Emne

Kyoto-aftalen

Benzinsvin

EU indgik i 1995 en aftale med bilindustrien om at give energieffektivitet en mere fremtrædende plads i markedsføringen i stedet for fart og smartness. Hvor mange tager den aftale alvorligt - endsige kender den? MILJØ Bilannoncernes salgsargumenter er smartness, sikkerhed, fart, komfort, rummelighed og alt det kære legetøj, enhver bilist holder af...

Jo - bilerne bliver grønnere

Problemerne med trafikkens CO2-emissioner kan ikke kun løses via EU - hvert medlemsland har ansvar for at føre en miljømæssigt fornuftig trafikpolitik BILMILJØ Indlægget i Information den 20...

Hvordan sælger man opgøret med markedet?

For hvem gider køber noget, der ikke kan købes? FRIE ord Hvad er forskellen på Ekstra Bladet og Information? 931 kroner. Ekstra Bladet koster i årsabonnement (uden rabat men med søndagsudgaven indbefattet) 931 kroner mere end et årsbonnement på Information...

Den halve sandhed

Klodens store floddeltaer og lave kystsletter vil blive ubeboelige. Derfor er 'Don't worry, be happy' ikke en ansvarlig parole KLODEN Bjørn Lomborg analyserer sig frem til, at de fleste tidligere udarbejdede miljø-prognoser har vist sig ikke at holde...

Lomborg live

Der mangler noget virkelighed, sagde Kim Carstensen fra Verdensnaturfonden ved duelmøde med lektor Bjørn Lomborg Hvem holder de med, alle disse unge, åbne sind først i 20'erne, som de står der i snesevis foran dørene til to overbelastede elevatorer? At dømme efter deres goretexjakker, deres solide vandrestøvler og deres fornuftige rygsække holder de af friluftslivet, så måske er de små Jørgen Steen Nielsen'er, der forlængst har gennemskuet Bjørn Lomborgs "stærkt demagogiske bog", der er skrevet uden en "gnist selvstændig videnskabelig forskning", sådan som den rigtige Jørgen Steen Nielsen skrev her i avisen forrige fredag...

Miljø uden etik

Lomborg gør miljø til et rent økonomisk anliggende og glemmer alle etiske hensyn SMALSPOR Det er interessant at følge, hvordan Bjørn Lomborg får lov at sætte dagsordenen for miljødebatten, hvad enten det drejer sig om pesticider, drivhuseffekt eller sædkvalitet...

Lektor Lomborgs glade bagholdsangreb

Værnet af en hvirvelstorm af tal, fodnoter og påtaget objektivitet rykker Århus-lektoren i felten for at undergrave miljøengagementet til fordel for retten til ubekymrethed NY BOG Brevet fra forlaget Centrum, der følger med lektor Bjørn Lomborgs bog Verdens sande tilstand, er dateret den 11...

Drop Kyoto-aftalen

At skrue ned for energiforbruget og udvikle den vedvarende energi vil være et historisk spild af ressourcer, mener lektor Bjørn Lomborg, som er aktuel med ny bog Bjørn Lomborg mener, at verden bruger alt for mange penge på at bekæmpe drivhuseffekten...

Auken: Energipolitikken halter bagud

Målene i den danske energipolitik kan ikke nås uden skrappere midler, viser Svend Aukens redegørelse Det kniber med at opfylde målsætningerne i regeringens energipolitik, Energi 21...

Aukens miljø-regnskab vakler

Svend Aukens årlige miljøstatistik nærmer sig betænkeligt ren manipulation - det fremgår, at Danmarks CO2-bidrag skulle være faldende KYOTO Miljø- og energiminister Svend Auken har på et nyligt møde for energijournalister oplyst, at han ovenpå Kyoto-topmødet har sat sine styrelser til at beregne, hvor meget allerede gennemførte øststøtte-projekter har medført i sparet CO2...

Sider

Mest læste

  1. Kapitalistiske virksomheder skal tjene penge, også om 20-30 år. Derfor retter en stigende del af dem opmærksomheden mod ansvaret for mere end blot indtjeningen. I starten af ugen indgik Novo Nordisk en forpligtende klimaaftale med Verdensnaturfonden...
  2. Det 20. århundrede var oliens århundrede, hvor menneskeheden oplevede vækst og velstand som aldrig før. Det 21. århundrede bliver århundredet, hvor olieproduktionen begynder at falde. Spørgsmålet er, om vi vil overleve som art?
  3. Tilbage efter en kort pause ser Ejvind Larsen 1959 - 2006 i et tilbageblik
  4. Bjørn Lomborgs nye bog 'Cool it' er en populistisk samling selektive og yderst subjektive sandheder med meget lidt substans
  5. Hvad er der dog sket for Japan? Engang et foregangsland, der lagde jord til Kyoto-aftalen. I dag er landet blevet en klimanøler, der opfører dyre nye kulkraftværker, både hjemme og i udlandet
  6. Afskyeligt, hyklerisk og selvmodsigende, mener miljøbevægelserne
  7. Hvis bare politikerne og fagfolk læste nogle af de snart ti år gamle rapporter om emnet, der blev til under det forsvundne by- og boligministerium og under Miljøstyrelsen, kunne der gøres mange gode fund til nye miljøfremstød for bygningskulturen
  8. Miljøorganisationer slår alarm på Bali: EU's krav om grøn biodiesel forcerer rydningen af regnskov for at give plads til indonesiske palmeolieplantager. Hermed slippes et gigantisk lager af CO2 fri fra urgamle lagre i regnskovens tørvelag