Emne

jødedom

Anerkendte religioner

Egypten har fået en interessant sag om religionsfrihed på halsen

Min tro hjælper mig gennem svære tider

Den gyseraktuelle Mia Farrow har stadig svært ved at tilgive Woody Allen det dramatiske brud på deres mangeårige parforhold. Men dele af tabet har hun forvundet. Man kan jo ikke sørge evigt, siger hun

Et forhold af gensidig uvidenhed

Den islamiske verden og psykoanalysen har hidtil ignoreret hinanden totalt, mener den tunesiske professor i psykopatologi, Fethi Benslama. I denne samtale uddyber han de modsætningsforhold, der hersker mellem islam og psykoanalysen

Portræt af den kulturelle almentilstand

Jørgen Bonde Jensen gør det, som efterlyses så ivrigt i disse år: Han blander sig i samfundet ud fra sit fag

Kritik af Haarders kristne linje

På trods af nye anbefalinger om bredere religionsundervisning i faget kristendomskundskab, er faget stadig kulturforkyndelse med kristent fortegn, mener religions-forsker. Formand for Religionslærer-foreningen afviser, men siger, at fagets navn kan skabe signalforvirring

Grass og farisæerne

Måske kan man komme til at gøre det gode, netop fordi man kender synden i sig selv? Måske kender man det gode, netop fordi man kender og erkender det onde

Uoverlagte ord fra en pave

Hvis Benedikt XVI virkelig ville have advaret muslimerne om farerne ved religiøs vold, havde det været mere nærliggende at henvise til kristendommens rige traditioner i så henseende

Paven gentager al-Qaedas fejl

Frihed, demokrati og menneskerettigheder er ikke religiøst arvegods - de har skulle erobres af menneskeheden gennem århundreders strid med religionerne

Pavelig vrangforestilling

Pavens brug af historiske kilder til illustration af hans eget gudsbegreb, som værende i modsætning til vold og bundet til fornuft, bliver til misbrug, når han opstiller et idealbillede af kristendom på islams bekostning.

Hadets parti og samfundets krise

Kronikøren er en af de godt 60 personer, som har anmeldt en række DF-politikere for overtrædelse af racismeparagraffen. Her fortæller han hvorfor - i form af en analyse af partiet, dets indflydelse på dansk politik og konsekvenserne heraf

Sider

Mest læste

  1. Omskæringsdebatten raser igen herhjemme. Både fortalerne og modstanderne af et forbud mod omskæring bruger medicinsk forskning som kasteskyts, men en gennemgang af hundredvis af studier på området viser ifølge ekspert, at videnskaben ikke har noget ensidigt at sige om det religiøse indgreb
  2. Debatten om omskæring kører på højtryk, og argumenter og holdninger flyver rundt i den evige diskussion, der på den ene side hævder barnets fysiske ukrænkelighed, og på den anden side værner om retten til religionsfrihed. Information giver et indblik i den tudsegamle tradition
  3. De er ultraortodokse jøder i ordets strengeste betydning og holder til i hjertet af Jerusalem. Alligevel er den jødiske organisation Neturei Karta på top 10 over de mest antiisraelske organisationer i verden og et tydeligt billede på den splittelse mellem religion og politisk praksis, som vokser, i takt med at de ortodokse jøder i Israel bliver stadig flere
  4. Vesten har selv fostret den islamiske terrorisme, der sidste torsdag igen slap sin vrede løs mod os
  5. Netop i disse dage påbegyndes Ramadan. Kronikøren, der er konverteret til islam, fortæller her, hvad den handler om
  6. Menneskerettighedernes universalitet er i fare - muslimske stater foretrækker deres egen 'islamiske menneskerettighedserklæring', og selv om de ser den som et supplement, er den reelt uforenelig med FN's universelle erklæring. Samtidig har de islamiske stater og deres støtter sat sig på de institutioner, hvor menneskerettighedserklæringen blev vedtaget i dag for 60 år siden
  7. Da Simon Fish og hans datter, Anette, kom til landet i 1973 som udstødte kulturjøder, anstrengte de sig for at lægge Polen bag sig. Men ikke alle nye traditioner gled ned lige let
  8. Gravsten blev skændet i Randers, og gule jødestjerner blev klæbet op på synagoger, mediehuse og hos private mennesker samtidig i de fire nordiske lande Danmark, Sverige, Norge og Finland. International terrorforsker advarer mod at ignorere Den Nordiske Modstandsbevægelse, der sættes i forbindelse med angrebene. Dansk nazileder afviser at kende til personerne bag hærværket. Information har kortlagt de propagandaaktioner, gruppen tidligere har udført