Emne

magtens tredeling

2. marts 2006

Ikke at tage sig selv alvorligt

Den italienske filosof Gianni Vattimo ser sig selv som en, der aldrig har afstået fra at indtage 'kætterske' synspunkter. Han er især aktiv i kampen mod Berlusconis og kirkens magt over de italienske medier og samfundet
22. marts 2006

Hvad hviler vi på?

Demokratiske borgere tror ikke på deres værdier politisk, de diskuterer dem. Og den diskussion inddrager tradition, religion, kultur og værdier som kilder i en fortløbende diskussion, som bør være fundamentet for demokratiske samfund
24. marts 2006

Skæg og ballade i Danmark og Irak

Det handler om demokrati og magtens tredeling. Vi har det sjovt i Danmark og Irak, men nogle forstår ikke rigtig humoren-
28. juli 2006

Liberalt monopol

Det må betegnes som ærlig forbrugervejledning, at Venstre i alt sit kampagnemateriale, på sin hjemmeside og i enhver anden sammenhæng har fjernet tilføjelsen om det liberale parti. Det har blandt nogle i det borgerligt-liberale Danmark skabt så stor skuffelse, at de har fået mod på at udfordre det store regeringsparti. Valgkonsulent i Indenrigsministeriet Anne Birte Pade kan oplyse, at hun har modtaget ikke færre end 22 anmodninger om godkendelse af partinavne, der indeholder ordet liberal. Hun forventer, at alle disse sager "formentlig" ender hos justitsministeren. Men er det virkelig en minister, der er egnet tll at beslutte, om et foreslået partinavn kan godkendes? Da der er klar forskel mellem de to begreber, er det eksempelvis besynderligt, at et liberalt parti kan have noget imod nogle, der kalder sig liberalister. I det hele taget kan det vel diskuteres, om et begreb som 'liberal' kan gøres til genstand for eneret. Det er i hvert fald svært se, hvor det for alvor adskiller sig fra betegnelser som 'folkeparti' eller 'demokrater', der begge indgår i flere partiers navn.
12. september 2006

Dommere dømmer dummest

Folketingets politikere trænger stadigt dybere ind på domstolenes område og gør sig retfærdigere end dommerne. Formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, er altid klar med en kommentar om rettens rette afgørelse. Dermed presser han retsstaten. Overdommeriet har noget med globaliseringen at gøre. Den har efterladt et snævert nationalt råderum for beslutninger. Tilbage er mestendels blevet den indenlandske fordeling af tugt og glans, byrder og gevinster. Og da nu skattepolitikken er lagt død af Socialdemokraterne og mest bruges til intern selvhævdelse i VKO-blokken, står straffepolitikken tilbage som lokkende tribune for udskrigning af folkekære krav.
12. september 2006

'Glemmer grundloven'

Det sker for ofte, at Folketingets politikere glemmer at respektere magtens tredeling, mener Folketingets formand, Christian Mejdahl (V). Af samme grund har han besluttet at tage emnet op på en konference mellem regeringen og Folketinget i begyndelsen af oktober...
6. oktober 2006

Følelsernes folkestyre

Enkeltsager dominerer den politiske dagsorden
9. oktober 2006

Ligger demokratiet for døden i Vesten?

'Krigen mod terror' har kastet de vestlige demokratier ud i en permanent undtagelsestilstand - med en fremadskridende undergravelse af retsikkerheden og magtens tredeling til følge
9. oktober 2006

Monopolet og mennesket

Anders Morgenthaler giver hygge-programmet, Mads og Monopolet, en vis kant, mens det på P1 handler om mere end blot hygge, når Søren Krarup belærer de uvidende om, hvorfor menneskerettig-heder er djævlens værk
5. marts 2007

Magtens tre-deling er.... hov?

En menneskeretsorganisation citerer vidner, der siger, at MKO mishandler sine egne. EU har vedtaget, at MKO er terrorister. Og den sag er hot i Danmark, blandt andet var udenrigsmininsteren i samråd i fredags...

Sider

 • 15. oktober 2002

  Magtens tredeling

  Vores grundlov bryder princippet om magtens tredeling i flere paragraffer. Det kan sikre kritik – men det kan også muliggøre magtmisbrug. Væsentligst har det samlet magten hos regeringen
 • Kronik
  29. september 1997

  Del magten i fire

  I en internationaliseret verden bestående af delkulturer magter nationalstaten ikke de offentlige opgaver, der trænger sig mest på: Konfliktløsning og mægling. En ny instans må til RET BESET Magtens tredeling hyldes som en enestående bedrift i politisk teori, og har i lyset heraf fået lov til at stå urørt tilbage...
 • 24. februar 1999

  Lovenes ånd

  Montesquieus gamle værk fra 1748, 'Om lovenes ånd', er kommet i en ny oversættelse. Og hvilken fornyet aktualitet har bogen ikke fået netop nu efter Højesterets overraskende kendelse forleden om den såkaldte Tvindlov Ny bog Man skal helt hen til side 168 i Om Lovenes Ånd for at finde den anbefaling af magtens tredeling, som vi alle forbinder med Montesquieus navn: "En borgers politiske frihed er den sindsro der stammer fra den overbevisning enhver har om sin sikkerhed; og for at man kan have denne frihed, må regeringsformen være af en sådan art, at en borger ikke behøver at frygte en anden borger...
 • 26. februar 1999

  Barnetroen

  Charles de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu og Tvind - eller noget om at få sin barnetro bekræftet FRIE ord Grundloven står over Folketinget, sagde min far og så betydningsfuldt på mig...
 • 24. oktober 2001

  Er historien verdens overdommer?

  Karl Poppers ’Det åbne samfund og dets fjender’ er en beundringsværdig manifestation af mistillid til magt
 • 27. november 2004

  Et bragende skærsommernats-drøn

  Vibeke Wredes drømmetydning af William Shakespeare på Folketeatret rummer det hele – inklusive et håndværkertilbud, man ikke kan afslå
 • 18. februar 2006

  En dårlig ide

  Demokratiet lever som fremhævet utallige gange på denne plads af magtens tredeling og de grundlæggende idealer om borgerrettigheder – ytrings-, forsamlings-, religions- og meningsfrihed. Forsvinder disse i kampen mod terror underminerer vi det demokrati, vi siger, vi kæmper for at forsvare.
 • 22. december 2005

  Gensyn med Watergate

  Bush-regeringen har gjort Nixons magtmisbrug til et aktuelt problem