Emne

illustrationer

Stikkerne iblandt os

DFU-sagen viser, at det er nødvendigt at lære af besættelsestidens stikkere. Mistro er nødvendig. Årvågenhed er en pligt over for stikkerne iblandt os Meningen med den sidste uges hysteri omkring Muhammed-tegninger og fuldemandsfester er jo tydelig nok...

Exodus fra Irak

Det er åbenlyst, at der som medlem af den invaderende koalition i Irak påhviler Danmark et særligt ansvar for at udvise den af FN efterlyste gæstfrihed over for de nødstedte, fordrevne irakere, der nu skal tælles i millioner. Indtil nu har både regering og Folketinget imidlertid været tavse i sagen. Og står det til Venstres medlem af Folketingets udlændingeudvalg, Eyvind Vesselbo, skal politikerne hverken lave om på eller blande sig i Udlændingestyrelsens hidtidige håndfaste forvaltning af den restriktive danske flygtningepolitik. Det er skændigt ud over enhver grænse, hvis de danske politikere, der for tre et halvt år siden sendte soldater ud i en folkeretsstridig, offensiv militær aktion, ikke vil vedkende sig et medansvar for den irakiske tragedie og for de menneskeskæbner, der betaler prisen for nogle vestlige lederes magtfuldkommenhed.

I virkelighedens vold

John Travolta og James Gandolfini er forgæves sammenbidte på den cool måde i en unødvendigt udpenslende filmatisering af de såkaldte Lonely Hearts-mord

Kan en minister ikke få lov at brokke sig over DR?

Er det rimeligt, at ministre, folketingsmedlemmer og andre, der er valgt til betydningsfulde poster i samfundets tjeneste, skal være berøvet muligheden for at bruge den ret til at ytre sig, som alle vi andre har, når vi føler os urimeligt eller fejlagtigt behandlede i pressen?

Forskningspolitikkens inkonsekvens

Regeringens forskningspolitik sender et politisk signal om, at man har mere tillid til nogen forskning end anden. Politikken er præget af inkonsekvens og risikerer at underminere den frie forskning

Forfriskende tv-vindue fra Kathmandu

Det ville være både interessant og sundt for os seere, hvis vi kunne se udsendelser med en ikke-europæisk tolkning af, hvad der skete i verden. I stedet for med de nærsynede danske briller

Opgør med ydmygelsen

Baker-Hamilton-rapporten rummer i virkeligheden en lang række anvisninger på, hvilken konkret politik irakerne bør føre for at gøre sig fortjent til fortsat amerikansk støtte. Der er krav om en bestemt irakisk oliepolitik, om gennemførelse af provinsvalg, håndtering af striden om oliebyen Kirkuk m.m. Baker-Hamilton siger lige ud, at hvis ikke Iraks regering gør de nødvendige fremskridt, så skal USA trække tæppet væk under den ved at reducere politisk, militær og økonomisk støtte. Set fra en amerikansk synsvinkel er det forståeligt. Den amerikanske offentlighed vil ikke fortsat acceptere at ofre sine unge mænd og kvinders liv plus store økonomiske summer på betingelsesløst at holde et irakisk regime ved magten, som hverken kan præstere fremskridt eller ordentlig regeringsførelse. Men set fra Bagdad er kommissionens forslag og retorik en fortsættelse af den amerikanske dagsorden for kontrol og pleje af USA's mellemøstlige interesser, som man finder har gennemsyret hele forløbet siden invasionen i marts 2003. USA smadrede dengang Iraks sikkerhedsmæssige, politiske og administrative struktur og erstattede den med sit eget dilettantiske magtapparat. Mange irakere følte sig ydmyget og fastlåst i offerrollen, og det er ikke blevet bedre af, at man efter parlamentsvalget for et år siden nu formelt er herrer i eget hus, men reelt stadig udsat for amerikansk militær og politisk armvridning. Kommentarerne til Baker-Hamilton-rapporten fra de forskellige aktører i den irakiske magtkamp varierer, men fælles er kritikken af amerikanerne for fortsat at ville fjernstyre landet.

Flest penge i hash

Marijuana er skønt strengt forbudt den mest givtige afgrøde i USA - den indbringer langt mere per høstet kvantum end hvede og majs tilsammen

Kreativitet skal ind med skolemælken

Mange taler om den, men få gør noget ved den: Kreativiteten. Idérigdommen. Innovationsevnen. Det, vi skal leve af, fordi det er det eneste, kineserne og inderne ikke kan slå os i

Litteraturkritik eller livet

*Den fransk-bulgarske litteraturkritiker Tzvetan Todorov har begået et kampskrift, La Litterature en Péril (Litteraturen er i fare), hvori han vender sig imod den "litteraturkritikkens hegemoni", han selv var hovedkraft i at etablere fra 60'erne og frem med teoretikere som Roland Barthes og Gérard Genette...

Sider

Mest læste

  1. Gutkinds første børnelitterære udgivelse Ane Bjørns ’Trylleblik’ behøver ikke alle sine ord, illustrationerne fortæller på poetisk vis historien
  2. Det er en fejl at søge religiøse årsager til mord og kvindeundertrykkelse i islamiske lande Fortolkning Horisont, DR den 3. april: Scenariet er Pakistan, hvor den overvejende del af befolkningen er muslimer...
  3. Fortællekunst er – ligesom elskovskunst – et spørgsmål om at give og tage imod. Om litteratur og brudelagner
  4. Nye dejlige digte af Eske K. Mathiesen kan virkelig lære os noget om både illustration og komposition
  5. I dag er vi alle journalister - 'Mennesker og medier' konfronterer de unge af slagsen med deres ophav
  6. London rammes ikke længere af dræbertåge, og ozonhullet bliver mindre. Det kan nytte at kæmpe for miljøforbedringer
  7. Det gigantiske støtteprogram til ny EU-medlemmer søges solgt som 'en ny Marshall-plan'. Den gamle slog fejl. Det vil den ny også gøre ØKONOMI I OPBRUD Det er en regulær Marshall-plan," sagde EU-kommissionens formand, Jacques Santer, da han den 16...
  8. I Julie Nords fantastiske tegnekunst er der referencer til eventyr, gotiske gysere, tatoveringer, tegnefilm og filmskabere som David Lynch og Tim Burton Noget af sceneriet ser faktisk normalt ud...