Emne

ideologi

Hvordan Wilders har reddet Folkemødet

Eller hvordan en ideologisk fantasi først bliver til gennem det, der forstyrrer den

Farvel til socialdemokratismen

Det socialdemokratiske er ikke en ideologi, og det er heller ikke længere en folkebevægelse. Men hvad er det så? Historikeren Claus Bryld giver et bud

Politisk homøopati i et valgår

Selv om politik tilsyneladende i stadig større grad handler om at skabe resultater og markere forskelle, bliver resultaterne færre og forskellene mindre. Den demokratiske ideologi er blevet så fortyndet, at man ikke kan kende forskel på konservativ eller liberal, rød eller blå

Højre- og venstreorienterede lever i hver deres verden

Når vi søndag går til stemmeurnerne for at sætte vores kryds, er det ikke alene hjertets ønsker, men også genernes vilje, som sætter sig igennem. En ny naturvidenskabelig strømning hævder, at vi i vid udstrækning er biologisk disponeret for vores politiske holdninger. Og måske er det ikke så langt ude, som det lyder

Vend tilbage, ideologier!

For 25 år siden proklamerede Francis Fukuyama det liberale demokratis endelige triumf og den postideologiske æras begyndelse. Men var der tale om et højrefløjs-argument i forklædning, og har den utopiske tænknings ophør betydet, at vi lever i triste tider uden politisk lidenskab og opofrelse?

En bygning skal (gen)rejses

Socialdemokraterne bør kæmpe for, at den politiske magt ligger hos politikerne og borgerne – snarere end hos bureaukratiet og markedet. Lige nu er det, som om partiet har glemt sin ideologiske arv i iver efter at udføre ’nødvendighedens politik’. En genrejsning af partiet handler om ideologi

Den belejlige ignorance

Det er ikke kun forstokkede højreorienterede, der er resistente over for videnskabelig evidens, der går imod deres indgroede forestillinger. Vi er alle ignorante, hvis det er tilpas politisk belejligt

Det er tid til et opgør med oplysningstiden

Der er ved at opstå et ideologisk tomrum i samfundsdebatten. Den slags plejer at indvarsle nytænkning. Men politikerne hænger fast i den gamle kamp mellem socialisme og liberalisme. Ingen formår at sætte sig ud over oplysningstidens ensidigt materialistiske grundholdning

Postideologiens skæbnesvangre common sense-politik

Vores afkald på de store ideologier har medført en common sense-politik, der mangler princip-per for sine egne mål og grænser og dermed ender med at give det værste fra to verdener: liberalismens økonomisme og vækstfetich og socialismens totaliserende slagside. Resultatet er en social investeringsstat, hvor alt gennem tvang er underkastet økonomiens logik

Partiet, der opgav sig selv

Fire tidligere SF’ere er nu Socialdemokrater. Men de har blot forladt en synkende skude til fordel for en anden. For det er efterhånden mange år siden, at Socialdemokraterne havde et projekt, der gik videre end at komme til magten. Partiet har forladt sine rødder og er nu identitetsløst

Sider

Mest læste

  1. For Bourdieu var sociologiens felter struktureret som et forhold mellem en dominerende og en domineret part. Hans måde at tænke på er umiddelbart let at overtage – men har også problematiske arvtagere
  2. Albert Camus så Sisyfos som ideal for det humanistiske menneske DET FILOSOFISKE RUM Sisyfos er en mærkelig og fascinerende skikkelse i de græske gudesagn. Han havde fornærmet guderne, og som straf måtte han skubbe en vældig sten op ad bjerget...
  3. 'Fremtidens Europa vil få problemer med islam, ligesom vi i dette område har kæmpet mod islam siden det 14. århundrede,' siger professor i kirkehistorie og præst ved Sveta Petak-kirken i Beograd, Radomir Popovic, om den serbiske kirke og krigen mod islam i Bosnien
  4. Protester rundtom i hele verden har fyldt meget i 2019. Årsagerne kan være mange, men fælles for flere af bevægelserne er, at de er lederløse og ikke er ideologisk definerede – og så bliver de inspireret af hinanden på sociale medier
  5. Hvordan kunne der ske så meget, når Hitler selv gjorde så lidt for det, siger professor i europæisk samtidshistorie INTERVIEW Den britiske historiker Ian Kershaw, professor i europæisk samtidshistorie ved universitetet i Sheffield, har netop besøgt Københavns Universitet i anledning af udsendelsen af første bind af hans 2000-siders biografi om Adolf Hitler...
  6. I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
  7. Managementperspektivet ’den anerkendende tilgang’ har sneget sig ind alle steder i den offentlige og private sektor. Hensigten har været at skabe et bedre arbejdsmiljø med flere glade medarbejdere, men måske leder det i virkeligheden til flere sygemeldinger
  8. Det er slående, at Asien, Latinamerika og Afrika led alvorlige tilbageslag fra 1997 til 1999, hvorimod USA’s og EU’s multinationale selskaber ekspanderede