Emne

kirkeret

Vildt virvar vedrørende vielser

Den store ironi er, at der i dansk statsret og kirkeret absolut ingen tvivl er om, hvem der er »folkekirken selv«

Kirken står omsider til lidt mere selvstændighed

Hvem bestemmer egentlig i folkekirken? Kirkeministeren, biskopperne, Folketinget eller Vorherre? Svaret blæser i vinden. For ledelsesmæssigt er folkekirken den danske stats klart mest uigennemskuelige institution. Det ønsker både den nyvalgte regering og flere kræfter i det kirkelige miljø nu at gøre noget ved. De vil have, at kirken skal være herre i eget hus

Europa sætter rammer for dansk kirkeliv

Menneskerettigheder gør religionsområdet til et fælles europæisk anliggende. Domstolen i Strasbourg behandler flere og flere sager om religion, men balancerer mellem verdslighed og religiøs mangfoldighed

153 års ekstra enevælde

JO DA, GUDS MØLLE maler langsomt. Men alligevel. At vente 153 år på opfyldelsen af et løfte er ganske længe. Længere end vore grundlovgivere forestillede sig, da de i 1849 ville udstrække den folkelige selvbestemmelse til religionslivet...

’Folkekirken er ydmyget’

Taarbæks kætterske præst, Thorkild Grosbøll, endte med at krybe til korset. Det bekymrer teologiske og juridiske sagkyndige, men en sognepræst havde ikke ventet andet

Kirke under kolossalt pædofilipres

Manglende vilje til at tage præsters misbrug af børn alvorligt, har sat den katolske kirke i Irland under hidtil uset pres

Svenska kyrkan klarer sig alene

Mens danske politikere og gejstlige gyser over tanken om en skilsmisse mellem folkekirken og staten, har svenskerne for nylig taget springet. Svenska kyrkan er glad for sin nye status

Kirkemodel står for fald

Forskelsbehandlingen af religioner er usaglig og kan blive underkendt ved menneskerettighedsdomstolen, siger ekspert i kirkeret

Historien bag Europas sjæl

BOGTILLÆG - KATALOG Kristendom »Hvad gør Europa og den kristne kirke ved hinanden, og hvad har de gjort ved hinanden?« Det spørgsmål søges besvaret i en ny tværfagligt anlagt bog fra Center for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab...