Emne

Irak-krigen

Forudsætningerne brister

Den nye regerings tilsidesættelse af folkestyrets grundværdier

Flertal ønsker åbenhed om Irak-kommissionens arbejde

Liberal Alliance og en samlet rød blok ønsker mest mulig indsigt i det arbejde, som Irak-kommissionen nåede at udføre. Materialet står til at blive overdraget til Rigsarkivet, hvor det tidligst bliver tilgængeligt om to årtier

Krig på ord

Det er desværre et mønster i håndteringen af Irakkrigen. I stedet for at erkende de snavsede problemer ved at være i krig, skrev regeringen sig ud af dem for at give indtryk af, at der slet ikke var noget problem. Det gjaldt problemerne med fanger, med tolke, som kom i livsfare for deres hjælp, med den genopbygning, som var undskyldningen for vores deltagelse, men som i Irak blev til det modsatte: et kaos.

Vil regeringen også nedlægge domstolene?

Den skandaløse nedlæggelse af Irakkommissionen er ikke det eneste eksempel på, at sandheden om den danske deltagelse i Irakkrigen bliver forsøgt holdt skjult. Også i de 23 irakiske torturofres sag mod Forsvarsministeriet forsøger statsmagten med al magt at forhindre ret og retfærdighed

Kommissionsarbejde om Irak-krig skrider fremad

Forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) samt en række embedsmænd er indkaldt til afhøringer. De vil blive afholdt fra starten af november

Shiastan, Kurdistan og Islamisk Stat?

Med Islamisk Stats fortsatte fremmarch in mente og fremvæksten af en ny sekterisk shiahær – er det sværere end nogensinde at se, hvordan planen om et samlet, fredeligt Irak skal kunne realiseres

’Irakkommissionen skal op i tempo’

Vi regner med at være færdige med arbejdet som planlagt i 2017, siger den nye formand for den kriseramte Irak- og Afghanistan-kommission. Landsdommer Michael Kistrup er klar til at påbegynde afhøringer til november

’Danmark bør følge USA’s eksempel’

Forskere og tidligere efterretningsanalytikere opfordrer Danmark til at offentliggøre det danske krigsgrundlag.
Fra arkivet

USA vidste udmærket, at Saddam Hussein var en langt mindre trussel mod verdensfreden, end politikerne påstod

Det fremgår af det efterretningsmæssige grundlag for Irak-krigen, som blev offentliggjort i 2015

Stille sabotage

Venstre og Konservative arbejder ihærdigt på obstruktion af Irak-kommissionen

Sider

Mest læste

  1. Danske soldater skal kun sendes i krig, hvis mindst to tredjedele af Folketinget støtter beslutningen, mente Socialdemokratiet før valget. Nu trækker regeringspartiet officielt sin støtte til forslaget
  2. Den store krigsudredning viser, at Anders Fogh Rasmussen kendte til de mulige konsekvenser af krigen i Irak – men tilbageholdt dem for Folketinget
  3. Uden nævneværdig folkelig debat er der siden Den Kolde Krigs ophør gradvist sket et historisk fundamentskred for væsentlige sider af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
  4. ’Krigskampagnen’ viser, hvordan daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen og VK-regeringen strammede oplysninger om Irakkrigen og dermed vildledte Folketinget og den danske befolkning. Du kan se hele filmen her
  5. Under Den Kolde Krig havde USA 300.000 soldater i Tyskland, nu er der 71.000 tilbage
  6. Grænserne mellem dokumentarfilm og fiktion er så godt som forsvundet, men det gør ikke noget. Virkeligheden bliver nemlig mere sand, når den tilsættes virkemidler
  7. Det fremgår af det efterretningsmæssige grundlag for Irak-krigen, som blev offentliggjort i 2015
  8. Måske kan en urolig fremtid ikke undgås, siger nøgtern udenrigsminister i dag i tale på Københavns Universitet