Emne

kroniske sygdomme

Artikler
Kronik
22. oktober 2022

I andre lande involveres ME-patienter i deres behandling. Men i Danmark lytter ingen til os

Sygdommen ME er stadig voldsomt underudforsket. Så meget desto vigtigere er det at involvere patienternes egne erfaringer i behandlingen, sådan som man gør i andre lande. Det nægter Sundhedsstyrelsen imidlertid, og det efterlader os patienter håbløse
Madelleine Müller kan på grund af sin lidelse ikke være fysisk aktiv i mere end et par minutter om dagen. Hun mener, at ME-patienter er indirekte ekskluderet fra social- og sundhedsvæsnet.
Læserbrev
21. oktober 2022

Inflationen får folk til at droppe dyr medicin. Indfør loft over egenbetaling

De stigende priser på mad, varme og el stiller handicappede og kronisk syge i et umuligt dilemma mellem eget helbred og mad på bordet. Det er på tide at indføre et loft over egenbetaling på al lægeordineret sundhedsbehandling på 3.000 kroner om året
De stigende priser på mad, varme og el stiller handicappede og kronisk syge i et umuligt dilemma mellem eget helbred og mad på bordet. Det er på tide at indføre et loft over egenbetaling på al lægeordineret sundhedsbehandling på 3.000 kroner om året
Kommentar
21. september 2022

Børn med diabetes bør ikke stå alene med ansvaret for deres sygdom i skoletimerne

Intet skolebarn skal stå alene med ansvaret for sin kroniske sygdom. Det er dog sandheden for langt de fleste skolebørn med type 1 diabetes. Løsningen er, at give alle en fast kontaktperson i skole- og sfo-tiden.
Børn med diabetes skal ofte selv stå for at måle blodsukker, tælle kulhydrater og dosere insulin korrekt, mens de er i skole, skriver Karoline Noer i denne kommentar. Arkivfoto.
Læserbrev
8. juli 2022

Fordi jeg ikke kan deltage i den fysiske del af idræt, kan jeg højst få 02. Det er unfair

Jeg har læst alt, hvad jeg skulle, og løst alle de opgaver, jeg fik, og alligevel kan jeg ikke få mere end 02 i idræt. Det betyder, at jeg skal overkompensere i de andre fag for at få samme gennemsnit som mine klassekammerater, der ikke er kronisk syge
Kronik
17. december 2021

Begrænset tilskud til medicinsk cannabis tvinger patienter til at købe på det illegale marked

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges i det nye år, men der er ikke rettet op på det grundlæggende problem med den: At mange af de svageste smertepatienter ikke har råd til stoffet på recept og ender med at købe det på det illegale marked, skriver smertelæge Tina Horsted i dette debatindlæg
Regeringen skal revurdere sit udspil til tilskudsordningen, således at forsøgsordningen for medicinsk cannabis kommer de danske smertepatienter til gavn i virkeligheden og ikke kun på papiret. Det er nødvendigt for at gøre op med den stigende ulighed i sundhed, hvilket regeringen har forpligtet sig på i sit forståelsespapir, skriver smertelæge Tina Horsted i denne kronik.
Kronik
14. september 2021

Som ME-patient skal jeg både udholde lidelsen ved sygdommen og mistænkeliggøres af lægestanden

Som patient med såkaldt kronisk træthedssyndrom, ME, skal jeg ikke kun bære smerten ved sygdommen, men også konstant mistænkeliggøres og forklare mig over for et uvidende fagpersonale, som mener, sygdommen er psykisk og ikke biologisk. Men det er forkert, skriver cand.scient.soc og ME-patient Madelleine Müller i denne kronik
Madelleine Müller ligger i et mørklagt rum i over 23 af døgnets timer. Hun har sygdommen ME (myalgisk encephalomyelitis), der også kaldes ’kronisk træthedssyndrom’. Det skønnes, at mellem 10.000 og 20.000 har denne sygdom i Danmark.

 
Kronik
11. maj 2021

Arbejdsmarkedet har ikke plads til mødre som mig, der har et barn med kronisk sygdom

På et arbejdsmarked, der kører med 200 kilometer i timen, bliver jeg ofte sorteret fra, fordi jeg har et barn med kronisk sygdom, der har brug for omsorg. Men jeg bør ikke være tvunget til at vælge mellem arbejdet og familien. Der er brug for flere stillinger på 25 timer om ugen, skriver Sigrid Bojesen i dette debatindlæg
På et arbejdsmarked, der kører med 200 kilometer i timen, kan jeg hurtigt blive sorteret fra som den, der ’ikke leverer’, skriver kronikøren.
Kommentar
18. februar 2021

Stop mistænkeliggørelsen af personer med kroniske smerter

1,3 millioner danskere lider af kroniske smerter. Men rigtig mange af os oplever at blive mødt med mistillid fra både familie, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder. Der er både brug for at afstigmatisere emnet og tilføre flere midler, skriver Tobias Pörsti, bestyrelsesmedlem i Foreningen af Kroniske Smertepatienter
1,3 millioner danskere lever med kroniske smerter i en eller anden grad,  og »antallet af kroniske smerteramte stiger, og der gøres fortsat intet ved det. En handlingsplan er nødvendig fra Folketingets side«, skriver Tobias Pörsti i denne kommentar.
Kommentar
6. april 2020

Myndigheder og medier lufter et forsimplet og nedværdigende syn på ældre under coronaen

I årevis har de ældre kæmpet for at blive sat fri fra diktatet om, at man skal opføre sig, som om man er på vej i graven på grund af ens alder. Nu risikerer ældres frigørelse at blive rullet tilbage på grund af myndigheder og mediers forældede syn på alderdom, skriver lektor Aske Juul Lassen i dette debatindlæg
»Når coronakrisen er overstået, har vi brug for de ældres engagement på arbejdsmarkedet, på det frivillige område og som omsorgspersoner. Det ville være endnu en uheldig konsekvens af coronapandemien, hvis man får ødelagt de seneste mange års udvikling hen imod et mere aktivt og engageret ældreliv,« skriver Aske Juul Lassen i dette debatindlæg.
Interview
24. marts 2020

Lau Jensen på 83 år i hjemmeisolation: Jeg er et barn af krigen. Det var helt andre tider, og så alligevel

Mange ældre, kronisk syge og andre særligt udsatte danskere søger i isolation for at undgå at blive smittet med coronavirus. Bag ruderne kan de kigge ud på et Danmark, der er lukket delvist ned – blandt andet for at beskytte dem
Mange ældre, kronisk syge og andre særligt udsatte danskere søger i isolation for at undgå at blive smittet med coronavirus. Bag ruderne kan de kigge ud på et Danmark, der er lukket delvist ned – blandt andet for at beskytte dem

Sider