Emne

Klimatilpasning

Kommentar
3. august 2022

Vi mangler en sammenhængende plan for klimatilpasning i Danmark, og det kan ikke vente

Hedebølgen i Europa blev fulgt tæt i medierne, ofte med en opfordring til, at vi skal tænke mere på hedebølger i vores klimatilpasning. Sidste år så vi det samme med oversvømmelser. Vi skifter hele tiden fokus, og dermed tillader vi, at der ikke sker en pind
Unge leger i et springvand under en hedebølge i Paris. Vi er nødt til at lægge en plan for, hvordan vi tackler fremtidens klima, skriver Karsten Arnbjerg-Nielsen.
Læserbrev
28. juli 2022

Klimaet har godt af flere træer og færre køer. Naturnationalparkerne giver os det modsatte

I de kommende naturnationalparker skal der fældes en stor mængde træer, som ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark – men som jo stadig er gode for klimaet. Samtidig vil man sætte kvæg ud, som udleder mere CO₂. Det lader hånt om klimaindsatsen
Den omfangsrige fældning af træer, der foregår i de kommende naturnationalparker vil naturligvis gå ud over klimaet. Men det bliver kun yderligere ironisk af, at man samtidig vil udsætte store græssere, som udleder mere CO₂, skriver pensioneret dyrlæge Lisbet Vadmand.
Leder
23. juli 2022

Hedebølgerne bliver et fast indslag i fremtiden. Derfor skal de tænkes ind i klimatilpasningen

»Håbet lever stadigvæk,« skrev Danmarks Radio om muligheden for en ny varmerekord. Men Danmark er nødt til at tage stigende temperaturer seriøst, hvis ikke kaos, som det vi har set i Storbritannien, skal være en fast del af fremtidens sommer
Onsdag under hedebølgen blev fødderne dyppet i springvandet i Amaliehaven i København.
klimatilpasning
21. juli 2022

Høje temperaturer står ikke højt på listen, når det gælder dansk klimatilpasning

Danmarks indsats, når det gælder klimatilpasning er først og fremmest rettet mod stormfloder og kraftig nedbør. Og selv om det har været fornuftigt nok, kommer der nok en fremtid med ekstreme temperaturer, man ikke kan ignorere, siger flere eksperter
Danmarks indsats, når det gælder klimatilpasning er først og fremmest rettet mod stormfloder og kraftig nedbør. Og selv om det har været fornuftigt nok, kommer der nok en fremtid med ekstreme temperaturer, man ikke kan ignorere, siger flere eksperter
Klimasikring
26. juli 2021

Kritik fra flere sider: Danmark er ikke godt nok sikret mod oversvømmelser

Der mangler forståelse for, at klimatilpasning i Danmark er nødvendigt. Samtidig er lovgivningen uklar, og der er for få finansieringsmuligheder. Sådan lyder det fra både eksperter, Dansk Industri og kommunerne oven på de voldsomme oversvømmelser i Tyskland
Siden marts har man været i gang med at klimasikre Overbys Allé i Valby, så den er forberedt til de stadigt større og mere intense mængder regn, Danmark bliver ramt af som følge af klimaforandringerne. På billedet er Frank Rasmussen og Jan Glybing i gang med arbejdet.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen
Klimasikring
26. juli 2021

Danmark er ved at blive bygget om til fremtidens mere ekstreme vejr. Men er vi godt nok forberedt?

Med oversvømmelserne i Tyskland er klimaforandringernes konsekvenser nået helt til vores naboland. Men besværlige regler og manglende midler betyder, at det går for langsomt med at klimasikre Danmark mod en lignende katastrofe, lyder kritikken
Boligkvarteret i Jyllinge Nordmark lignede et dansk Venedig efter stormfloden Bodil i 2013. Vandstanden i Roskilde Fjord nåede op på godt to meter over normalen. Foto