Emne

kvalitetsreformen

By, byg og øko

Sammenlignet med megaproblemerne i Tokyo, Delhi og Mumbai burde det være en overskuelig politiks opgave at trafikkollektivisere storbybåndet

Pater familias

Denne gang foregav statsministeren ikke at dele den såkaldte almindelige danskers bekymringer for indvandring og sundhedssystemets angivelige kvalitetsproblemer

Velfærdsoprøret aflyst

Anders Fogh Rasmussen brugte med vanlig omhu den enestående mulighed, som nytårstalen er, til at tale direkte til 1,9 millioner danskere

Arbejdskraft i drivhuset

Mangel på arbejdskraft og drivhuseffekten. Sådan lyder overskrifterne på de to fortællinger, der dominerer den offentlige debat om samfundsøkonomien. Men selv om alle kender disse overskrifter, så afslører et nærmere blik på fortællingerne nogle overraskende sammenhænge og brudflader

Foghs drejebog for de næste fire år

Drejebogs-mesteren Fogh udfordres stærkt af en valgperiode med en række forudsigelige nøglebegivenheder fulde af muligheder og risici og et usikkert flertalsmønster

'Vi havde for kort indflyvning'

Socialdemokraterne kom for sent i gang og nåede ikke at få vælgernes tillid, vurderer politisk ordfører Henrik Sass Larsen oven på årets valgnederlag. Nu skal der formuleres nye politiske dagsordener, og regeringens vilje til det brede samarbejde skal testes

Kjærsgaard slutter sig til det nykorporative Danmark

Julefred, da Kjærsgaard og thorning accepterede Lækks Halmstrå og stabiliserede grundlaget for OK08

Sværere tider for NA og EL

Både Ny Alliance og Enhedslisten står til at ryge ud af Folketinget, viser ny meningsmåling. Alvorligt, erkender NA's landsformand, Leif Mikkelsen

Løkke: Vi har ikke givet os

Regeringen giver fem mia. i lønløft ad omveje. Pia Kjærsgaard forventer, at parterne nu vil vise solidaritet med de lavtlønnede. Men der er slet ikke tale om et reelt løft, mener arbejdsmarkedsforsker

Socialdemokraterne ligger, som de har redt

Socialdemokraterne tabte valget, fordi det ikke magtede at føre sin egen socialdemokratiske politik, hvor man f.eks. tog afstand fra den politik, regeringen førte

Sider

Mest læste

  1. Trods politisk modvilje er bureaukratiet vokset dag for dag i årtier, og fordømmelsen af det vil ingen ende tage. Men den negative omtale bevirker, at samfundet i dag står med et stadigt voksende storbureaukrati, som vi ikke har meget indsigt i, fordi alle nøjes med at hade det
  2. Ritualerne var intakte, da den ordinære folketingssamling i går blev afsluttet med den traditionelle afslutningsdebat. Ved sidste års afslutningsdebat kunne statsministeren, regeringen og Folketinget på vej på sommerferie se tilbage på Muhammed-krisen og en af de mest turbulente perioder i nyere tid...
  3. Hvis effektiviseringen i det offentlige skal fortsætte, så er der ingen vej uden om mere dokumentation og flere planer og mere tilsyn og overvågning. Kvalitetsreformen vil derfor føre til flere krav om dokumentation og til dannelse af nye institutioner med den opgave at føre tilsyn, foretage sammenligninger og gennemføre evalueringer. Bare vent og se!
  4. Statsminister Anders Fogh Rasmussen udløste spændingen efter længere tids valgrummel og udskriver folketingsvalg til afholdelse tirsdag den 13. november
  5. Men reelt har Fogh gennem sine 5 1/2 år ved magten demonstreret, at han er mere end 100 pct. på en nyliberalistisk dagsorden; politisk, ideologisk og økonomisk. Den offentlige sektor skal omdannes til en stor markedsplads for profit, hvor privat rigdom betinger offentlig fattigdom...
  6. Både liberalister og socialister taler i valgkampen om afbureaukratisering. Men uden at forstå tillidens væsen og fundament når man ikke særligt langt
  7. Velfærd må ikke koste ekstra, derimod skal der effektiviseres og optimeres på en måde, så borgerne kan få den bedst mulige kvalitet for pengene. Kvalitetsmanien har dog en konsekvens: Den har skabt en hel kultur, hvor arbejdspladser investerer tid og ressourcer på uendelig dokumentation af kvaliteten
  8. Den kyniske er, at kvalitetsreformen udelukkende tjente ét formål - nemlig at vinde det valg, som statsministeren havde besluttet sig for at udskrive