Emne

initiativret

Læserbrev
26. februar 2008

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
1. oktober 1996

Luk dine øjne

EU-modstanderne i JuniBevægelsen er allerede nu klar med deres bedømmelse af resultatet fra EU's regeringskonference, der først afsluttes til næste år. Både Drude Dahlerup og Jens-Peter Bonde mener, at de helt afgørende ændringer vil ske på det organisatoriske område, hvor EU's afstemningsregler vil blive ændret, så færre beslutninger skal tages i enstemmighed og flere med flertal, så store EU-lande får mere indflydelse på bekostning af de små og så de nationale parlamenter afgiver endnu en bid indflydelse til EU...
15. februar 1997

Tribunalernes tid

DA NAZI-TYSKLANDS udenrigsminister, Joachim von Ribbentrop, bekymret spurgte Adolf Hitler om den internationale reaktion på det planlagte folkemord på jøderne, skulle Føreren have svaret: "Skidt, hvem husker nu armenierne?" Og rigtigt er det, at da 1,5 mio...
30. maj 1998

Det er så flot

"Jamen, jeg mener da, at jeg har en del af æren for, at det blev et ja. Det er så flot. Nu skal vi i SF arbejde videre på Amsterdamtraktatens grundlag. Nu må ja-siden i SF have nogle vigtige indrømmelser...
27. oktober 1999

Jensen & Co. til kamp

"Demokratiet er sat under pres, fordi befolkningen ikke kan gennemskue det politiske ansvar." Formand Hans Jensen ved fremlæggelsen af LO's velfærdsoplæg. DER VAR engang en arbejderbevægelse...
16. januar 2004

Ubrugt ret til initiativ

Da EU-kommissionen traf sin beslutning om at rejse sag imod medlemslandenes finansministre, lagde den vægt på, at sagen kun handler om procedurer. Tilbage i slutningen af november vedtog et flertal af ministre fra de 12 euro-lande, at der ikke skulle indføres økonomiske sanktioner imod Tyskland og Frankrig, selv om de igennem tre år har tilsidesat de budgetkrav, der ligger i Vækst- og Stabilitetspagten...
22. juli 2005

Irak får shariaforfatning

Islam skal være 'den primære kilde' til Iraks nye forfatning, fastslår landets forfatningskomité - Iraks kvinder skal dermed ikke regne med andre friheder og rettigheder, end dem sharia-lovene tilstår dem
16. januar 2006

Den politiske domstol

DE DANSKE POLITIKERE har fået øje på EF-domstolens rolle - og dermed dens magt. Og de kan ikke lide, hvad de ser. Som beskrevet i mange medier, blandt andet Information her i weekenden, er politikerne, med statsministeren i spidsen, bekymrede for en udvikling af EU, hvor unionens politik i stigende grad bygges på domstolens såkaldt dynamiske eller aktivistiske fortolkning af samarbejdets lovtekster frem for de vedtagne tekster...
25. april 2005

LÆSERBREVE

Mellemfolkeligt Samvirke svigter ikke u-landene. Det er med stor beklagelse og undren, at jeg den 19. april læser, at Jakob Lindblom (JL) mener, a...
13. januar 2005

Mickey Mouse-parlament eller magtfaktor

EU er blevet langt mere demokratisk og med mere indflydelse end mange nationale parlamenter har i de enkelte lande

Sider