Emne

grønne afgifter

Kronik
13. oktober 2017

Kloge afgifter skaber klogere omstilling

Hvordan får vi en omkostningseffektiv grøn omstilling? Det er det centrale spørgsmål, der skal besvares, når Folketinget tager hul på forhandlingerne om det kommende energiforlig. Svaret er enkelt: Lad varernes pris afspejle deres miljø- og klimabelastning
Hvordan får vi en omkostningseffektiv grøn omstilling? Det er det centrale spørgsmål, der skal besvares, når Folketinget tager hul på forhandlingerne om det kommende energiforlig. Svaret er enkelt: Lad varernes pris afspejle deres miljø- og klimabelastning
Analyse
20. november 2015

Grønt set er finansloven sort

De konservative fik ikke sat grønne fingeraftryk. Natur- og miljøorganisationer er uhørt skarpe i deres kritik
Registreringsafgiften på biler sættes ned med 30 procent, og det er rigtigt skidt for klimaet. Man burde i stedet have sat pengene af til offentlig transport, mener Gitte Seeberg fra Verdensnaturfonden.
Leder
15. september 2015

Energireform på pause

En reform af afgifter og skatter på energi handler i sidste ende om politisk styring af markederne, og langt mindre om det såkaldte frie marked, som Venstre hele tiden taler om. Det eksisterer nemlig ikke – heller ikke med V ved magten
Nyhed
27. maj 2015

Regeringen opgiver at omlægge de grønne afgifter

Kritikere mener, at regeringen er løbet fra sine løfter og forudser, at mange grønne investeringer og ikke mindst elbilsalget vil gå i stå på grund af den fortsatte usikkerhed
Kommentar
23. april 2014

Sæt energipolitikken på finansloven

Vi bør afskaffe PSO-afgiften og sætte faste rammer for energipolitikken, så uforudsete skatter ikke bliver indført, som vinden blæser
Nyhed
13. november 2013

EL: Grønne afgifter spænder ben for grøn omstilling

Ifølge Enhedslisten er statskassen så afhængig af grønne afgifter, at det ofte bremser grøn omstilling. Partiet vil have undersøgt, hvordan den afhængighed kan brydes. Et forslag, der får bred opbakning
Det var ikke mindst registreringsafgifter, der var med til at få det grønne skattetryk i vejret. Men selv om grønne afgifter skulle bruges til grønne formål, så bruger Finansministeriet dem i dag til at få budgettet til at passe.
Nyhed
14. oktober 2013

Det grønne skattetryk falder

Mens regeringen har bebudet, at den vil bruge skattesystemet til at sikre grøn udvikling, så fylder de grønne afgifter en stadig mindre del af samfundsøkonomien. Vi forsøger at finde en mere balanceret løsning, end den vi stillede i udsigt, forklarer Radikales skatteordfører
Mens regeringen har bebudet, at den vil bruge skattesystemet til at sikre grøn udvikling, så fylder de grønne afgifter en stadig mindre del af samfundsøkonomien. Vi forsøger at finde en mere balanceret løsning, end den vi stillede i udsigt, forklarer Radikales skatteordfører
Kommentar
17. juli 2013

Mens vi venter på Holger – vejen til en grøn bilbeskatning

Jo større CO2-udledning, desto dyrere skatter og afgifter. Sådan burde det i al fald være, hvis vi skal have grønnere biler på vejene. Men det er det så langtfra i dag, og manden, der sidder med magten til at gøre en forskel, skatteminister Holger K. Nielsen (SF), sidder med hænderne i skødet
Transportsektoren har behov for en grøn omstilling, hvis Danmarks målsætning om 40 procent CO2-reduktion i 2020 i forhold til 1990 skal indfries, og vi på sigt skal blive olien kvit. En central forudsætning for den grønne omstilling er en omlægning af bilbeskatningen. Foto: Scanpix
Nyhed
27. februar 2013

Grøn tænketank: Vækstplan er en lang næse til grøn omstilling

Regeringens vækstplan får en blandet modtagelse af interesseorganisationer. Mens Dansk Energi ser gode takter fra regeringen, er Det Økologiske Råd mere forbeholdent. Stærkest er kritikken fra tænketanken Concito
Nyhed
19. januar 2013

Dansk Industri til angreb på regeringens grønne afgifter

Energiafgifterne er blevet for høje og undergraver konkurrenceevnen, lyder kritikken. DI glemmer vist, at afgiftsstigninger var måden at finansiere lettelser i skatten på arbejde, siger energisektor-talsmand
’Jeg siger ikke, man bare skal sætte afgifterne ned, men på sigt kan det blive vanskeligt at opretholde folkelig forståelse for et højt afgiftsniveau, uagtet at penge til velfærdssamfundet jo skal komme et eller andet sted fra,’ siger Lars Aagaard fra Dansk Energi – her sammen med Connie Hedegaard.

Sider