Emne

markedsgørelse

Artikler
Leder
24. december 2007

(Selv)god jul

Individualiseringen, rettighedstænkningen og den rationelle kalkule har gode kår. Det har til gengæld ikke de ikke-målbare og unyttige værdier som velvære, samvær og – man tør næsten ikke sige det – solidaritet
Kommentar
15. november 2007

Valgets lære for S: For lidt alternativ - og for sent

Læren af valget er, at S i for ringe grad repræsenterede et politisk alternativ til regeringen. Under Helle Thorning-Schmidts ledelse har partiet langt hen ad vejen kun haft velfærden som det politiske alternativ
Læserbrev
30. oktober 2007

Hvilken offentlig sektor?

Velfærden og indretning af den offentlige sektor og hermed kvalitetsreformen tegner til at blive centrale temaer i valgkampen. En undersøgelse af reformens 180 forslag viser, at kvalitetsreformen er langt overvejende en styrings- og administrationsreform, ikke en velfærdsreform
Velfærd og den offentlige sektor er emner, som hurtigt kan blive centrale i valgkampen. Men regeringens oplæg til en kvalitetsreform betyder kun mere topstyring og kvantitativ kontrol
Baggrund
27. oktober 2007

Valgkampen og velfærdens oversete helte

Den utroligt vellykkede modernisering af det danske samfund gennem de seneste 25 år gør det mindre vigtigt, hvem der vinder valget. Sammen med fagbevægelsen vil Thorning og Vestager nødvendigvis videreføre den ny-korporativisme, som Fogh mesterligt har videreført fra Nyrup og Schlüter
Vinderne. Når en godhedsindustriens førstemand som Jørgen Poulsen stiller på for et parti, der accepterer 24-årsreglen, så er der tale om en ny konsensus. Det var fagbevægelsen der gennem to årtier banede vejen for den - og Ny Alliance, der står til at høste den politiske gevinst.
Analyse
19. oktober 2007

Er Fogh garanten for det socialdemokratiske velfærdsdanmark?

Det er sensationelt, at en regering i opinionsmålinger midt i anden valgperiode står til at bevare sit flertal. En splittet og frygtsom opposition forærer Fogh glansen fra det velfungerende danske demokrati
Det er sensationelt, at en regering i opinionsmålinger midt i anden valgperiode står til at bevare sit flertal. En splittet og frygtsom opposition forærer Fogh glansen fra det velfungerende danske demokrati
Leder
17. oktober 2007

Ind med sproget

"Det er ikke noget, man umiddelbart vil mærke, men om ti år vil de danske virksomheder få et problem"Alex Klinge, institutleder CBS
Kronik
17. oktober 2007

Revolutionen i sundhedssektoren

Sundhedssektoren er et kerneeksempel på, hvordan VK-regeringen forsøger at gennemføre en snigende markedsgørelse af velfærdssamfundet. Den markedsgørelsen skal imødegås af massiv modstand fra alle os, der mener, at sundhed skal være for alle
De private hospitaler står på spring for at overtage opgaver fra det offentlige sygehusvæsen. Men når private selskaber tjener penge på sygdom og selv er med til at definere, hvad sygdom er, så har de interesse i at gøre flere mennesker syge - især de rige.
Kronik
16. oktober 2007

Den individuelle revolution

For fagbevægelsen indebærer regeringens mantra om individualisering og markedsgørelse et angreb på vores fundament - og på muligheden for at arbejde med kollektive løsninger i konstruktiv dialog med arbejdsgivere og overfor det politiske system
For fagbevægelsen indebærer regeringens mantra om individualisering og markedsgørelse et angreb på vores fundament - og på muligheden for at arbejde med kollektive løsninger i konstruktiv dialog med arbejdsgivere og overfor det politiske system
Kommentar
20. september 2007

Velfærden er ikke velforvaret med reformerne

Kvalitetsreformens nyliberalt inspirerede styringsmodel er bygget op omkring indskrænkning af offentlig ansattes frihedsgrader og professionelle råderum gennem øget topstyring og private management-former
3. september 2007

Husk at fjumre lidt

Vi skal karriereplanlægge helt fra folkeskolen, vi skal helst ikke have sabbatår efter gymnasiet og lade være med at fjumre på universitetet
Vi skal karriereplanlægge helt fra folkeskolen, vi skal helst ikke have sabbatår efter gymnasiet og lade være med at fjumre på universitetet

Sider

 • 14. januar 2005

  ’Det er tyndbenet kritik’

  Arkitekten bag det udskældte taxametersystem, den pensionerede styrelseschef Berrit Hansen, træder nu offentligt frem og svarer kritikerne
 • Kronik
  4. november 2008

  Danmark er blevet en kommerciel servicevirksomhed

  Vi skal huske på, at vi er borgere - ikke kunder, og at Danmark er et samfund - ikke en forretning
  Når man taler om -Forretningen Danmark-, får vi et forfalsket billede af virkeligheden. Vi er ikke kunder, der kan klage og få byttet alt. Vi er borgere i et samfund.
 • 8. marts 2008

  De-tox! Om hangen til renhed og perfektion...

  Trangen til renhed og perfektion er mildest talt ikke ny. Men i dag er den forestilling distribueret på markedet
 • 17. maj 2006

  Fra borger til bruger

  Den nye bibliotekslov gør bibliotekerne til passive formidlere af materiale, hvor de før skulle bidrage til borgernes selvstændige meningsdannelse, mener afdelingsbibliotekar Frank Nørregaard
 • 5. oktober 2006

  Menneskene blev bare ikke globale

  Det er ikke så sjovt, og det er slet ikke dramatisk, men det er nok rigtigt: Der er ifølge den norske socialantropolog Thomas Hylland Eriksen mere både-og end enten-eller i verden
 • 16. juli 2005

  Stop hadet til Den Anden

  Peter Jonasson (PJ) skriver den 6. juli, at det EU-positive centrum-venstre ikke har betydning, fordi man ikke kan se forskel på den og den borgerlige fløj mht. EU. Der er brug for en ny seriøs EU-kritisk organisation på venstrefløjen...
 • Kronik
  23. august 2001

  Globalskabens årti

  Verden har længe været international – tænk bare på kirken! Problemet i dag er ikke globaliseringen, men at der er for lidt af den, og at den bruges som undskyldning for det, der burde være politik
 • Kronik
  29. januar 2009

  Massemediernes reelle dagsorden er manipulation

  TV2's serie 'Skolen - verdensklasse på 100 dage' handler om læringsstile - et princip om, at den enkelte elev lærer bedst ved at se, høre, røre eller gøre. Det fremstilles som et videnskabeligt forsøg med en given sandhed