Emne

handicappedes rettigheder

Artikler
Læserbrev
23. maj 2023

Ekspertudvalget på socialområdet vil kompromittere retssikkerhed for folk med handicap

Ekspertudvalget på socialområdet skulle hjælpe mennesker med handicap, men gør det stik modsatte. Ankestyrelsen, som bør være uafhængig, bliver afhængig af kommunernes økonomi, hvilket gør hjælpen mere afhængig af borgernes postnummer end deres reelle behov
Ekspertudvalget på socialområdet skulle hjælpe mennesker med handicap, men gør det stik modsatte. Ankestyrelsen, som bør være uafhængig, bliver afhængig af kommunernes økonomi, hvilket gør hjælpen mere afhængig af borgernes postnummer end deres reelle behov
Kronik
25. april 2023

K.K. Steincke var racehygiejniker. Og ophavsmand til velfærdsstaten

Socialministeriet har en buste stående af den socialdemokratiske socialminister K.K. Steincke, og det er ikke passende at hylde en racehygiejniker. Men fortællingen skal nuanceres, for Steincke var også manden bag 1933’s afgørende socialreform – som måske er værd at genbesøge
Socialministeriet har en buste stående af den socialdemokratiske socialminister K.K. Steincke, og det er ikke passende at hylde en racehygiejniker. Men fortællingen skal nuanceres, for Steincke var også manden bag 1933’s afgørende socialreform – som måske er værd at genbesøge
statsborgerskab
18. februar 2023

Ekspert: Nye tal tyder på, at Folketinget bryder handicapkonventionen

Det lykkes kun for ganske få ansøgere med funktionsnedsættelse at få dispensation fra krævende statsborgerskabsprøver. Det tyder på, at handicapkonventionen ikke overholdes, mener indfødsretsekspert Eva Ersbøll
Formanden for Indfødsretsudvalget, Mikkel Bjørn (DF), kalder det for »noget vrøvl« at kritisere udvalget for ikke at overholde handicapkonventionen
Læserbrev
5. januar 2023

Manglende tilgængelighed får mit handicap til at føles større, end det i virkeligheden er

Jeg sidder i kørestol og har ofte oplevet ikke at kunne være med på grund af manglende tilgængelighed. Det skaber en social distance og får mit handicap til at føles større, end det egentlig er. Der er brug for mere fokus på tilgængelighed i Danmark
Jeg sidder i kørestol og har ofte oplevet ikke at kunne være med på grund af manglende tilgængelighed. Det skaber en social distance og får mit handicap til at føles større, end det egentlig er. Der er brug for mere fokus på tilgængelighed i Danmark
Digitalisering
13. december 2022

Pårørende må bryde loven for at hjælpe borgere med handikap, viser undersøgelse

Det er ulovligt at anvende andres hævekort og NemID, men den øgede digitalisering får ifølge en undersøgelse fra foreningen Lev mange pårørende til at bryde loven for at få hverdagen til at fungere
En af de mange pårørende, der har brudt loven, er Bodil Kamp fra Herning. Hendes datter har tuberøs sklerose, udviklingshandikap og svær epilepsi. »Jeg kan meget bedre hjælpe min datter, når jeg har adgang til hendes koder, selv om det ikke er lovligt,« siger Bodil Kamp.
Læserbrev
25. november 2022

Kvinder med handicap udsættes oftere for vold. Der er brug for forebyggelse og reel hjælp

Kvinder med handicap er oftere udsat for partnervold og seksualiserede overgreb og har sværere ved at få hjælp. Derfor skal der investeres i forebyggelse, krisecentre med niveaufri adgang og handicap skal inkluderes i handlingsplanen mod partnervold
Kvinder med handicap er oftere udsat for partnervold og seksualiserede overgreb og har sværere ved at få hjælp. Derfor skal der investeres i forebyggelse, krisecentre med niveaufri adgang og handicap skal inkluderes i handlingsplanen mod partnervold
Kommentar
20. april 2022

Kræftscreeninger redder liv. Alligevel bliver mange kvinder med handicap ikke screenet

En undersøgelse i 2020 viste, at mere end hver fjerde med et handicap har problemer med at deltage i nationale screeningsprogrammer. De problemer skal kortlægges, så chancen for at overleve kræft ikke bliver afgjort af, om du har et handicap, skriver formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, og fem andre organisationsformænd
Der er lang vej igen, inden mennesker med handicap får samme adgang til både screening og tidlig diagnostik som andre, skriver formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, og fem andre organisationsformænd i denne kommentar.
Kommentar
1. november 2021

Ingen tænker på, at det også skal være sikkert for udviklingsforstyrrede at færdes i naturen

Naturstyrelsens 63 nye handicapvenlige stier tager slet ikke hensyn til dem med svære kognitive handicap. For dem hjælper det ikke med ramper. Der mangler løsninger, der inkluderer dem, så også de kan færdes ude i naturen, skriver Simon Felskov, der er far til en dreng med infantil autisme og medlem af hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme i dette debatindlæg
Fakta er desværre, at handicapvenlige stier ikke inkluderer mennesker med svære neurologiske og kognitive funktionsnedsættelser. Altså ingen adgang til naturen for dem med de ’forkerte’ handicap.
Kronik
8. september 2021

Manglende fleksibilitet skubber unge med handicap ud af uddannelsessystemet

Rammerne skal være bedre for studerende med handicap, ellers risikerer flere unge med handicap at falde fra uddannelserne. Samtidig viser ny rapport, at der vil være store gevinster ved at løfte uddannelsesniveauet for unge med kognitive handicap, skriver seks aktører i denne kronik
Som vi kunne fortælle i avisen forleden, så er 27-årige Katrine Rav er i færd med at tage en videregående uddannelse trods psykiske handicap. Hun har både ADHD og Aspergers syndrom, men er alligevel i gang med at læse til civilingeniør. Rapport siger, at der vil være store gevinster ved at løfte uddannelsesniveauet for unge med kognitive handicap.
Socialpolitik
14. juni 2021

Jurist efter sag i Holbæk: Kommuner skal kunne betale »aflad« til dårligt behandlede borgere

Efter mere end fem år har Holbæk Kommune betalt en godtgørelse for en belastende håndtering af en borgers køb af en handicapbil. Selv om kommunen erkender, at der ikke var hjemmel til udbetalingen, ville den slags godtgørelser være en fordel for mange borgere, mener ekspert og et borgerforslag med foreløbigt 7.000 underskrifter
Lars Bremers sag begyndte i 2015, da han skulle have en ny handicapbil. Han har i mere end 20 år arbejdet som it-koordinator for COWI, men føler sig behandlet som en andenrangsborger uden nogen retssikkerhed af systemet og kommunen, fortæller han.

Sider