Emne

indlæring

Gymnasieelever lærer mindre end før reformen

Flertallet af gymnasielærere mener, at elevernes faglige færdigheder er blevet ringere under gymnasiereformen. Det viser en ny evaluering. Undervisningsminister Bertel Haarder er bekymret over meldingen og vil rette op på reformens mangler

Lærere skal være eksperter i undervisning

Der er for meget teori og for lidt praktisk undervisning i at undervise på landets seminarier. Lærerstanden skal genrejse folkeskolens renommé og ikke være bange for elevplaner og PISA-test

Skolepolitikken skal ikke bestemmes ud fra tv-underholdning

Den populære TV 2-realityserie 'Skolen' har fået politikere til at afsætte midler til efteruddannelse i indlæringsmetoden 'læringsstile', som benyttes i programmet. Men der er flere ukendte faktorer bag resultaterne, og offentlige midler bør ikke prioriteres ud fra et realityshow

TV2's 'Skolen' formidler kun den halve sandhed

TV2 har i programserien 'Skolen' givet et forvrænget og forsimplet billede en skole på 'mirakelkur'

Arabiske friskoler hindrer ikke integration

Privatskoler for muslimske børn giver børnene tid til at lære, fremfor at de hele tiden skal fokusere på, at de er anderledes, konkluderer nyt speciale, der udfordrer ideen om, at de arabiske privatskoler skulle stå i vejen for indlæring og integration

Internationale studerende køber katten i sækken

Danske uddannelser er blevet en salgsvare med sloganet ’uddannelser i verdensklasse’, men kvaliteten af den vare, man har stillet til rådighed, står ikke mål med prisen. Det går ud over de internationale studerende

Forældre er glade for de omstridte elevplaner

Lærerne var ikke begejstrede. Men de fleste forældre er glade for de ny elevplaner, viser en undersøgelse fra foreningen Skole og Samfund

Generation Dum

SMS, MySpace, Facebook, iPod – den digitale overflod stjæler de unges tid, så der ikke bliver plads til fordybelse. Den digitale æras unge er dumme

Finde på noget, der virker

I dag mødes de så. Den samlede bestand af eksperter i mislykket integration har sat hinanden stævne for sammen med regeringens embedsfolk at finde nye løsninger

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Sider

Mest læste

  1. Mange mennesker betages af delfiner. Delfiner har haft betydning for mennesket fra de tidligste tider, ikke blot som fangstdyr men også som natursymbol Delfiner Delfinerne, der hører til hvalerne, er sociale dyr med store, højt udviklede hjerner...
  2. En britisk professor i pædagogik, har forsket i, hvordan hierarkiske pigegrupper påvirker indlæringen i skolen. Hun er rystet over lærernes manglende blik for udstødte pigers trivselsproblemer
  3. Mit gode snakketøj og min evne til at gennemskue mine lærere har altid skaffet mig gode karakterer. Jeg har ikke for alvor haft grund til at lægge mig i selen rent fagligt. Først ved den endelige eksamen i 10. klasse gik det op for mig, hvor lidt jeg har lært
  4. En antologi om en tysk sociolog og en fransk filosof er både akademisk vedkommende og aktuelt udfordrende
  5. Slut med ’krig’ mellem fortalerne for fri leg og tidlig indlæring blandt småbørn, siger professor Dion Sommer. Hans nye studie viser, at børn får ringe udbytte af målstyret læring. Men Sommers studie anklages for at være for ’selektivt’
  6. I Kina tager man fattigdomsproblemet alvorligt, i Egypten gør man ikke – trods den enorme bistand til landet. Hvad gør forskellen?
  7. Samfundskritik. Hvordan skal folket kunne vælge de styrende på et sagligt grundlag, hvis det ikke bliver fyldestgørende orienteret om, hvordan det styres? Så hvor bliver kulturisternes samfundskritik af?
  8. Ondskaben var en del af den idylliske skole, der var omgivet af marker og skov. De elever, som tog føringen, havde en lang række medløbere, som ikke var onde eller aggressive når de var alene...