Emne

Grundloven

Stemmeret

En retssag om de højeste principper for de lavest begavede

Fire psykisk handicappede ønsker at udøve deres fundamentale politiske rettigheder og få lov til at stemme til Folketingsvalg, selv om de er økonomisk umyndiggjorte. Danmarks praksis er i strid med menneskerettighederne, siger ekspert

DF: Forbyd voldelige venstreorienterede grupper

Venstrefløjsgruppers forsøg på at stoppe det tidligere Pegida og nuværende For Friheds demonstrationer får nu Dansk Folkeparti til at bede regeringen undersøge, om det er muligt at forbyde grupperne. Justitsministeren afviser

Landets bedagede fundament

Kaare R. Skou har begået en blændende bog om Danmarks Riges Grundlov

Lovens ulidelige grænse

Et embedsværk har som bekendt mulighed, myndighed, ret og pligt til at sige fra. Men den slags raffinementer fra statskundskabens teori bliver mere og mere eksotiske i praksis og multipliceres næppe af en statsminister, der på forhånd ikke ønsker at tage hensyn til »det første og bedste fuldmægtige notat«.

Ud med Gud! Nej, ikke af grundloven

Folkekirkens medlemstal siver. Menings-målinger viser flertal for at skille stat og kirke. Men det spærrer grundloven for, og den er nærmest umulig at ændre. Snildere greb er på tale

Et ja den 3. december vil udløse ny grundlovssag

Justitsministeren fastholder, at tilvalgsordningen overholder grundloven, efter at en gruppe borgere har bebudet en ny grundlovssag, hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december

De glemte borgere

At modtagere af overførselsindkomst fortsat ikke har en grundlovssikret stemmeret er både et symbolsk og juridisk, og dermed demokratisk problem.

Grundloven og kommunismens genfærd

I anledning af grundlovsdag i morgen er det værd at huske på, at Grundlovens moderne Danmark i høj grad bygger på frygten for kommunismen. I dag såvel som i 1849 er formålet med spøgelsesjagten at befæste den herskende samfundsorden og afholde folket fra at drømme om noget bedre

Skil Gud ud

De, der vil folkekirken det godt, bør overveje, om det nu er på tide at lære den at stå på egne ben

Dårlig idé at rulle rockerne med grundloven

Dansk Folkeparti vil bruge forfatningen til at opløse rockernes foreninger. Men den vej er ikke farbar. Det har Rigsadvokaten tidligere advaret om

Sider

Mest læste

  1. I morgen fejres 100-året for parlamen-tarismens indførelse i Danmark. Den 24. juli 1901 dannedes efter næsten 30 års hårdnakket forfatningskamp endelig en Venstre-regering, som ikke havde Folketingets flertal imod sig. Hvad var det egentlig for en sejr?
  2. Vores grundlov bryder princippet om magtens tredeling i flere paragraffer. Det kan sikre kritik – men det kan også muliggøre magtmisbrug. Væsentligst har det samlet magten hos regeringen
  3. Hvad borgerlige tæller som skilsmissegrund har ingen særlig gyldighed i kongelige kredse, for troskab og kærlighed er ikke en del af kontrakten
  4. Uden at ville det, kom Grundtvig til at skrive velfærdsstatens dåbsattest med sin sang. Men nutidens danskere skal passe på ikke at bruge den til at kamme over i selvtilfredshed, siger Svend Auken
  5. Foreningsfriheden er en af det civile samfunds grundforudsætninger. Desværre sørger Folketinget for, at foreningsfriheden beskæres Demokrati Når to danskere mødes, danner de en forening...
  6. Når Grundloven sikrer en indskrænket-monarkisk regeringsform, så kan det ikke undre at noget rådner i Danmark GRUNDLOVEN "Kongen har med de i denne Grundlov fastsatte ind-skrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene...
  7. På sin særegne plads tjente Dronning Ingrid det danske samfund perfekt og med hjerte. Hun var en god dronning Nekrolog Det er ofte hævdet, at Dronning Ingrids forvaltning af værdigheden som hustru til den niende danske Frederik betød det danske kongehus’ fremtidssikrede overlevelse...
  8. Tilbage i 1980'erne publicerede nærgående uge- eller formiddagsblade et telefoto af Dronning Margrethe, høj og flot i badedragt. Billedet var taget ind over muren omkring en privat swimmingpool og så sløret, at nylonens bølgende mønster gik i ét med kroppen...