Emne

miljøproblemer

10. maj 2006

Kina sætter miljøet på dagsordenen

Kina tager for alvor fat på landets enorme miljøproblemer, der er fulgt med den økonomiske vækst
11. maj 2006

Sikkerhed går over grænser

To ministre fra to af Danmarks yndlingslande i Afrika fortæller sammen med udviklingsminister Ulla Tørnæs om planerne for, hvordan udviklingen skal lykkes på et kontinent i uro
13. maj 2006

Oprydning

Og hvordan er det gået så galt. Svaret er, at ideologi og værdikamp har spærret for fornuften. Som Venstres energiordfører Lars Lilleholt sagde her i avisen torsdag, så var det vigtigt at gøre op med den tidligere regerings miljøpolitik: "Der skulle ryddes op," sagde Lilleholt. Og det blev der så i en grad, at miljø- og energipolitikken i Danmark mest ligner et ekspeditionskontor for EU-direktiver. Den daværende SR-regerings gradvise omlægning af skatter fra arbejde til miljø blev sat helt i stå af skattestoppet, og senest måtte regeringen melde pas på ønsket om lavere afgift på biobrændstof. En energiform, som går sin sejrsgang i blandt andet nabolandet Sverige. Miljø og alternative energiformer er kommet højt op på den internationale dagorden. Man kan håbe, at den danske regering opdager det, før løbet er kørt.
13. maj 2006

Gode intentioner, svær realitet

Den danske miljøminister er i Kina for at sælge dansk miljøteknologi til et land, der ikke længere kan ignorere sine forureningsproblemer
18. maj 2006

Rigtig lykkelig nedtur!

Kan vi geare om til fremtidens knaphed på ressourcer? Vort økonomiske apparat bliver det svageste punkt. Men hvis ikke vores kultur skal bryde sammen, må nedturen gøres behagelig, mener dagens kronikør forud for mandagens konference om succesrig omstilling til bæredygtighed
20. maj 2006

Danmark i EU

Hvis bådflygtningene sydfra er middelhavslandenes eget problem, som de selv - for nu at blive i Dansk Folkepartis friske sprogbrug - må rode med, hvorfor var samme Folkeparti så så synligt skuffede, da visse af de europæiske lande tog lidt tid om at bakke op om Danmark, da Muhammed-krisen var på sit højeste? Hvad forventer regeringens støtteparti - og regeringen med - fra Unionen, som vi ikke selv vil levere? Spørgsmålet er naturligvis retorisk, for svaret er ligetil: solidaritet er hvad hele Danmark regner med fra vore venner, samhandelspartnere og naboer i det europæiske samarbejde. Fra miljøproblemer til fugleinfluenza ser vi mod EU. Mens vi til gengæld selv holder på vores forbehold, vores udlændingepolitik, vores østaftale vendt mod fremmed arbejdskraft, vores bedste ven George Bush, vores ret til vist nok ikke at ville lukke tyrkerne ind i Unionen, selv om vi ikke siger det så direkte. Og så videre. I Bruxelles tales der af og til om, hvem der har noget kapital tilbage på kontoen. EU's altså. F.eks. havde Danmark megen goodwill, efter at en nybagt statsminister Fogh Rasmussen dygtigt og med sikker hånd afsluttede EU's arbejde med at forhandle de ti nye østlande ind i fællesskabet under det danske EU-formandskab. Men pt. er vi i gang med at køre kontoen i bund, Vi vil 'have your cake and eat it', som det herligt hedder på engelsk - spise vores del af kagen, mens vi holder på retten til at beholde stykket selv.
26. maj 2006

Hvor blev de store gamle af?

Hvorfor uddør samfund, og har vores eget nogen chance? Den amerikanske antropolog Jared Diamond, der to gange tidligere har vundet The Science Book Prize, er favorit igen i år
30. maj 2006

'Politikere mangler mod til visioner'

En af dansk erhvervslivs tunge ledere kalder danske politikere bagstræberiske i indsatsen for at bremse klimatruslen. Nu tager en række store virksomheder selv nye skridt mod bæredygtighed
2. juni 2006

Paradigmeskift - eller grøn sminke

De første advarsler om miljøproblemerne stammer helt tilbage fra 1962 med Rachel Carsons The Silent Spring. I 1972 kom så Grænser for Vækst med hovedbudskabet, at en endelig klode har grænser for materiel vækst på grund af begrænsede ressourcer og begrænsede muligheder for at neutralisere affaldsstofferne...
7. juni 2006

Høj pris for økonomisk fremskridt

For to kinesiske landsbyer var en eksplosion i antallet af kræfttilfælde prisen for højere levestandard

Sider

 • 6. december 2002

  Da smoggen forsvandt

  London rammes ikke længere af dræbertåge, og ozonhullet bliver mindre. Det kan nytte at kæmpe for miljøforbedringer
 • 20. september 1999

  Forsigtighed og ansvar

  Hovedværk om etik i genetikkens og bioteknologiens tidsalder på dansk Ny bog Det er måske ikke gået op for så mange endnu. Men naturvidenskabens position i samfundet har siden udviklingen af genteknologien de sidste 10-20 år ændret sig betydeligt...
 • 28. juli 2000

  Hvad er det, der driver disse hval-elskere?

  Kampagnen mod den færøske hvalfangst er udtryk for en pseudo-religiøs dyrkelse af hvalen, udført ikke af Herrens hyrder, men Hvalens Grindedrab I et læserbrev tirsdag den 25...
 • 11. december 1997

  Den varme krig

  Forudsætningen for at få løst miljøproblemerne er, at vi får begrænset den individuelle ret til at gøre, som man vil, uden hensyn til andre Klimakonference Verden er i gang med et af menneskehedens største eksperimenter i målestokken 1 til 1...
 • 3. marts 2007

  Det 21. århundredes konflikter

  Fremtidsscenarier. Hvilken konflikt bliver den dominerende for det 21. århundrede? Det har Prospect Magazine spurgt 100 tænkere og forfattere om. Pessimismen i deres svar er slående og viser, hvor meget tidsånden har ændret sig siden de fremtidsfortrøsningsfulde 1990'ere
 • 31. juli 2006

  Skaldelige brændeovne

  Kommunerne får et problem, når de pr. 1. januar 2007 skal forvalte miljøområdet. Hidtil har de skønsmæssigt kunne afgøre, om skorstenen fra en påklaget brændeovn medfører alvorlige nabogener, og om der skal gives påbud om afhjælpende foranstaltninger...
 • Klumme
  26. april 2017

  Det er ikke af ond vilje, når supermarkeder sælger vandslugende avokadoer

  Ngo’er er gode til at udpege særskilt store problemer som den nylige skandale om vandslugende avokadoer i Chile, men skal man løse de grundlæggende udfordringer for supermarkeder og andre indkøbere, er der brug for et systematiseret globalt samarbejde
  Ngo’er er gode til at udpege særskilt store problemer som den nylige skandale om vandslugende avokadoer i Chile, men skal man løse de grundlæggende udfordringer for supermarkeder og andre indkøbere, er der brug for et systematiseret globalt samarbejde
 • Baggrund
  5. april 2017

  Skovene fældes med stadig større hast i Sydamerika

  I 1990’erne lykkedes det at bremse den værste afskovning i Amazonas. Nu fældes de sydamerikanske skove igen med alarmerende hast, og en af de store syndere er Burger King, hævder miljøorganisationer i ny rapport.
  Efter at skovrydningen i Sydamerika er aftaget år for, er udviklingen nu vendt, så der de seneste år er blevet fældet mere skov.