Emne

GMO

LÆSERBREVE

Weber og kaldet Det er altid givende, når den tysk sociolog Max Weber bliver kaldt ind til en aktuel diskussion om videnskab, politik, og religion. Anni Greve (indlæg den 17...

WTO går EU imod i GMO-sag

Verdenshandelsorganisationen (WHO) har afgjort, at EU har uret, og USA sammen med andre har ret i, at europæerne ikke må have restriktioner på import af genmodificerede organismer (GMO)...

Ændret tysk holdning til gmo

Med den konservative kansler Angela Merkel ved roret har Tyskland tilsyneladende skiftet holdning i spørgsmålet om udsætning af gén-modificerede planter. Det fremgik af en afstemning fredag blandt EU's miljøministre, hvor der blev taget stilling til en krydsning af to majstyper, MON863 og MON810, fra den amerikanske landbrugskoncern Monsanto...

Danmark stemte for gmo-majs

EU's 25 landbrugsministre kunne tirsdag ikke finde det nødvendige flertal for eller imod en godkendelse af den genmodificerede majs nummer 1507. Derfor er det nu EU-Kommissionen, der kan tage den endelige beslutning, hvilket sandsynligvis bliver et ja...

Danmark stemmer for første gang ja til gmo

Danmark stemmer for første gang ja, når EU's landbrugs- og fiskeriministre i dag tager stilling til import og brug af genmodificerede organismer. Det skyldes en kovending hos de danske socialdemokrater...

Fødevareministeren skal forsvare GMO i GMO-frit foder

Forvirringen over en lov om genmanipuleret foder (GMO) er total. Det får nu Socialdemokraternes fødevareordfører til at kræve svar fra fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V)

Greenpeace klager over GMO-afgørelse

En uklarhed i loven om genmanipulerede fødevarer (GMO) har ført til, at Greenpeace klager over, at Plantedirektoratet tolker GMO-loven, så der tillades højere grænseværdier for GMO i f.eks. dyrefoder

Frankrig i GMO-krig

En gruppe franske landmænd støtter nu forsøg med genmodificerede organismer – til voldsom forbitrelse for Frankrigs grønne militante

Den uhellige gral

»Naturvidenskab er som elitesport: Find de fysiske grænser og overskrid dem.« Reklame fra Naturvidenskabelig Fakultet, Køben- havns Universitet for Åbent Hus-arrangement LANG tid siden er det ikke, at en moderne turist undrede sig over, at fiskeren på en Middelhavsstrand allerede først på formiddagen sad og drev den af...

Danske forskere blæser på Charles

Prins Charles’ frygt preller af på danske forskere, der øjner store gevinster ved den nye teknologi – ikke mindst for miljøet

Sider

Mest læste

  1. Den gensplejsede majs, der nu mistænkes for at være sundhedsskadelig, blev godkendt i EU trods medlemslandes advarsler, og undersøgelserne af dens skadevirkninger blev hemmeligholdt - også af de danske myndigheder
  2. Bare brug løs af sprøjtemidlet Roundup - så ser vi, hvad der sker Efter Miljøministerens godkendelse er den første gensplejsede plante nu klar til markedsføring. Det er en fodersukkerroe, og dens særlige egenskab er, at den er gjort tolerant over for ukrudtsmidlet Roundup...
  3. Amerikansk firma vil ind i Europa med nye ’genredigerede’ planter, og USA vil have EU-Kommissionen til at fritage dem for normal myndighedsbehandling. Det viser en aktindsigt
  4. Er I selvoptagne og egoistiske eller samfundsengagerede og ansvarlige? Sådan lød indgangsspørgsmålet, da Information satte otte studerende stævne til en rundbordssamtale. Læs her, hvordan studerende er og tænker, når de selv skal sige det
  5. Det ser sort ud for internationale miljøregler, efter at WTO's handelsdomstol i går afgjorde, at EU's forbud mod gen-modificerede produkter var ulovligt
  6. Hvis man medregner den service, som de biologiske systemer yder menneskeheden, er vores velfærd ikke øget siden 1970. Selvom vi ikke betaler for denne bioservice, så er dens værdi enorm - men ikke uvurderlig PRIS PÅ NATUREN Regnormen gumler og gumler på lækre blade, og ud af den anden ende kommer den herligste næringsrige jord, og sådan har det vist alle dage været...
  7. Velvalgte slagord og reelle bekymringer har gjort deres virkning. Frygten for forbrugerne vender op og ned på det store spil om gensplejsede fødevarer og magten over verdens fødevareproduktion I dag mødes udsendinge fra EU's regeringer for at fastlægge en bagatelgrænse...
  8. Er genmodificerede organismer i landbrugsproduktionen uomgængelige for at bekæmpe hungersnød? Miljøetikere står stejlt over for teknologioptimister