Emne

medielicens

10. maj 2006

Silvan-forliget

Kenneth Plummer vil lave en historiekanal med arkivet - det er en god kommerciel tankegang, hvor man kan lave en hel kanal næsten gratis. Men hvis public service skal give mening også for de kommende generationer, skal arkivet mere end det. Når BBC står som forbillede, er det ikke blot som broadcaster. Nej, BBC er gået foran og har vist, hvordan man udnytter internettets muligheder for ikke blot at formidle, men også at gøre sine brugere til aktive deltagere og gøre arkivoptagelser til råmateriale for borgernes kreativitet - og har dermed gjort sit for at genopfinde public service for de nye medier. Det er i det mindste et forsøg på et positivt public service-begreb. Regeringen definerer public service negativt: Det er eksempelvis ikke en SMS. Det er selvfølgelig en begyndelse, men alt andet lige en fattig vision for fremtidens mediebillede.
7. juni 2006

Medieforsker: Sejr for Danmarks Radio

Medieforsker udråber Danmarks Radio til vindere i gårsdagens medieforlig. DR får flere midler og ny tv-kanal
7. juni 2006

Hele Danmarks DR

Den virkelige vinder i medieforliget - DR - er ikke så meget begunstiget af de enkelte tiltag, som af forligets bredde. Efter en lang årrække med stor politisk splid om DR's rolle i mediebilledet, har nu næsten alle folketingets partier skrevet under på formuleringen: "DR skal videreføres og udvikles som hele Danmarks udbyder af public service." DR fik langt fra alle de penge, som generaldirektør Kenneth Plummer havde ønsket sig til digitalisering af arkiverne og til en børne- og historiekanal, men DR fik en fremtidssikring i form af en ny medielicens og i form af bred politisk opbakning. Det kan vise sig at være mere værd end kroner og øre. /nt
6. januar 2007

Glade amatører

DR har det bedst med en flok glade amatører i spidsen. Ganske vist synes problemerne at hagle ned over DR. Næsten hver dag bringer dårligt nyt fra Amager: budgetoverskridelser, nedskæringer, faldende seertal, fyringer, politisk kritik, identitetskrise, intern splid, flytterod og pladsmangel. Meget kunne derfor tale for, at der er brug for økonomisk indsigt i lokalet, når den nyudnævnte bestyrelse træder sammen første gang om godt to uger. Men hvad der er endnu mere brug for, er folkelig forankring i bestyrelsen, for at de nu endnu flere danskere, der skal betale den nye medielicens, oplever, at den indkrævning har en vis legitimitet. Det er svært at se, hvordan professionelle bestyrelsesmedlemmer skulle kunne levere den - med mindre legitimitet kan opnås med fokusgrupper og seerundersøgelser. Men det kan den ikke. DR's aktiviteter er et offentligt anliggende, og ledelsen af DR er derfor politisk. På sin vis har DR brug for Katrine Winkel Holm.
11. januar 2007

Betal din præmie af lumpenhed

DR’s medielicens burde hedde tvangslicens, for man er tvunget til at betale, hvis man har en internetopkobling eller en mobiltelefon
29. januar 2007

Medielicensen indlemmer alle i fællesskabet

En gammel juridisk definition sikrer DR’s statsmonopol
20. marts 2007

Fra meningsfuld radiolicens til meningsløs medielicens

Danskerne er i 80 år blevet afkrævet lices til Danmarks Radio. Og mens afgiften i sin tid var velbegrundet, har de senere års teknologiske udvikling undermineret fortidens gode argumenter
22. juni 2007

K: DR kan hive sortseere i retten

Oppositionen vil ændre licenssystemet, så alle husstande skal betale licens. Konservative fastholder systemet, men siger, at DR kan hive sortseere i retten
Kommentar
12. juli 2007

Medielicensen er benspænd

Den er et sminket lig, som kun fortjener at hugges op, inden den når at rette ubodelig skade på sagesløse såsom DR
DR har ført en ihærdig kampagne for at få fok til at betale deres licens, men med indførelsen af medielicensen har politikerne gjort DR-s seere endnu mere uvillige til at betale.
27. marts 2007

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information

Sider