Emne

malaria

Fra forbandelse til parlamentsmedlem

Takket være en vilje af stål og fremsynet lovgivning har døv 30-årig kæmpet sig op fra landsbyens marker til en plads i Ugandas parlament Da Alex Ndeezi var 15 år, blev han totalt døv efter et kraftigt tilfælde af malaria...

Et normalt liv

Uige i det nordlige Angola har i to år været i FN-systemets sidste fase før evakuering Jeg ved ikke, hvor min kone og syv børn er. Pludselig angreb UNITA, og vi kom væk fra hinanden...

LÆSERDEBAT

Malaria eller hvide 26. OKT. – I en vestafrikansk by er der opstillet en statue af en malariamyg. De taknemmelige indbyggere foretrækker nemlig dette hæslige udyr fremfor de langt værre konsekvenser af europæisk indblanding...

Folkelig deltagelse

Verdensbankens præsident James Wolfensohn taler om folkelige deltagelse som basis for social forandring. Uden for i Prags gader demonstrerer ’folket’ Udefra Det er sjette gang, jeg står foran Dem som præsident for Verdensbanken – og det er min første tale i min anden periode som præsident...

overblik

Dansk økonomi i smult vande *Dansk økonomi er igen på vej op efter den opbremsning, Pinsepakken var skyld i. Eksporten stiger, og det indenlandske forbrug er også på vej op. Det Danske Handelskammer forventer i en ny analyse af konjunkturerne, at bruttonationalproduktet i Danmark vil stige 2,0 procent i år og 2,3 procent næste år...

At skyde myg med kanoner

For mange myg, fugle og mennesker på ét sted er årsagen til, at farlige virus kan spredes, siger dansk ekspert efter meldinger om nye udbrud af Vestnil-virus i New York Virus Eksotiske virusepidemier i verdens store metropoler er for længst blevet en del af populærkulturens mange skrækscenarier...

Afrikansk katastrofe

Aids-konference i Sydafrika er slut - dette er et uddrag af Sydafrikas præsident Thabo Mbekis tale til forsamlingen Udefra De mødes i et land, hvis borgere først for ganske nylig har fået frihed og demokrati i gave...

Lille stor plage

Malariamyggen plager Israel - nu starter en bakteriologisk krig FOMAT - SOMMERTILLÆG TEL AVIV - Ingen sommer uden myggeplage! Det kender man også til i Israel, men her, som det er tilfældet mange andre steder på kloden, nøjes insekterne ikke med at efterlade kløende myggestik på arme og ben; malaria er en af de ting, myggen også kan have med sig...

Det irakiske folk lider

Før Golfkrigen var Irak en velstående oliestat. Efter ti år med FN-embargo er der nu i gadebilledet underernærede børn og cigaretsælgende professorer Ofrene Fejlernæring har efter alt at dømme kostet flere hundrede tusinde børn livet, adgangen til rent vand er blevet drastisk forringet, og arbejdsløsheden er eksploderet...

Kvinden som kampzone

Stærke politiske fronter. Egeninteresser. Øko-nomi. FN's kvinde-konference i New York var et klart billede på, at kvinderettigheder ikke alene handler om kærlighed til kønnet men også om krig Så kom kvindernes rettigheder igen på dagsordenen...

Sider

Mest læste

  1. – og hvad så med de langfristede huslån, om jeg må spørge
  2. På fem år er antallet af batwa-pygmæer i det centrale Afrika mere end halveret. Trods hjælpeprojekter og alverdens goodwill er de små folks overlevelse truet af diskrimination og sygdomme
  3. Medicinalgiganter er blevet afsløret i at misbruge fattige, som ovenikøbet får alt for lidt ud af forskningen. En lille indsats i u-lande kunne ellers gøre en stor forskel Medicinsk apartheid En ti-årig pige i Nigeria...
  4. Lensgrevinde Charlotte Knuth nåede kun at tage én pille, så begyndte hendes verden at gå i opløsning. Malariamedicinen Lariam blev udviklet tilbage i 1960’erne, og midlet udskrives stadig. Der skulle gå årtier, før man tog bivirkningerne alvorligt
  5. Hvert år dør 23 millioner mennesker i u-landene af beskidt vand - i et af de fattigste afrikanske lande, Malawi, har op mod 70 pct. af landbefolkningen ingen adgang til rent vand...
  6. Jesus har ikke længere den nødvendige 'star quality'. Det har Bill Gates. Plus en plads i Himmerige Frie ord Talløse er vi, som har elsket at hade ham. Set ham som personificeringen af den rå, amerikanske kapitalisme med dens umådeholdne profitbegær...
  7. I 1960'erne troede man, at kloden var ved at være befriet for malaria. Men midlerne mod sygdommen bliver i stigende grad virkningsløse EPIDEMI I 1994 registrerede Statens Seruminstitut 131 tilfælde af malaria blandt danskere...
  8. Dagligt mister over 5.000 mænd og kvinder livet på grund af arbejdsulykker eller sygdomme, der er forårsaget af deres arbejde, viser rapport fra ILO