er Øst og Vest er Vest/ Og aldrig skal de to mødes - sådan skrev i sin tid den engelske digter Rudyard Kipling...
23. marts 1998

Kunstens tarv varetages bedst af kunstnerne selv

Der er stor sandsynlighed for, at det regionale kulturforsøg vil komme til at vise, at der bliver lagt en større nepotisme for dagen, og at etablerede og knap så etablerede kulturinstitutioner er afhængige af 'vor mand i byrådet' kulturforsøg Erfaringer med det regionale kulturforsøg viser desværre alt for godt, at dette forsøg ikke handler om forholdene for kunsten og kunstnerne, men om en ændret administrativ opgavefordeling mellem stat, kommuner og amter...
3. marts 1998

Har Danmark gjort nok for EU?

Af RAYMOND VAN ERMEN Generalsekretær European Partners for the Environment Bruxelles Globaliseringen er en ny chance for Europa. Det gælder om at udnytte de mulig-heder, der ligger i EU-landenes forskellighed GLOBALITÆRT FOR 50 ÅR siden markerede kimen til Den Europæiske Union afslutningen på en europæisk militærmagts forsøg på at tage kontrol over det europæiske kontinent og begyndelsen til enden på flere europæiske landes kolonisering af andre kontinenter...
26. februar 1998

Teknologi forklædt som fremskridt

Det er ikke teknikken, der svigter menneskene. Det er menneskene, der svigter sig selv TEKNOFIX TITANIC går for fulde huse. Successen både hos publikum og i regnskabet er hjemme, mere end hjemme...
11. februar 1998

Vare-gørelsen af ånd og legeme

Af RAYMOND VAN ERMEN Generalsekretær,European Partners for the Environment,Bruxelles Vi må forhindre, at alt bliver gjort til varer inden for rammerne af den økonomiske globalisering GLOBALITÆRT HER VED årtusindskiftet er det store spørgsmål, om det skal lykkes Den Europæiske Union at ændre globaliseringens retning, så den kommer til at tjene mennesket...
6. februar 1998

Knap tid til god tid

Den hellige Johanna i S-toget Frie ord Sådan en Sony Walkman FM/AM, Radio Casette-Corder med Stereo Recording og Stereo Speakers på størrelse med kun to 20 stk.'s Savoy nr.1 er ikke et blot et lille vidunder til optagelse af interviews, det gengiver også P2's klassiske musik på vejen hjem, så det ikke er til at slukke for igen...
30. januar 1998

Forventningernes frie fald

Tiden er fyldt med faldende forventninger. Der er ingen samlende lederfigurer, ingen ideologier, og verdensøkonomien rystes hyppigt af store finanskriser. Men den amerikanske økonom Paul Krugman advarer mod alle dommedagsprofetier - og en ørkenvandring med Euro'en i ØMU'en...
24. januar 1998

År fem efter Nyrup

SELVFØLGELIG ER det ærgerligt for en statsminister at skulle fejre sin regerings fem års fødselsdag i Færø-sagens slagskygge og med udsigten til tirsdag at skulle iføre sig en næse, tildelt af et folketingsflertal som regeringspartierne efter alt at dømme selv leverer de afgørende stemmer til...

Sider