Emne

karakterkrav

Leder
26. august 2017

Uddannelsespolitisk U-vending?

Der er næppe tale om en U-vending i forhold til den højhastigheds- og effektivitetstænkning, der har præget uddannelsespolitikken i mange år, men snarere en omdirigering
Læserbrev
16. maj 2017
Nyhed
3. maj 2017

Ghettoens børn bryder den sociale arv i gymnasiet. Nye karakterkrav vil forhindre dem i at komme ind

Det er især unge fra de udsatte boligområder på regeringens ghettoliste, som vil blive ramt af de nye karakterkrav til gymnasiet, viser ny analyse fra tænketanken Kraka. Det er problematisk både for samfundets sammenhængskraft og økonomien, vurderer eksperter
Mange udsatte unge blomstrer op i gymnasiet, men den succes vil de nye karakterkrav fratage dem, siger ekspert.
13. februar 2017

Indsatsen for unge uden uddannelse halter

Knap hver tredje i en ungdomsårgang gennemfører ikke en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De risikerer at blive tabt, fordi de forskellige systemer omkring dem ikke taler sammen, viser ny rapport
En ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut – EVA peger på, at unge har behov for en bedre sammenhæng imellem de forskellige indsatser fra uddannelsestilbud, erhvervspraktik til behandlingstilbud og sociale indsatser. EVA har også undersøgt, hvordan eksempelvis produktionsskoler og almen voksenundervisning på VUC bedst hjælper de unge videre.
Interview
23. januar 2017

'Jeg havde hørt rigtig meget om karakterræs i gymnasiet. Det slap vi for, så vi kunne få ro til at få et godt socialt liv i klassen'

På Øregård Gymnasium nord for København fik en 1.g-klasse sidste år ikke karakterer. Nu i 2.g, hvor karakterer er blevet indført, har klassen gymnasiets bedste trivsel, selvom eleverne så småt er begyndt at stresse over eksamener og drømmen om et højt gennemsnit
Kronik
19. januar 2017

Dem erhvervsskolereformen spænder ben for i dag, kan vi komme til at frygte i morgen

Erhvervsskolereformens karakterkrav rammer udsatte unge fra indvandrermiljøerne særligt hårdt. Når skolerne afviser dem, sendes de tilbage til de belastede boligområder, hvor kriminelle og radikaliserede grupper står klar med ’lukrative’ tilbud
Erhvervsskolereformens karakterkrav rammer udsatte unge fra indvandrermiljøerne særligt hårdt. Regeringspartierne og arbejdsmarkedets parter kendte udmærket til den problematik, da de vedtog reformen. De vidste også, at karakterkravet især ville ramme unge med anden etnisk baggrund og dem fra lavere sociale lag
Leder
4. august 2016

Til forsvar for fejl

Frygten for fejl skal udryddes, og vi kan passende begynde med karakterskalaen. Der er allerede for mange grunde til at spille sikkert – karakterer bør ikke være endnu en.
Baggrund
4. august 2016

Censorer: Nulfejlskultur har kvalt kreativiteten

Censorer melder, at nulfejlskulturen på landets uddannelser hæmmer den kreative udvikling og nytænkningen hos de studerende. De studerende kender vejen til topkarakter, og behøver ikke tænke nyt
Censorer på flere af landets uddannelser ærgrer sig over, at målbeskrivelserne er så snævre, at de end ikke har mulighed for at honorere nytænkning.
Nyhed
4. august 2016

Ny undersøgelse: Kvote 2 øger ikke den sociale mobilitet

Et af formålene med kvote 2 var oprindeligt at give unge fra mindre boglige hjem en chance for at komme ind på drømmestudiet. Men sådan fungerer det slet ikke, viser ny undersøgelse fra SFI. Faktisk virker det lige omvendt på nogle studier
Læserbrev
8. april 2016

Læserbreve

Læserbreve fra dagens avis

Sider