Emne

mistrivsel

Artikler
Kronik
23. januar 2023

Efterskolerne løfter en vigtig trivselsopgave, som ikke kan reduceres til et spørgsmål om økonomi

Den mentale mistrivselskrise blandt børn og unge afhjælpes ikke ved at sløjfe muligheden for at tage på efterskole i tiende klasse. Tværtimod. Efterskolerne lærer unge at se udad frem for indad med fællesskabet som et nødvendigt værn mod psykologisering
Efterskolen er stedet, hvor dannelse er i højsædet, og uddannelse bliver et biprodukt. Stedet, hvor de unge løfter blikket og får øje på verden
Kommentar
5. januar 2023

50 år efter ’Wages for housework’-kampagnen undervurderer vi stadig værdien af omsorgsarbejde

Værdisættelse af omsorgsarbejde er ikke længere kun en kamp for ligestilling, men et bredere spørgsmål om at indrette et samfund, hvor mennesker i alle aldre kan leve et liv uden stress og med adgang til den behøvede omsorg gennem hele deres liv
Når vi kollektivt underkender den økonomiske værdi af omsorg, er det let at underprioritere den, skriver Benedicte Zacho i denne kommentar. Arkivfoto.
Kronik
2. januar 2023

Et nyt sundhedsvæsen skal bygge på ekspertviden og have fokus på forebyggelse og nærvær

En fremtidssikring af sundhedsvæsnet bør ske i samarbejde med eksperter, der ikke udvælges af politikere. Coronapandemien bør evalueres for ikke at gentage disproportionale tiltag, som skader børn og unge. Og så skal der fokus på forebyggelse og nærvær
Det bliver fremover endnu vigtigere, at den knappe sygehuskapacitet reserveres til borgere med behov for højt specialiseret indsats.
Mistrivsel
2. januar 2023

For at øge trivslen blandt børn og unge dropper Odense den traditionelle børne- og ungepolitik

Odense Kommune vil sætte ind over for voksende mistrivsel blandt børn og unge og har erstattet den eksisterende børne- og ungepolitik med en vision, som skal nedbryde silotænkning i kommunen. Bedre sammenhæng kan gøre en forskel, mener ekspert
I Odense Kommunes nye politik på børne- og ungeområdet er der særligt fokus på tryghed i familien, nærværende voksne, gode venner, fællesskaber og frihed til at være sig selv.
Kronik
21. december 2022

Alt for længe har forældre været overladt til sig selv i en ulige kamp mod techindustrien

Vi har tilladt en digital kultur, hvis mest iøjefaldende konsekvens er, at børn og unge mistrives og har svært ved at finde retning og mening i deres tilværelse. Politikerne skal turde regulere techvirksomhederne, for forældre er magtesløse i mod milliardindustrien
Vi har ubevidst solgt store dele af vores børn og unges frie vilje og liv til techindustrien, og det har afledte effekter på vores børn i form af inaktivitet, manglende fysisk-social kontakt og elendige søvnvaner, skriver pskykolog David Madsen og læge Cecilie Aalund Federspiel på vegne af netværket Tech og Trivsel.
Uddannelse
1. december 2022

Skolerne har fået større frihed til forsøg. Nu vil gymnasierne have det samme

Gymnasierne ønsker mere frihed til at lave forsøg med færre karakterer og mere fordybelse for at øge trivslen blandt eleverne
Der er efter Danske Gymnasiers mening behov for mere frihed til at taget noget tempo ud af gymnasiet. Det kan blandt andet gøres ved, at eleverne får lov til at fordybe sig i længere tid. På Øregård Gymnasium har som eksperiment forsøgt sig med afskaffelse karakterer i 1.t.
Reportage
28. november 2022

Jeg tog til konference om unges mistrivsel for at forstå, hvad det er, vi gør forkert

Hvorfor er det, at så mange børn og unge har det så dårligt? Måske hænger det sammen med overdreven acceleration, præstation og psykologisering. Forfatter Kristina Nya Glaffey skriver fra konferencen Psykiatridage
Ifølge ungdomsforsker Anne Görlich er det nogle helt grundlæggende strukturer i vores samfund, vi er nødt til at tage op til revision, hvis vi skal komme børn og unges mistrivsel til livs.
Interview
21. november 2022

Forsker: Den stigende mistrivsel blandt unge handler om følelsen af ikke at høre til

Mistrivsel blandt børn og unge er et tema i de igangværende regeringsforhandlinger. Alt for ofte skydes skylden for mistrivslen på de unge selv, mener Helle Rabøl Hansen, der blandt andet ser mistrivsel som de unges modstand mod det bestående
Mistrivsel blandt børn og unge er et tema i de igangværende regeringsforhandlinger. Alt for ofte skydes skylden for mistrivslen på de unge selv, mener Helle Rabøl Hansen, der blandt andet ser mistrivsel som de unges modstand mod det bestående
Leder
19. november 2022

Det er ikke en naturlov at møde klokken otte. Så lad de ældste skoleelever sove lidt længere

Senere mødetider er til debat både i København, Aarhus og i gymnasiet. Der er gode argumenter for at gøre op med vores indgroede forståelse af, at skoledagen skal begynde klokken otte, og lade især teenagerne sove lidt længere
Senere mødetid for folkeskoleelever kunne måske være med til at løse nogle af de problemer, vi ofte taler om i skolen: At der er for meget uro, stigende mistrivsel og højt skolefravær.
Kommentar
16. november 2022

Lad os lære af folkeskolereformens fejl: Børns trivsel kræver bedre evaluering

Folkeskolereformens fejl kunne have været undgået, hvis de forventede virkninger var blevet undersøgt inden udrulning. Lad os følge Finlands eksempel med et evalueringssystem på børne- og ungeområdet, så vi kan sikre fagligheden og trivslen i skolen
Tænk, hvis vi i Danmark havde afprøvet de forskellige elementer af folkeskolereformen, inden den blev implementeret i hele landet. Så havde vi fået øje på knasterne, inden alle landets skolebørn blev udsat for eksperimentet, skriver forskere ved Økonomisk Institut og Institut for Psykologi på Københavns Universitet i denne kommentar.

Sider