Emne

Golfkrigen

Baggrund
17. maj 2014

De pæne historier om krigen dækker ikke længere

Efter vi er begyndt at gå i krig for forestillingen om demokrati og retsorden – og ikke for fædrelandet – har fortællingen om krigen ændret sig. De danske krige beskrives i stigende grad som kliniske operationer uden civile ofre, mener militærhistorikere. Men kritikere er begyndt at kratte sprækker i den overflade
Peter Carlsens maleri af danske kampflys indsats i Libyen. Et billede som modsat Simone Kærns ikke direkte viser krigens følger for civile på jorden