Emne

kontanthjælpsreform

Uddannelse er vejen frem, men systemet skal geares til det

En analyse af uddannelse i kontanthjælps-systemet fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd giver medvind til regeringens forslag om at få alle unge under 30 i uddannelse. Men uddannelsessystemet skal tilpasses, råder eksperter

Flere skatteindtægter skal give kontanthjælpsgevinst

I sit udspil til en reform af kontanthjælpen investerer regeringen mange hundrede millioner kroner i nye initiativer på området, men øgede skatteindtægter fra flere folk på arbejdsmarkedet skal sikre staten en milliard kroner i 2020. Tvivlsomt regnestykke, mener professor

Kommunerne lover at finde nye nyttejob

Regeringen opfinder endnu en jobtype – nyttejob til kontanthjælpsmodtagere. Selv om det virker i flere kommuner, og de lover at finde flere af disse nyttejob, så advarer andre om, at de måske alligevel ikke nytter noget

S for snusfornuft?

Mennesker, der falder i livets snubletråde, skal ikke overlades til sig selv med en pose penge i stedet for støtte. Det er indiskutabelt. Kontanthjælpsmodtagere er ikke dovne, som ministeren også understregede. Og nej, det er de ikke. Men det er heller ikke kun de forsørgede, der skal levere, hvis reformen skal lykkes. Det skal i høj grad de arbejdsgivere, der skal oprette – eller måske snarere opfinde – de såkaldte nyttejob, hvis jobbene ikke skal udkonkurrere ordinære arbejdspladser

Sider

Mest læste

  1. 450 fuldtidspersoner er kommet ud på arbejdsmarkedet som følge af kontanthjælpsloft og 225-timers-regel. Sådan lyder det fra Finansministeriet i ny analyse. Det viser, at regeringens stort anlagte reform af kontanthjælpen kun har haft en meget lille indflydelse på den stigende beskæftigelse, siger ekspert
  2. Færre arbejdsløse og en forkortet dagpengeperiode gør, at staten bruger 15 milliarder kroner mindre på dagpengesystemet i 2018 end i 1995. Samtidig er det blevet dyrere at være medlem af en a-kasse. Medlemmerne får langt mindre forsikring for pengene i dag, vurderer LO, der bakkes op af en ekspert. Ifølge CEPOS er de faldende udgifter til dagpenge en positiv udvikling
  3. Vi står uden for fællesskabet. Vi dræner statskassen, forstår vi. Som udspekulerede sofapampere griner vi hele vejen til jobcentret og hjem igen med lommer, der bugner af lønmodtagernes hårdt tjente skattekroner
  4. Mediernes evige reference til Fattig-Carina og Dovne-Robert har tegnet et billede af kontanthjælpsmodtagere som kalkulerende, nyttemaksimerende individer uden arbejdsmoral. Det har skabt bred opbakning til den historisk hårde kontanthjælpsreform, der træder i kraft fra nytår
  5. Resocialisering af marginaliserede personer og samfundsgrupper er dyrt og ressourcekrævende. Ikke desto mindre er det en kollektiv opgave, vi må løfte som samfund
  6. Reformer af dagpenge og kontanthjælp har medført huller i vores sociale sikkerhedsnet. Antallet af personer, som er overladt til sig selv uden indkomst eller forsørges af familien, er vokset. Fortsætter politikerne med at fokusere på udbudsreformer med lavere ydelser, risikerer vi at ødelægge den meget velfungerende danske arbejdsmarkedsmodel
  7. Både højre og venstre er vilde med nytteaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere. Men af vidt forskellige grunde. Kampen mellem politiske programmer er reduceret til en kamp om retten til at fortælle sandheden om det, der allerede eksisterer
  8. Regeringens nyligt vedtagne kontanthjælpsreform vil betyde fattigdom, splittede familier og boligmangel. Derudover vil den nærmest være umulig at administrere for kommunerne