Emne

gymnasiereformen

Artikler
Kommentar
11. juli 2009

Ny karakterskala taber en generation på gulvet

Det er uretfærdigt, at alle vi unge, der tidligere blev bedømt efter 13-skalaen, via en tabel har fået tilpasset vores karakterer til 7-trinsskalaen. For i omregningen er der jo ikke taget højde for, at elever efter 13-skalaen oftest måtte kæmpe hårdere for deres karakterer, end tilfældet er nu
Leder
5. maj 2009

Historiens nytte

Enhver historisk periode og begivenhed skal kritiseres og forstås på sine egne præmisser, ikke på baggrund af nutidens værdier og politiske dagsordner. Da er der for alvor grund til bekymring for misbrug og desto større grund til oprustning for, at befolkningen selv kan vurdere, når det er dét, den udsættes for
Kronik
29. april 2009

Gymnasieelever udsættes for urimelige uddannelsesforløb

Gymnasiereformen er blevet debatteret for dens faglighed, men man har glemt elevernes psykiske ve og vel. Arbejdspresset i 3.g er for stort, og det er ikke studieforberedende at navigere i et konstant kaos. Man risikerer ganske enkelt at skræmme studenterne væk fra universiteterne
Note
6. april 2009

Gymnasiereformen ændres

Partierne bag gymnasiereformen fra 2005 er blevet enige om nogle af de justeringer, som har været undervejs længe
Kronik
4. februar 2009

Gymnasieelever uden udsyn

Internationale relationer dannes ikke i klasseværelset. Derfor skal gymnasielærere motiveres til efteruddannelse i udlandet, og gymnasierne skal have tilskud, så tysk og fransk ikke nedlægges som højniveaufag
Da regeringen i 2006 lancerede i globaliseringsstrategi lå det i kortene, at danske gymnasier skal være en del af et globalt fællesskab. Det er langt fra lykkes, mener dagens kronikører.
Nyhed
16. januar 2009

Eksperter: Fagene skal styrkes i gymnasiet

Mindre vægt på studieforberedelse, færre eksamener og mere vægt på det faglige niveau i gymnasiet. Sådan lyder følgegruppens anbefalinger til justeringer af gymnasiereformen
Gymnasielærere og rektorer har foreslået at reducere antallet af eksamener fra 11 til 9. Følgegruppen bakker op om det forslag, og det samme gør gymnasieeleverne.
Leder
16. januar 2009

Ro på reformen

"Udvikling forudsætter afvikling - det gælder også gymnasiereformen." Ordene kommer fra konklusionen på den nye evaluering af gymnasiereformen. I evalueringen, der blev præsenteret i går, gav over halvdelen af gymnasielærerne udtryk for, at elevernes færdigheder i de specifikke fag er blevet ringere efter reformen...
15. januar 2009

Gymnasieelever lærer mindre end før reformen

Flertallet af gymnasielærere mener, at elevernes faglige færdigheder er blevet ringere under gymnasiereformen. Det viser en ny evaluering. Undervisningsminister Bertel Haarder er bekymret over meldingen og vil rette op på reformens mangler
Gymnasiereformen har - ifølge flertallet af lærerne - haft den uheldige konsekvens, at mange af eleverne har fået ringere faglige evner.
22. december 2008

Roll over Beethoven

Man hører ofte, at den klassiske musik er i krise. Men er det nu også helt rigtigt formuleret? Musikken lever og sælger temmelig godt. Det er snarere et publikum, der er i krise
Man hører ofte, at den klassiske musik er i krise. Men er det nu også helt rigtigt formuleret? Musikken lever og sælger temmelig godt. Det er snarere et publikum, der er i krise
3. december 2008

Naturvidenskab står over for massefyringer

Et underskud på 30 millioner kroner på næste års budget betyder, at Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet står til at skulle fyre op til 50-60 ansatte. Mindre søgning til uddannelserne og færre frie forsknings-midler får skylden for nedskæringerne
Det Naturvidenskabelige Fakultet på KU har fået 25 pct. færre nye studerende i år, og det kan mærkes på bundlinjen. 50-60 ansatte risikerer en fyreseddel.

Sider