Emne

ministerier

17. juni 1998

Sponsorernes indtog i forskningen

Hesten bider ikke den hånd der fodrer - og det er en fare for fri forskning FRIHED Sammenlignet med andre højtudviklede lande har Danmarks indsats i forskningen traditionelt ligget lavt...
13. juni 1998

Ministerielle pudler med magt

I Frankrig er ministersekretariaterne, der sammenlagt kan tælle op til 600 rådgivere, er entraditionel og meget omstridt magtfaktor PARIS - Ministre, der omgiver sig med deres eget personlige hold af håndplukkede rådgivere, skudt ind mellem den politisk ansvarlige minister og centraladministrationens embedsmænd - det er måske et forholdvis nyt fænomen af beskedent omfang i Danmark, men i Frankrig er det et indgroet system, overudviklet og omdiskuteret...
9. juni 1998

Test din almenviden

60 spørgsmål til journalistspirerne Danmarks Journalisthøjskole har i år haft 1.210 ansøgere til 225 pladser. De 60 spørgsmål indgår som en af flere opgaver under optagelsesprøven...
4. juni 1998

Djøficeringen af alting

Taler vi om kultur, er det helt sikkert, at det overrumplende værk aldrig kommer fra rationaliserings-eksperter. Og den orden, de måtte bringe, har intet at gøre med indhold APPARAT-NIKKER De er overalt, DJØF'erne, stjernerne fra Dansk Jurist- og Økonomforbund...
27. maj 1998

Åbenhed i EU og i Danmark

Af KURT LOFTKJÆR,og JOHN DAMM SØRENSEN Komiteen for reel åbenhed i den offentlige forvaltning 'Man må spørge sig selv om, hvordan er det muligt for den danske udenrigs-minister at arbejde for åbenhed i EU samtidig med, at udenrigsministeren fortsat modarbejder reel åbenhed i Danmark' AMSTERDAM Som ved tidligere afstemninger til EF/EU har de danske politikere på ny taget festtalerne frem om åbenhed og demokrati...
20. maj 1998

Rapport: Danske ministre passive over for EU

De ved ikke nok og bliver for sent inddraget - eller bliver hjemme, siger undersøgelse De danske ministre har kun begrænset indflydelse på udformningen af den daglige EU-politik...
18. maj 1998

'Icewater! Icewater!'

Ghana uden vand og el - hvem interesserer sig for det overlevelse "Icewater, icewater!". En ghanesisk kvinde går rundt med en balje fyldt med poser med isvand på hovedet, som hun forsøger at sælge...
7. maj 1998

Nyhedsoverblik

Regeringen stopper storkonflikten *Regeringen gennemfører inden store bededag et politisk indgreb, der sætter en stopper for storkonflikten. "Arbejdsmarkedets parter har ikke løst deres opgave," lød statsminister Poul Nyrup Rasmussens begrundelse for det politiske indgreb, som der er politisk flertal for...
20. april 1998

Mistænkeliggørelse af skønlitterære forfattere

Siden 1970' erne har forfattererhvervet i stigende grad udviklet sig til et lavstatusområde. Jo mere proletariserede vi bliver, desto sværere bliver det at trænge igennem hos ministerier og institutioner FORFATTERE I et indlæg den 6...
30. marts 1998

Ministeriet, der ikke blev til noget

Regeringen har valgt den værst tænkelige løsning - Hvad mener regeringen egentlig med ønsket om mere kvalitet og bedre ressourceudnyttelse på uddannelsesområdet UDDANNELSE En af de spændende tanker, der lød rygter om, før regeringsgrundlaget blev offentliggjort, var et superministerium...

Sider

 • 22. august 2001

  Modersmål forbudt for tosprogede børn

  Mange tosprogede børn i daginstitution og dagpleje må ikke tale deres modersmål. Det er i strid med FN’s børnekonvention
 • 8. november 2001

  WTO for begyndere

  *Global frihandel WTO er en forkortelse for World Trade Organization. Formålet med WTO er, at »forbedre velfærden for befolkningerne i medlemslandene« ved at nedbryde barrierer for samhandel...
 • 10. juni 2008

  Ministeren, 'jomfrubruden' og striden, der splittede en nation

  Da en muslimsk mand fik omgående skilsmisse, fordi hans hustru havde løjet om at være jomfru, var reaktionen i Frankrig hysterisk - og i centrum for debatten stod en politiker med sin egen højest personlige indfaldsvinkel til sagen, justitsminister Rachida Dati
  Den franske justitsminister, Rachida Dati, fik for alvor ørerne i maskinen, da hun kommenterede sagen om -jomfrubruden-.
 • Kronik
  6. maj 2008

  Det kvalitetsstemplede samfund

  Velfærd må ikke koste ekstra, derimod skal der effektiviseres og optimeres på en måde, så borgerne kan få den bedst mulige kvalitet for pengene. Kvalitetsmanien har dog en konsekvens: Den har skabt en hel kultur, hvor arbejdspladser investerer tid og ressourcer på uendelig dokumentation af kvaliteten
  Mange offentligt ansatte er hårdt presset af bureaukratisk kvalitetsmåling af deres eget arbejde - de er utilfredse over mistilliden til deres faglighed. Mange kræver respekt - og mere i løn.
 • 23. december 1997

  Sproget er et skarpladt våben

  Sproget fuld af magtkampe og der er masser af billige tricks at lure af, hvis man gerne vil slå igennem på den verbale slagmark Hvad betyder udtrykket "sprogets magt" egentlig? Er det en kliché? Hvem får magt gennem sproget, og er nogle former for sprog mere magtfulde end andre?, spurgte Information Kristian Koch, der er lektor på Institut for retorik ved Københavns Universitet...
 • 22. september 1998

  Viden er magt

  Magten i Danmark er ikke koncentreret omkring personer, men omkring retten til at bestemme, hvordan man skal tale om samfundet. Den vidensmagt har i de sidste 30 år ligget hos Finansministeriet Først kom turen til Arbejdsministeriet, så Miljøministeriet, Kulturministeriet, Erhvervsministeriet og nu Undervisningsministeriet...
 • 4. august 2005

  Kriminaliteten i Kosovo får snart følger

  Kosovo er central for handel med våben, narko og kvinder. Snart ventes oprydning på højt niveau
 • 18. juni 2008

  Vi har nordisk rekord i svag homopolitik

  Norge og Sverige har en homo-ombudsmand, der beskytter homoseksuelles rettigheder, mens Danmark ingen ombud eller minister har, som beskytter bøsser og lesbiskes rettigheder. For svagt at der ikke findes en instans, der tager hånd om diskrimination af minoriteter, mener professor i kønsforskning, Drude Dahlerup
  To italienske lesbiske kysser og fejrer det bryllup, som de ikke officielt kan gennemføre på grund af modstand fra Vatikanet og landets Berlusconis regering. Herhjemme findes partnerskab, men regeringen vil ikke blåstemple homoer som diskriminerede, så de kan få EU-støtte til sportsarrangement.