Emne

GMO

Gensplejsede afgrøder i benzintanken

EU er åben for import af brændstof lavet på gensplejsede planter. Landbrugsindustrien satser på, at forbrugerne vil acceptere genmanipulerede afgrøder, hvis de skal i benzintanken, ikke i maven

WTO:EU bruger miljøregler ulovligt

Det ser sort ud for internationale miljøregler, efter at WTO's handelsdomstol i går afgjorde, at EU's forbud mod gen-modificerede produkter var ulovligt

Genmodificeret mad er forældet

Nye teknologiske gennembrud gør, at vi i dag kan fravælge GMO-teknologi med dens risici for miljø og helbred og alligevel udvikle mere højtydende afgrøder. Spørgsmålet er bare om de store biotech-koncerner er rede til at sadle om

'Vi aner ikke, hvad vi laver'

GMO-topforskere er helt klar over, hvor store risici der er ved ubehersket brug af de nye teknologier, men de savner en oplyst offentlighed, når det gælder de etiske spørgsmål, de stilles over for

Noksomhedens Tempel er stadig lukket...

...skønt klokken er fem minutter i tolv på videnskabsfolkenes »dommedagsur«! Men Al Gore er jo i Københavnstrup, så...

EU bør nuancere sit syn på GMO

Jeg forstår godt egypternes frygt. For det er desværre hverken sund fornuft eller moden overvejelse, der styrer europæernes forhold til GMO. Derfor afholdt jeg i denne uge - sammen med NGO'erne fra Friends of Europe - et debatmøde i Bruxelles, hvor netop europæernes og EU's holdning til GMO var på dagsordnen...

Connies GMO-drømme og virkeligheden

Miljøministeren har kastet sin kærlighed på plante-gensplejsning. I sit læserbrev 25. februar hævder ministeren, at uvidenhed er årsagen til GMO-modstand. Det er ellers et meget veletableret faktum, at det forholder sig lige omvendt...

GMO-majs, hemmeligheder og løgne

Den gensplejsede majs, der nu mistænkes for at være sundhedsskadelig, blev godkendt i EU trods medlemslandes advarsler, og undersøgelserne af dens skadevirkninger blev hemmeligholdt - også af de danske myndigheder

EU regulerer din hverdag

En stor del af vores lovgivning stammer fra EU. Mange af de produkter, vi er i berøring med morgen, middag og aften, har EU således været med til at sætte standarden for. Et faktum, de færreste skænker en tanke i hverdagen

LÆSERBREVE

GMO kan redde den tredje verden Du er forsker og befinder dig i dit laboratorium, og netop nu ’klipper’ du det uønskede gen fra en plantes arveanlæg. Du indsætter i stedet genet, som gør planten modstandsdygtig over for tørke, eller genet, som øger plantens indhold af vitaminer, eller genet, som får planten til at vokse hurtigere og højere, eller genet, som øger plantens modstand mod sygdom og skadedyr, hvorved brugen af pesticider overflødiggøres eller genet, som...

Sider

Mest læste

  1. Medierne rapporterer ukritisk om forskeres og landbrugets begejstring over nye gensplejsningsteknologier. Men vi ved stadig for lidt om teknologiernes mulige risici, og derfor bør vi behandle dem med sund skepsis, skriver Safania Normann Holm Eriksen og June Rebekka Bresson i dette debatindlæg
  2. Den gensplejsede majs, der nu mistænkes for at være sundhedsskadelig, blev godkendt i EU trods medlemslandes advarsler, og undersøgelserne af dens skadevirkninger blev hemmeligholdt - også af de danske myndigheder
  3. Den bioteknologiske udvikling går rasende stærkt, og forskere forbedrer naturens planter, så de kan klare tørke, indeholde flere vitaminer og smage bedre. Grænserne for patenter på planter rykker sig hastigt, og i disse dage kan en afgørende beslutning på området være på vej
  4. Bare brug løs af sprøjtemidlet Roundup - så ser vi, hvad der sker Efter Miljøministerens godkendelse er den første gensplejsede plante nu klar til markedsføring. Det er en fodersukkerroe, og dens særlige egenskab er, at den er gjort tolerant over for ukrudtsmidlet Roundup...
  5. Er genmodificerede organismer i landbrugsproduktionen uomgængelige for at bekæmpe hungersnød? Miljøetikere står stejlt over for teknologioptimister
  6. En stor del af vores lovgivning stammer fra EU. Mange af de produkter, vi er i berøring med morgen, middag og aften, har EU således været med til at sætte standarden for. Et faktum, de færreste skænker en tanke i hverdagen
  7. Middelklassen flygter fra det personlige ansvar. Men der mangler en borgerlig regering, der vil gøre noget ved det, mener borgerlige debattører. Man kan ikke motivere ansvar, når alt er topstyret, for eksempel kvalitetsreformen i den offentlige sektor, siger en borgeraktivist
  8. I dag mødes EU's miljøministre i Bruxelles for at diskutere genmodificerede fødevarer - gmo'er. Med det som anledning gør Connie Hedegaard status. Selv om der endnu er dilemmaer, er spørgsmålet ikke længere, om vi skal anvende gmo'er, men hvordan. Tiden er inde til at tage seriøst fat på, hvordan danske og europæiske forskningsmiljøer og virksomheder kan præge udviklingen