Emne

magtens tredeling

Artikler
22. marts 2006

Hvad hviler vi på?

Demokratiske borgere tror ikke på deres værdier politisk, de diskuterer dem. Og den diskussion inddrager tradition, religion, kultur og værdier som kilder i en fortløbende diskussion, som bør være fundamentet for demokratiske samfund
28. juli 2006

Liberalt monopol

Det må betegnes som ærlig forbrugervejledning, at Venstre i alt sit kampagnemateriale, på sin hjemmeside og i enhver anden sammenhæng har fjernet tilføjelsen om det liberale parti. Det har blandt nogle i det borgerligt-liberale Danmark skabt så stor skuffelse, at de har fået mod på at udfordre det store regeringsparti. Valgkonsulent i Indenrigsministeriet Anne Birte Pade kan oplyse, at hun har modtaget ikke færre end 22 anmodninger om godkendelse af partinavne, der indeholder ordet liberal. Hun forventer, at alle disse sager "formentlig" ender hos justitsministeren. Men er det virkelig en minister, der er egnet tll at beslutte, om et foreslået partinavn kan godkendes? Da der er klar forskel mellem de to begreber, er det eksempelvis besynderligt, at et liberalt parti kan have noget imod nogle, der kalder sig liberalister. I det hele taget kan det vel diskuteres, om et begreb som 'liberal' kan gøres til genstand for eneret. Det er i hvert fald svært se, hvor det for alvor adskiller sig fra betegnelser som 'folkeparti' eller 'demokrater', der begge indgår i flere partiers navn.
12. september 2006

Dommere dømmer dummest

Folketingets politikere trænger stadigt dybere ind på domstolenes område og gør sig retfærdigere end dommerne. Formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, er altid klar med en kommentar om rettens rette afgørelse. Dermed presser han retsstaten. Overdommeriet har noget med globaliseringen at gøre. Den har efterladt et snævert nationalt råderum for beslutninger. Tilbage er mestendels blevet den indenlandske fordeling af tugt og glans, byrder og gevinster. Og da nu skattepolitikken er lagt død af Socialdemokraterne og mest bruges til intern selvhævdelse i VKO-blokken, står straffepolitikken tilbage som lokkende tribune for udskrigning af folkekære krav.
12. september 2006

'Glemmer grundloven'

Det sker for ofte, at Folketingets politikere glemmer at respektere magtens tredeling, mener Folketingets formand, Christian Mejdahl (V). Af samme grund har han besluttet at tage emnet op på en konference mellem regeringen og Folketinget i begyndelsen af oktober...
6. oktober 2006

Følelsernes folkestyre

Enkeltsager dominerer den politiske dagsorden
9. oktober 2006

Ligger demokratiet for døden i Vesten?

'Krigen mod terror' har kastet de vestlige demokratier ud i en permanent undtagelsestilstand - med en fremadskridende undergravelse af retsikkerheden og magtens tredeling til følge
9. oktober 2006

Monopolet og mennesket

Anders Morgenthaler giver hygge-programmet, Mads og Monopolet, en vis kant, mens det på P1 handler om mere end blot hygge, når Søren Krarup belærer de uvidende om, hvorfor menneskerettig-heder er djævlens værk
21. april 2007

Vi er på vej mod et kontrolsamfund

Jeg har på baggrund af mit lange forsvarerarbejde for Said Mansour et særdeles kvalificeret kendskab til, hvad Mansour-sagen i virkeligheden drejer sig om. Tredeling en illusion I Said Mansours sag er magtens tredeling en illusion...
26. maj 2007

'Af to onder er I det mindste...'

Den moderate afghanske mullah Sheik Muhammed Thayr Mufid foretrækker Vestens militære tilstede-værelse i Afghanistan frem for Talebans. Men allerhelst så han, at afghanerne løste deres problemer selv
12. juni 2007

For borgernes skyld bør vi have en ny EU-traktat

Det er de historiske forskelligheder og erfaringer, der er grunden til, at EU-landene er uenige om EU's charter om menneskerettigheder. Men det bliver borgerne, der taber vigtige rettigheder, hvis charteret ikke bliver inkorporeret i en ny EU-traktat, siger den danske EU-ekspert forsker Marlene Wind
Det er de historiske forskelligheder og erfaringer, der er grunden til, at EU-landene er uenige om EU's charter om menneskerettigheder. Men det bliver borgerne, der taber vigtige rettigheder, hvis charteret ikke bliver inkorporeret i en ny EU-traktat, siger den danske EU-ekspert forsker Marlene Wind

Sider

 • 24. februar 1999

  Lovenes ånd

  Montesquieus gamle værk fra 1748, 'Om lovenes ånd', er kommet i en ny oversættelse. Og hvilken fornyet aktualitet har bogen ikke fået netop nu efter Højesterets overraskende kendelse forleden om den såkaldte Tvindlov Ny bog Man skal helt hen til side 168 i Om Lovenes Ånd for at finde den anbefaling af magtens tredeling, som vi alle forbinder med Montesquieus navn: "En borgers politiske frihed er den sindsro der stammer fra den overbevisning enhver har om sin sikkerhed; og for at man kan have denne frihed, må regeringsformen være af en sådan art, at en borger ikke behøver at frygte en anden borger...
 • 15. oktober 2002

  Magtens tredeling

  Vores grundlov bryder princippet om magtens tredeling i flere paragraffer. Det kan sikre kritik – men det kan også muliggøre magtmisbrug. Væsentligst har det samlet magten hos regeringen
 • Kronik
  7. juni 1999

  Hvem har magten?

  Den danske grundlov er baseret på Montesquies tanker om magtens tredeling. Et princip, der skulle sikre mod magtmisbrug. Men allerede i sin tid frygtede den radikale statsminister C...
 • Nyhed
  6. juli 2020

  Mails sår tvivl om, hvorvidt nedlukningen af domstolene var i overensstemmelse med Grundloven

  Nye dokumenter kaster lys over nedlukningen af retsvæsenet under coronakrisen. Forløbet er på kant med Grundlovens princip om domstolenes uafhængighed, vurderer juridiske eksperter. Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet afviser kritikken
  Det kontroversielle forløb begyndte den 11. marts, få minutter inden statsminister Mette Frederiksen på direkte tv annoncerede den historiske nedlukning af Danmark.
 • Kronik
  6. august 2020

  Barn af ’barnebrud’: En forfatningsdomstol kan beskytte os mod ulovlige instrukser

  Støjbergs instrukssag understreger behovet for en forfatningsdomstol til at beskytte os, når en regering føler sig hævet over gældende lov og ikke længere respekterer institutioner sat i verden til at beskytte os borgere, skriver Jan Ole Haagensen i dette debatindlæg
  Jan Ole Haagensens forældre blev gift i 1960. Hans far var 18 år og hans mor lige blevet 17. De måtte ansøge om et såkaldt kongebrev for at blive gift. Dengang skulle en kvinde være 18 og en mand 21. Tilladelsen blev dengang givet efter en individuel vurdering.
 • Nyhed
  30. januar 2021

  Coronaudredning sætter spørgsmålstegn ved, om nedlukningen af domstolene var lovlig

  Det uafhængige ekspertudvalg, som Folketinget har nedsat til at granske håndteringen af COVID-19, sår fornyet tvivl om, hvorvidt grundloven blev overholdt under forårets nedlukning af domstolene. Justitsminister Nick Hækkerup afviser grundlovsbrud
  Justitsminister Nick Hækkerup afviser al kritik af sit ministeriums ageren. Han fastholder, at Justitsministeriet ikke pålagde Domstolsstyrelsen eller domstolene noget, men alene kom med opfordringer.
 • 2. marts 2006

  Ikke at tage sig selv alvorligt

  Den italienske filosof Gianni Vattimo ser sig selv som en, der aldrig har afstået fra at indtage 'kætterske' synspunkter. Han er især aktiv i kampen mod Berlusconis og kirkens magt over de italienske medier og samfundet
 • 16. februar 2008

  Ministerens tripel-rolle

  I sagen om udvisningen af de to tunesere er integrationsminister Birthe Rønn Hornbech både lovgivende, udøvende og dømmende magt. Magtens tredeling ophæves, og der handles i strid med grundloven, mener Ole Espersen
  Den dømmende magt sættes ud af spillet, når en minister kan foretage administrative udvisninger uden domstolskontrol.