Emne

indvandrere i Danmark

’Man skal forstå kulturen’

Kulturforskelle kan have stor betydning for, hvordan man trives på en arbejdsplads, mener sydafrikanske Ernest Mapeka, der underviser andre udlændinge i den danske arbejdsmarkedskultur

’Min tillidsmand hjalp mig’

Da buschauffør Behrang Rafeian fra Iran fik sit første job i Danmark, havde han brug for sin tillidsrepræsentant. I dag er han selv tillidsrepræsentant for 140 chauffører i Aarhus

’Jeg troede, det var en forsikring’

Da filippinske Graciela Alulong første gang betalte kontingent, vidste hun ikke, hvad en fagforening var

’Jeg nyder at kræve min ret’

Man skal kræve sin ret, mener Fariya Andersen, der er indvandret til Danmark fra Thailand. Hun vil gerne hjælpe dem, der er bange for selv at åbne munden

Nydanskere strømmer til fagbevægelsen

Både FOA og 3F har de seneste år fået flere medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Stigningen i antallet af medlemmer sker, alt imens det samlede medlemstal falder i hele LO-fagbevægelsen. At netop gruppen af nydanskere bliver organiseret, er vigtigt for fagbevægelsens fremtid, siger eksperter

Hvad blev der af integrationen?

Der er selvfølgelig intet i vejen med dialog med indvandrerforældre. Men hvis regeringen virkelig ønsker at gøre en forskel for de socialt udsatte familier, hedder det uddannelse, uddannelse og uddannelse og job, job, job

Nydanskere kan også skabe vækst

Jeg opfordrer regeringen til at benytte vækstplanen til at se på de højtuddannede nydanskeres kompetencer

’Uddannelse er det, jeg lever for’

Arabisk-danske piger løsriver sig stille og roligt fra den kvinderolle, som deres mødre er vokset op med og ind i. Fire 16-årige piger fra Mjølnerparken vil være neurokirurger, psykologer og læger, og når de selv engang bliver mødre, så er det slut med, at drengene går rundt og leger boss

København sætter ind mod indvandrerforældres kontrol af børn

Godt initiativ, siger fagfolk, der dog frygter, at det ikke er nok. Så længe der er ghettoer, forsvinder kontrollen ikke

Ny bog: Kun intellektuelle kan være racister

Når uoplyste mennesker ytrer sig racistisk, sker det på baggrund af uvidenhed og skal derfor ikke opfattes eller defineres som racisme. Det mener forfattere bag ny bog om racismeforskning, der er ude i en art oplysningsprojekt til både forskningsverdenen og den almene befolkning

Sider

Mest læste

  1. Indvandrerdebatten er nationalistisk og fokuserer på det etniske. Den stiller krav, som ingen udefra har mulighed for at honorere. Det eneste, vi bør kræve, er, at alle engagerer sig i at udvikle Danmark ved at tage del i demokratiet
  2. Hvornår indfører vi en slags integrationens green card? Jeg er træt af at tænke over, hvad det vil sige at være integreret i det danske samfund
  3. På venstrefløjen er Trine Bramsen blevet et hadeobjekt. Blandt kolleger er hun respekteret for at turde sige sin mening og vise følelser. I 2018 tegnede Information et portræt af politikeren, der nu skal være Danmarks forsvarsminister
  4. Højrefløjen og store dele af Socialdemokratiet har nærmest gjort danskhed til Danmarks nye religion. Det ødelægger muligheden for integration. Vi har brug for, at både gammeldanskere og indvandrere forsøger at integrere sig og vedkender sig et fælles sæt af værdier, der giver mening både i Gentofte og Brøndby
  5. Mange anden- og tredjegenerationsindvandrere tager i stigende grad afstand fra både deres forældres og de etniske danskeres kultur. De er i gang med at oprette deres eget parallelsamfund i Danmark og bliver muslimske i en grad, der falder forældrene for brystet
  6. De omkostninger, der er forbundet med indvandrere og flygtninge, truer ikke finansieringen af velfærdsstaten, vurderer eksperter. Men det kan svække befolkningens opbakning til velfærdsmodellen, hvis uligheden stiger, og opfattelsen af, at en bestemt gruppe ikke bidrager, spreder sig
  7. Børnehavebørn af ikkevestlige forældre er dårligere til dansk og har ringere sociale færdigheder end børn af danske forældre, viser undersøgelse af 13.000 børn i Danmark.
  8. Dansk er ikke et svært sprog. Men det er svært at tale dansk med danskerne, og det kan afholde nogle nydanskere fra at tale sproget, selvom de faktisk godt kan det