Emne

naturforvaltning

Note
7. januar 2008

Nødvendigt at fjerne kvælstof fra naturen

Danmarks heder og klitter er blandt de lysåbne naturtyper, der på grund af menneskeskabt tilførsel af kvælstof gødes bort fra deres ideelle tilstand
Kommentar
23. oktober 2007

Nationalparker er en forspildt mulighed for selvforvaltning

Oprettelse af nationalparker er blevet lanceret under overskrifter som 'mere natur' og 'borgerinddragelse'. Realiteten er en anden
18. februar 1998

Naturrodet

NÅR DET HANDLER om at sikre menneskenes trivsel, naturens beståen og miljøets bæreevne er gode råd dyre. Også selv om megen mediespalteplads i de seneste uger er blevet brugt på at formidle den påstand, at problemerne knap nok er der...
17. maj 2002

Uoprettelig skade

DET BEDSTE ved beslutninger er tit, at de kan gøres om igen. Det gælder også i politik. Én regering skejer ud; så går der nogen tid, og der kommer en anden og fjerner de værste vildskud og laver et par af sine egne, og sådan går verden videre...
15. juni 2005

EU har stort økologisk underskud

Europæerne bruger dobbelt så mange ressourcer, som vi har på bekostning af mennesker i andre lande, siger Verdensnaturfonden
14. september 2005

Naturen er de fattiges rigdom

Demokratisk ansvar og brugsret til de fælles naturværdier er en uundværlig løftestangfor at bekæmpe fattigdommen
1. april 2004

Alle holder jo af naturen

Miljøminister Hans Christian Schmidt stiller sig som personlig garant for, at naturen ikke lider overlast
11. april 2003

’Næst efter asfalt er landbruget værst’

Miljøprofessor Peder Agger advarer mod det moderne landbrugs hærgen – og mod at lade økonomer afgøre den langsigtede miljøpolitik
15. maj 2002

SF: Naturen til folkeafstemning

’Den mest markante ændring af landskabet i 100 år’ siger oppositionen om Venstres liberaliseringslov. SF søger at få tilstrækkeligt antal mandater til at forlange folkeafstemning
7. maj 2002

Er miljøbevægelsen færdig eller folkelig?

Med globaliseringen står vi i en skærpet politisk og social kamp, som ikke vindes ved politisk forsigtighed

Sider

 • 17. maj 2002

  Uoprettelig skade

  DET BEDSTE ved beslutninger er tit, at de kan gøres om igen. Det gælder også i politik. Én regering skejer ud; så går der nogen tid, og der kommer en anden og fjerner de værste vildskud og laver et par af sine egne, og sådan går verden videre...
 • FRA ARKIVET
  29. maj 2021

  Danmark skal have mere vild natur. Den beslutning har startet en stor hestekrig på Mols

  Miljøminister Lea Wermelin (S) har i dag præsenteret Danmarks ti nye nationalparker. En af dem er Mols Bjerge, hvor modstanden mod et stort område med vilde heste og kvæg har været stor. For et år siden besøgte Information naturområdet
  På 120 de hektar går små flokke af heste rundt og græsser. Det er de vildeste heste i Danmark, og de har udløst en af den vildeste konflikt om dyrevelfærd.
 • Kommentar
  30. maj 2022

  Miljøminister Lea Wermelin: Naturnationalparker er sund fornuft

  Naturnationalparkerne er anbefalet af danske eksperter. Det er ikke et eksperiment at give naturen plads og ro. At pointere, at den nye urørte skov ikke er urørt af menneskelig indblanding, er ren semantik. Dyrene vil have gavn af tiltaget alligevel, skriver miljøminister Lea Wermelin i dette svar på sidste uges kronik
  Man kan diskutere mange ting omkring naturnationalparkerne, men lad os have et startpunkt, der tager udgangspunkt i fakta, skriver miljøminister Lea Wermelin i dette svar på sidste uges kronik.
 • Kommentar
  1. november 2021

  Ingen tænker på, at det også skal være sikkert for udviklingsforstyrrede at færdes i naturen

  Naturstyrelsens 63 nye handicapvenlige stier tager slet ikke hensyn til dem med svære kognitive handicap. For dem hjælper det ikke med ramper. Der mangler løsninger, der inkluderer dem, så også de kan færdes ude i naturen, skriver Simon Felskov, der er far til en dreng med infantil autisme og medlem af hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme i dette debatindlæg
  Fakta er desværre, at handicapvenlige stier ikke inkluderer mennesker med svære neurologiske og kognitive funktionsnedsættelser. Altså ingen adgang til naturen for dem med de ’forkerte’ handicap.
 • Essay
  28. januar 2022

  Vi er mere afhængige af naturen end nogensinde. Men vi kender den ikke rigtigt

  Knapt hvert andet barn mellem fem og tolv år har ikke set et pindsvin i naturen, og hver anden har aldrig set stjernehimlen. Måske er vores forhold til naturen ikke alene et politisk og økonomisk spørgsmål, men også et pædagogisk og filosofisk spørgsmål, skriver Stefan Hermann, rektor ved Københavns Professionsskole, i dette uddrag af hans nye bog ’En varm tid’
  I dag aner vi ikke hvilke fuglefløjt, summende insekter eller dyreskrig vi bør savne i biodiversitetskrisen, skriver Stefan Hermann i sin nye bog.
 • Kommentar
  23. oktober 2007

  Nationalparker er en forspildt mulighed for selvforvaltning

  Oprettelse af nationalparker er blevet lanceret under overskrifter som 'mere natur' og 'borgerinddragelse'. Realiteten er en anden
 • Kronik
  28. juli 2018

  Hvis ikke jeg spiste kød, gik der ikke glade dyr på markerne

  Det er ikke i sig selv moralsk forkasteligt at holde og spise dyr. Vi kan nemlig give slagtedyrene på vores marker et langt bedre liv, end deres artsfæller har i naturen
  »Angsten for ikke at give dyrene et godt nok liv slår om i en livsfornægtende holdning, hvor man af skræk for at skabe lidelse ender med at synes, at det er bedre, at dyrene slet ikke lever,« skriver Peter Sandøe, som tror på, at de lokale får på marken ved hans hjem har et bedre liv end deres vilde artsfæller.
 • Leder
  12. september 2017

  Heldigvis behøver fri færdsel i naturen ikke gå på kompromis med den private ejendomsret

  I Danmark holder vi – modsat i Sverige – af ejendomsretten. Bevisførelsen er vendt om. Derfor har vi i dag en meget begrænset og restriktiv adgang til f.eks. skovene, hvoraf 82 procent af arealet er på private hænder
  I Danmark holder vi – modsat i Sverige – af ejendomsretten. Bevisførelsen er vendt om. Derfor har vi i dag en meget begrænset og restriktiv adgang til f.eks. skovene, hvoraf 82 procent af arealet er på private hænder